Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinto - Koulutuskeskus Brahe
Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On YoutubeVisit Us On Linkedin

Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinto, työnjohtaja

Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinto on tarkoitettu henkilöille, jotka toimivat teollisuus- ja tuotantoalojen työjohto- tai esimiestehtävissä, tiimivastaavana, tuotantovastaavana tai esimerkiksi nokkamiehenä, ja haluavat kehittää esimiesosaamistaan.

 

Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinnon suorittanut osaa johtaa vastuualueensa henkilöstöä, tuotantotyötä, toimia organisaation turvallisuus- ja ympäristöalan ohjeiden mukaisesti sekä kehittää esimiestaitojaan. Tutkinnon suorittanut hallitsee myös valitsemiensa tutkinnon osien erityisalueiden tiedot ja taidot. Valinnaisten tutkinnon osien osaaminen voi liittyä tuotannon johtamiseen, henkilöstön osaamisen kehittämiseen, tuotannon kunnossapitotyön johtamiseen, projektinhallintaan tuotannollisessa ympäristössä tai tuotannon turvallisuus- ja ympäristöjohtamiseen.

Valmennus tähtää:

  • työnjohtovalmiuksien ja esimiestaitojen kehittämiseen
  • vuorovaikutustaitojen kehittämiseen
  • organisaation strategian ja laatu/turvallisuusvaatimusten kokonaisvaltaiseen ymmärtämiseen
  • työlainsäädännön osaamiseen
  • palautekäytäntöjen kehittymiseen
  • henkilöstöjohtamisen taitojen kehittymiseen

Opiskelu rakentuu valmennuspäivistä, verkko-ja etätehtävistä, ohjauksesta sekä työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta.

Koulutus kestää noin 1-1,5 vuotta henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman eli HOKSin mukaan.

Uusien ryhmien alkamisajoista ilmoitamme ajankohtaista osiossa. Koulutus voidaan toteuttaa myös yrityskohtaisena, esimerkiksi rekrytointikoulutuksena / henkilöstökoulutuksena. Pyydä tarjous toteutuksesta.

Tutkinnon rakenne

PAKOLLISET TUTKINNON OSAT | 80 OSP

Tuotantoalojen esimiehenä toimiminen, 80 osp,

VALINNAISET TUTKINNON OSAT | 100 OSP

Tuotannon johtaminen, 50 osp
Henkilöstön osaamisen kehittäminen, 50 osp
Tuotannon kunnossapitotyön johtaminen, 50 osp
Projektinhallinta tuotannollisessa ympäristössä, 50 osp
Tuotannon turvallisuus- ja ympäristöjohtaminen, 50 osp

Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkintoon voidaan valita tutkinnon osa tai osia toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta vähintään 50 osaamispisteen laajuisesti.

Tutkinnon rakenteeseen ja ammattitaitovaatimuksiin voit perehtyä tarkemmin tutkinnon perusteissa

Sinulla on mahdollisuus hyödyntää myös koulutusta tukeva DiSC-käyttäytymisanalyysi. Verkossa tehtävä testi auttaa tunnistamaan oman ja toisten tavan olla vuorovaikutuksessa, mukauttamaan omaa käyttäytymistä tilanteen vaatimalla tavalla, tunnistamaan omat vahvuudet ja kehityskohteet sekä rakentamaan keskinäistä yhteisymmärrystä työyhteisössä.

Ota yhteyttä!

Koulutuksen hinta
Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksella.
Työllisyysrahasto myöntää ammattitutkintostipendin henkilölle, joka on suorittanut ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon. Tarkista ehdot
https://www.tyollisyysrahasto.fi/

Kysy lisää!
Eveliina Noponen
tutkinnon vastuukouluttaja
puh. 040 663 8815
eveliina.noponen@raahenedu.fi