Palvelut työelämälle - Koulutuskeskus Brahe
Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On YoutubeVisit Us On Linkedin

Työelämäpalvelut

Räätälöidyt yrityskoulutukset, oppisopimuskoulutus, kortti- ja passikoulutukset

Työssäoppijoita yritysten tarpeisiin ja muu yritysyhteistyö

OSAAJIA YRITYKSEN TARPEISIIN

Kumppanuus Koulutuskeskus Brahen kanssa on yhteistyötä henkilöstön osaamisen ja yrityksen toiminnan kehittämiseksi.

 • Tarjoamme monipuoliset koulutus- ja kehittämispalvelut
 • Suunnittelemme selkeän oppimispolun, joka sisältää koulutuskalenterin yrityksen käyttöön
 • Koulutus toteutetaan pääsääntöisesti työpaikalla – tehokkaasti ja joustavasti
 • Koulutuksen toteutus raportoidaan ja vaikuttavuutta seurataan arvioinnein
 • Olemme paikallinen, laajat verkostot omaava toimija, jolla on kokemusta niin nuorten kuin aikuisten ja yritysten kouluttamisesta.
 • Tarjoamme oppisopimus- ja henkilöstökoulutusta räätälöidysti osaamisen kehittämistarpeiden mukaan (perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot tai tutkinnon osat)

CERTIFICATIONS/WELDING

 • SFS-EN ISO 9606-1:2017 Steel
 • SFS-EN ISO 9606-2:2005 Aluminium
 • SFS-EN ISO 9606-3:1999 Copper
 • SFS-EN ISO 9606-4:1999 Nickel
 • SFS-EN ISO 9606-5:2000 Titanium, Zircon
 • SFS-EN ISO 14732:2013 Welding personnel. Qualification testing of welding operators and weld setters for mechanized and automatic welding of metallic materials
 • SFS-EN 13067:2013 Plastics welding personnel. Qualification testing of welders
 • SFS-EN 13585:2012 Brazing. Qualification test of brazers and brazing operators

Concrete

 • SFS-EN ISO 17660-1:2007: Welding. Welding of reinforcing steel. Part 1: Load-bearing welded joints
 • SFS-EN ISO 17660-2:2006 Welding of reinforcing steel. Part 2: Non load-bearing welded joints

Others

 • SFS-EN ISO 15610:2003
 • SFS-EN ISO 15611:2003
 • SFS-EN 15612:2004
 • SFS-EN ISO 15613:2004
 • SFS-EN ISO 15614-1+A1+A2:2012
 • SFS-EN ISO 15614-2:2005
 • SFS-EN ISO 15614-5:2004
 • SFS-EN ISO 15614-6:2005
 • SFS-EN ISO 15614-7:2007
 • SFS-EN ISO 14555:2017
 • SFS-EN ISO 15614-8:2002
 • SFS-EN ISO 15614-11:2002
 • SFS-EN ISO 15614-14:2013
 • SFS-EN 13134:2001

AMMATILLINEN TÄYDENNYSKOULUTUS

Koulutuskeskus Brahe tarjoaa yli sata eri tutkintoa yritysten henkilöstön ammattitaidon kehittämiseen. Ammatillinen koulutus ja erilaiset lyhyt- ja pätevyyskoulutukset ovat joustava tapa syventää ja päivittää ammattitaitoa tai kouluttautua uuteen tehtävään.

Työantaja voi oppisopimuksella:

 • rekrytoida uutta työvoimaa,
 • kouluttaa henkilöstöä uusiin työtehtäviin tai
 • hankkia lisäpätevyyksiä eli laajentaa työntekijän osaamista

Voit tutustua koulutustarjontaamme tästä: https://raahenedu.inschool.fi/browsecourses

Tarjoamme useita eri polkuja henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Ammattitaitoinen ja osaava henkilöstö vaikuttavat suoraan yrityksen kannattavuuteen,  työhyvinvointiin ja työhön sitoutumiseen.  Tutkintotavoitteinen koulutus voidaan toteuttaa myös yritys- tai yritysryhmäkohtaisina.

HITSAUSPÄTEVYYS- JA MENETELMÄKOKEET

Teollisuudessa, työpaikoilla ja kotitalouksissa käytetään painelaitteita, joiden valmistaminen vaatii vahvaa ammatillista osaamista.

Koulutuskeskus Brahe PäteWin Oy:n sopimusvalvojana tarjoaa yrityksille pysyvien liitosten menetelmien ja niitä suorittavien henkilöiden pätevöintiä ja sertifiointia EU:n painelaitedirektiivin PED 2014/68/EU tarkoittaman tunnustetun kolmannen osapuolen yksikön toiminnan mukaisesti (liite I: 3.1.2).
PäteWin Oy:n sertifiointiperusteena käytettävät menetelmä- ja henkilöpätevöinneissä käytettävät standardit.

PäteWin Oy:n on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima sertifiointielin S049 (Accredited Certification Body) ja täyttää standardin SFS-EN ISO/ICE 17024:2012 vaatimukset.
PäteWin Oy on myös FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima tarkastuslaitos I050 (Accredited Inspection Body) ja täyttää standardin SFS-EN ISO/ICE 17020:2012 (Tyyppi A / Type A) vaatimukset. Valvomme pätevöintejä asiakkaiden tarpeiden mukaan Koulutuskeskus Brahen toimitiloissa sekä tarvittaessa asiakkaiden tuotantotiloissa.
Yhteydenotto tapahtuu suoraan Koulutuskeskus Brahen kokeen valvojiin:

Markku Kaivola, puh. 040 353 2201, markku.kaivola@raahenedu.fi
Leo Aho, puh. 044 439 4332, leo.aho@raahenedu.fi

Menetelmien ja esimerkiksi juottamisen ja betoniteräksen osalta mahdollisuus valvontaan tulee varmistaa ennakkoon:
Koulutuskeskus Brahe / IWE, Leo Aho, puh. 044 439 4332 tai
PäteWin Oy / Tekninen vastuuhenkilö, Timo Reunamo, puh. 044 455 7885

KORTTI- JA PÄTEVYYSKOULUTUKSET

Monissa ammateissa edellytetään työtehtävässä vaadittavaa korttia, kuten työturvallisuus- tai tulityökortti. Jos sinulta puuttuu jokin seuraavista korteista/sertifikaateista tai niiden voimassaolo on mennyt umpeen, ota yhteyttä Koulutuskeskus Braheen ja tule päivittämään osaaminen kuntoon!

Meiltä löytyvät seuraavat koulutukset:

 • Työturvallisuuskorttikoulutus
 • Tulityökorttikoulutus
 • ADR-koulutus
 • Ammattipätevyyden jatkokoulutuspäivät
 • B-ajokorttikoulutus
 • Hygieniapassikoulutus
 • Alkoholiosaamistodistus
 • Kuorma- ja linja-autonkuljettajan perustason ammattipätevyyskoulutus
 • Kuorma-autokorttikoulutus
 • Tieturva 1
 • Trukkikorttikoulutus
 • Tietokoneen ajokorttikoulutus
 • Märkätilojen vedeneristäjäkoulutus
 • Kasvinsuojelututkinto
 • Vesityökorttikoulutus
 • Hitsausalan pätevöitymiskoulutukset/hitsausluokat

Lisätietoja korttikoulutuksista ja aikatauluista saat:  https://www.raahenedu.fi/kortti-ja-lyhytkoulutukset/

Hakeminen tapahtuu Wilman kautta https://raahenedu.inschool.fi/browsecourses

Yrityskohtaisesta korttikoulutuksesta pyydä erillinen tarjous:

Työelämävastaava
Eveliina Noponen
puh. 040 663 8815
eveliina.noponen@raahenedu.fi

TAPAHTUMAT

Järjestämme aktiivisesti erilaisia tapahtumia yhteistyössä yritysten kanssa. Esimerkiksi syksyisin järjestettävät Rekry-messut kokoavat yhteen eri alojen yrityksiä ja oppilaitoksia sekä työnhakijoita. Matching-tilaisuuksia voi tulla myös pitämään oppilaitokseen esittelypisteellä tai olemalla yhteydessä suoraan työelämäpalveluihin tai koulutusalavastaaviin osaajatarpeissa.

Brahessa vierailee myös eri alojen yrittäjiä ja yhteistyökumppaneita kertomassa opiskelijoille käytännön työstä ja yrittäjyydestä. Arvokkaat neuvot ja kokemukset auttavat opiskelijoita kiinnittämään huomion juuri niihin asioihin, joihin kannattaa panostaa työllistyäkseen alalle.  Voisiko teidän yrityksen /organisaation edustaja tulla kertomaan toiminnastanne ja osaajatarpeistanne opiskelijoille?

TYÖPAIKKAOHJAAJAKOULUTUS

Työpaikalla tapahtuva oppiminen on yhteistyötä opiskelijan osaamisen kehittämiseksi. Eri alojen työpaikkaohjaajat ja työyhteisöt toteuttavat ohjausta yhdessä opettajien kanssa. Tarjoamme työpaikkaohjaajille koulutusta verkossa sekä paikan päällä. Lisäksi tarjoamme tukea ohjaukseen niin uusille kuin jo kokeneille ohjaajille. Koulutus on maksutonta.

Tilaa työpaikkaohjaajakoulutus yritykseesi:

Työelämävastaava
Eveliina Noponen
puh. 040 663 8815
eveliina.noponen@raahenedu.fi

YHTEISHANKINTAKOULUTUS

RekryKoulutus

 • räätälöidään yrityksen tarpeisiin
 • kestää pääsääntöisesti 3–9 kuukautta – vähimmäiskesto on 10 koulutuspäivää
 • antaa opiskelijoille ammatillista osaamista  työtehtävään työnantajan tarpeen mukaan
 • voidaan suunnitella myös yhteistyössä useamman työnantajan kanssa.
 • hyvä vaihtoehto, jos et löydä työnantajana ammattitaitoisia työntekijöitä eikä alan osaajia valmistu lähiaikoina.

Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet työllistyvät yritykseen. Työllistyä voi esimerkiksi myös vuokratyövoimaa tarjoavaan yritykseen tai yrittäjänä toimeksiantosuhteeseen työnantajan kanssa. Tavoitteena voi olla lisä-, täydennys- tai ammatinvaihtoon tähtäävä koulutus. Siihen sisältyy sekä tietopuolista opetusta että ohjattua työssäoppimista ja työharjoittelua. Rekrykoulutuksessa ei suoriteta tutkintoja tai osatutkintoja. Työnantajan osuus on 30 prosenttia hankintasopimuksen mukaisesta kokonaishinnasta.

Täsmäkoulutuksella osaavaa työvoimaa

TäsmäKoulutus on nykyiselle henkilöstölle suunnattua räätälöityä koulutusta, kun yrityksen toiminta tai sen käyttämä teknologia muuttuu. Koulutus päivittää yrittäjän tai työntekijöiden osaamisen uusien vaatimusten tasalle. Sen tavoitteena on myös estää lomautuksia tai irtisanomisia. Koulutus voidaan toteuttaa määräaikaisten lomautusten aikana tai niiden asemesta. Koulutukseen voivat osallistua myös yrittäjä itse sekä yrityksen vuokratyöntekijät. Tavoitteena on, että koulutuksen suorittaneet opiskelijat sijoittuvat saman työnantajan palvelukseen.  Täsmäkoulutuksessa ei suoriteta tutkintoja tai osatutkintoja. Koulutus kehittää ammattitaitoa tulevia työtehtäviä varten, sisältää opetusta oppilaitoksessa sekä työssäoppimista ja työharjoittelua, kestää vähintään 10 koulutuspäivää opiskelijaa kohden.Työ- ja elinkeinohallinto osallistuu TäsmäKoulutuksen suunnitteluun ja kilpailuttaa alalle soveltuvan koulutuspalvelun tuottajan. Yritys esittää työntekijöistään koulutukseen osallistuvat henkilöt ja perustelee valintansa. Työnantajan maksuosuus on 30–50 prosenttia kokonaishinnasta. Työnantajan maksuosuuteen vaikuttaa yrityksen koko ja liikevaihto tai tase.

Koulutusta yrityksen muutostilanteissa

MuutosKoulutuksella yritys voi kantaa vastuuta työntekijöidensä tulevaisuudesta, kun työt loppuvat ja yritys irtisanoo tuotannollisista tai taloudellisista syistä henkilöstöään. Koulutus soveltuu myös tilanteisiin, joissa henkilöstöä lomautetaan toistaiseksi ja paluu aiempaan työhön on epävarmaa. MuutosKoulutus sopii myös julkisen sektorin työnantajille.

 • auttaa irtisanottuja työntekijöitä löytämään uuden työpaikan
 • kesto on tapauskohtaista, kuitenkin vähintään 10 päivää
 • MuutosKoulutuksessa ei suoriteta tutkintoja tai osatutkintoja.

Tyypillisesti koulutuksen osallistujat sijoittuvat muiden työnantajien tehtäviin tai omaan yritystoimintaan. Koulutusohjelma räätälöidään osallistujien tarpeiden mukaan.  Työnantaja sekä työ- ja elinkeinohallinto valitsevat opiskelijat yhdessä. Työnantajan maksuosuus on 20 prosenttia kokonaishinnasta.  Lisätietoja MuutosKoulutuksen käytännöistä ja rahoitusosuuksista sekä muutosturvasta saat oikean palstan linkeistä, työ- ja elinkeinotoimistoista sekä ELY-keskuksista.

TYÖVOIMAKOULUTUS

Lisätietoja haussa olevista työvoimakoulutuksista löydät tästä: https://www.raahenedu.fi/startti/

Koulutuskeskus Brahen 3-6 kk kestävissä starttikoulutuksissa voi syventää tai täydentää ammatillista osaamista ja parantaa mahdollisuuksia työllistyä tai vaihtaa alaa. Opinnot kerryttävät aktiivimallissa tarkoitettua aktiivisuusedellytystä. Opinnot kehittävät ammatillisia valmiuksia, tukevat alan vaihtoa tai työllistymistä/yritystoimintaa.

Lyhytkoulutuksissa voi opiskella ammatillisten tutkintojen osia tai niitä pienempiä kokonaisuuksia. Tutkinnon osien lisäksi koulutus voi olla muuta ammatillista osaamista syventävää tai täydentävää. Tavoitteena on osaamisen täydentäminen yritysten ja työmarkkinoiden vaatimusten mukaisesti.

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan opintojen alussa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS. Osa monimuotototeutuksesta voi tapahtua myös verkko-opintoina.

Ota yhteyttä!

Projektipäällikkö
Leo Aho
puh. 044 439 4332
leo.aho@raahenedu.fi

Kehittämisvastaava
Maija Marjaniemi
puh. 044 439 3282
maija.marjaniemi@raahenedu.fi

Työelämävastaava
Eveliina Noponen
puh. 040 663 8815
eveliina.noponen@raahenedu.fi