Talotekniikan perustutkinto - Koulutuskeskus Brahe

Koulutusta aloille, joilla työntekijöitä tarvitaan.

Talotekniikan perustutkinto

Putkiasennuksen osaamisala, putkiasentaja

Koulutuksen sisältö

Putkiasennuksen koulutusohjelman suorittanut voi tehdä kiinteistöjen vesijohto-, viemäri- ja lämmitysverkoston sekä ilmanvaihtojärjestelmiin liittyvät asennukset huollot ja säätötyöt. Putkiasentaja kohtaa työssään asiakaita ja hän tekee yhteistyötä muiden ammattialojen edustajien kanssa, joten hän osaa toimia sujuvasti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.

Kenelle

LVI-alalla työnäkymät ovat hyvät, uudisrakennuskohteet ja vanhenevat kiinteistöt tarvitsevat LVI-alan osaajia rakentamaan uutta ja huoltamaan vanhoja kiinteistöjä. Työt ovat aina kotimaassa, töitä ei voi viedä ulkomaille. LVI-asentajan ansiot ovat hyvät, asennustyöt tehdään useasti urakkatyönä ja huoltotyöt tuntityönä.

Tutkinnon sisältö

Tutkinnon rakenne

Kaikki perustutkinnot ovat laajuudeltaan 180 osaamispistettä:

  • Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp
  • Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
  • Vapaasti valittavat 10 osp

Valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet löytyvät täältä Ammatillisten perustutkintojen e-perusteet

Ammatilliseen perustutkintoon kuuluu teoriaopintoja, yhteisten aineiden opiskelua sekä käytännön harjoittelua koulun opetustiloissa sekä työelämässä. Ammatillista osaamistasi harjaannutetaan monipuolisissa käytännön työtehtävissä asiakastöissä. Ammatillisen opintojen ohella voi suorittaa myös ylioppilastutkinnon.

Jatkokoulutus

Tutkinnon suorittamisen jälkeen voit hakeutua työelämään tai jatko-opiskelemaan. Perustutkinnon suoritettuasi sinulla on yleinen jatko-opintokelpoisuus. Voit siis hakea opiskelemaan ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. Lisäksi voit kehittää osaamistasi työn ohessa esimerkiksi ammatillisen lisäkoulutuksen avulla.

Kansainvälisyys

Voit suorittaa osan työssäoppimisestasi ulkomailla. Saat kansainvälistä työkokemusta omalta alaltasi, parannat kielitaitoasi, opit elämään erilaisessa ympäristössä sekä tutustut vieraisiin kulttuureihin ja uusiin ihmisiin. Työnantajat arvostavat kansainvälistä työkokemusta ja taitoja työskennellä erilaisissa kulttuureissa.

Tiedustelut

Reino Tapio
puh. 050 576 6619
reino.tapio@raahenedu.fi