Talotekniikan perustutkinto - Koulutuskeskus Brahe
Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On YoutubeVisit Us On Linkedin

Talotekniikan perustutkinto

Koulutuksen sisältö

Putkiasennuksen koulutusohjelman suorittanut voi tehdä kiinteistöjen vesijohto-, viemäri- ja lämmitysverkoston sekä ilmanvaihtojärjestelmiin liittyvät asennukset huollot ja säätötyöt. Putkiasentaja kohtaa työssään asiakkaita ja hän tekee yhteistyötä muiden ammattialojen edustajien kanssa, joten hän osaa toimia sujuvasti erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa.

LVI-alalla työnäkymät ovat hyvät, uudisrakennuskohteet ja vanhenevat kiinteistöt tarvitsevat LVI-alan osaajia rakentamaan uutta ja huoltamaan vanhoja kiinteistöjä. Talotekniikka on monipuolinen ala, jossa opiskelet asentamaan putkistoja eri asennusjärjestelmillä ja opit hitsaamaan putkistoja kaasu- ja kaarihitsausmenetelmillä. LVI-asentajan ansiot ovat hyvät, työmailla asennustyöt tehdään useasti urakkatyönä ja huoltotyöt tuntityönä. Putkiasentajana voit työskennellä asennus tai huoltoyrityksissä tai voit ryhtyä yrittäjäksi työllistäen itse itsesi. Työskentely ulkomailla on myös mahdollista.

Talotekniikassa on tärkeää kiinnostus LVI-alaan, työturvallisuuden noudattaminen, tiimi- ja organisointitaidot sekä yrittäjämäinen asenne. Talotekniikassa opiskellaan LVI-materiaalien tuntemusta, eri työmenetelmiä ja työvälineiden hallintaa. Tärkeää on myös osata lukea LVI-piirustuksia.

Kenelle

 • Alasta kiinnostuneille ja LVI-alalle pyrkiville
 • Ammatinvaihtajille

Tutkinnon sisältö

Kaikki perustutkinnot ovat laajuudeltaan 180 osaamispistettä:

Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp

 • Putkiasennuksen osaamisala
 • Putkiasentaja, pakolliset tutkinnon osat 90 osp
  • Lämmitysjärjestelmien asentaminen 30 osp
  • Käyttövesi- ja viemärijärjestelmien asentaminen 30 osp
  • Putkistojen hitsaus 30 osp
 • Putkiasentaja, valinnaiset tutkinnon osa 55 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

 • matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 • viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • yhteiskunta- ja työosaaminen

Valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet löytyvät täältä Ammatillisten perustutkintojen e-perusteet
Ammatilliseen perustutkintoon kuuluu teoriaopintoja, yhteisten aineiden opiskelua sekä käytännön harjoittelua koulun opetustiloissa sekä työelämässä. Ammatillista osaamistasi harjaannutetaan monipuolisissa käytännön työtehtävissä asiakastöissä. Ammatillisen opintojen ohella voi suorittaa myös ylioppilastutkinnon.

Jatkokoulutus
Tutkinnon suorittamisen jälkeen voit hakeutua työelämään tai jatko-opiskelemaan. Perustutkinnon suoritettuasi sinulla on yleinen jatko-opintokelpoisuus. Voit siis hakea opiskelemaan ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. Lisäksi voit kehittää osaamistasi työn ohessa esimerkiksi ammatillisen lisäkoulutuksen avulla.

Kansainvälisyys
Voit suorittaa osan työssäoppimisestasi ulkomailla. Saat kansainvälistä työkokemusta omalta alaltasi, parannat kielitaitoasi, opit elämään erilaisessa ympäristössä sekä tutustut vieraisiin kulttuureihin ja uusiin ihmisiin. Työnantajat arvostavat kansainvälistä työkokemusta ja taitoja työskennellä erilaisissa kulttuureissa.

Tiedustelut

Jari Kauro
Koulutusalavastaava
puh. 050 514 4495
jari.kauro@raahenedu.fi