Tuotantotekniikan ammattitutkinto - Koulutuskeskus Brahe
Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On YoutubeVisit Us On Linkedin

Tuotantotekniikan ammattitutkinto

Työnkuva

Tuotantotekniikan ammattitutkinnon suorittanut osaa toimia taloudellisesti ja laatutavoitteiden mukaisesti tuotannossa. Hän osaa toimia vastuullisesti ja turvallisesti huolehtien työssään työsuojelusta, työhyvinvoinnista ja ympäristönsuojelusta sekä noudattaa työelämän toimintatapoja, ohjeita ja alan standardeja. Hänellä on hyvä kokonaisnäkemys osaamisalansa valmistusprosesseista. Hän osaa käyttää työssään vaadittavia koneita, laitteita ja materiaaleja sekä automaation ja digitalisaation tuomia mahdollisuuksia.

Osaamisalat

Levy- ja hitsaustekniikka
Osaamisalan suorittanut voi työskennellä levytöissä, hitsaajana tai levyseppähitsaajana konepajateollisuudessa, rakennustyömailla tai laivanrakennusteollisuudessa. Hän osaa valmistaa vaatimusten mukaisia teräsrakenteita, osakokonaisuuksia tai niiden osia, ja hänellä on työssä vaadittavat pätevyydet suoritettuina.

Koneistus
Osaamisalan suorittanut voi toimia CNC-koneistajana, valumallinvalmistajana tai työvälinevalmistajana konepajaympäristössä. Hän osaa ohjelmoida ja valmistaa CNC-koneilla tarkkoja ja monipuolisia konepajapiirustusten mukaisia kappaleita hyödyntäen 3D CAM -ohjelmistoa.

Osaamisalat

Tuotantotekniikan ammattitutkinnossa on neljä osaamisalaa:
• Levy- ja hitsaustekniikan osaamisala
• Lasi- ja keraamisen alan osaamisala
• Koneistuksen osaamisala
• Muovi- ja kumitekniikan osaamisala.

Tuotantotekniikan ammattitutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä.

Tutkinnon sisältö

LEVY- JA HITSAUSTEKNIIKAN OSAAMISALA 150 OSP
Pakolliset tutkinnon osat
Pienahitsaus kahdella prosessilla, 20 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 1  70 osp
Tuotantotekninen toiminta ja valmistuksen suunnittelu, 30 osp
Levyjen CNC-tekniikka, 40 osp
Laivanrakennustyöt, 40 osp
Levy- ja putkihitsaus, 70 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 2  30-60 osp
Levyhitsaus, 20 osp
Ohutlevytuotteiden valmistustyöt, 30 osp
Teräsrakenteiden valmistustyöt, 30 osp
Pienahitsaus yhdellä prosessilla, 10 osp
Putkihitsaus, 30 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 3 | 0-30 osp
Tutkintoon voi sisällyttää tutkinnon osan tai osia ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta vähintään 30 osaamispisteen laajuisesti.

KONEISTUKSEN OSAAMISALA  150 OSP
Pakolliset tutkinnon osat
Tuotantotekninen toiminta ja valmistuksen suunnittelu, 30 osp
3D CAM -ohjelmointi ja CNC-valmistus, 60 osp,

Valinnaiset tutkinnon osat 60 osp
3D-koordinaattimittaus, 30 osp
Manuaalikoneistukset, 30 osp
Työvälineiden valmistus ja huolto, 30 osp
Kipinätyöstökoneiden ohjelmointi ja käyttö, 30 osp
Valumallien valmistustyöt, 30 osp
Hionta-, kiillotus- ja pinnoitustyöt, 30 osp
Lämpökäsittelyt ja aineenkoestus, 30 osp
Teollisuuden hankintatoimi, 30 osp
Robotiikan hyödyntäminen tuotannossa, 30 osp
Tuotantoteknisen projektin ja sen riskien hallinta, 30 osp
Työturvallisuuden, työhyvinvoinnin ja työympäristön suojelun kehittäminen tuotantoteollisuudessa, 30 osp

Tutkintoon voi sisällyttää tutkinnon osan tai osia ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta vähintään 30 osaamispisteen laajuisesti.

Hakeminen

Koulutuksen kesto:
Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan, jokaiselle laaditaan opintojen alussa HOKS.

Lisätietoja tutkinnoista:
e-perusteisiin pääset tästä

Hakeutuminen
https://raahenedu.inschool.fi/browsecourses

Tiedustelut

Pekka Uotila
puh. 044 439 3457
pekka.uotila@raahenedu.fi