Sisärakentaja - Koulutuskeskus Brahe

Sisärakentaja

Taideteollisuusalan perustutkinto, sisustusalan artesaani

Alan opiskelu ja työtehtävät

Sisärakentamisen opinnoissa perehdyt monipuolisesti erilasiin sisärakennustöihin, kuten väliseinien runko- ja levytystöihin, sisustuksen pintatöihin, verhoiluun sekä kiintokalusteiden asentamiseen. Opintojen aikana pääset toteuttamaan asiakastyökohteissa maalaus-, tapetointi- ja laatoitustöitä. Kalusterakentaminen sekä perinteinen kalusteverhoilu kuuluvat myös osaksi opintoja. Voit halutessasi valita osaamisen painopisteeksi kalusteverhoilun tai suorittaa osan opinnoistasi myös sisustussuunnittelun näkökulmasta.

Työelämälähtöisissä projekteissa työskentely tapahtuu asiakastyökohteissa sekä yksin että työryhmissä työskennellen. Teoriaopinnot tukevat asiakastöissä tarvittavaa osaamista.

Osan opinnoista opiskelet koulutussopimuksella alan työpaikoilla. Voit opiskella yrittäjyyttä osallistumalla NY Vuosi yrittäjänä -ohjelmaan ja kehittämällä omaa yritysideaasi. Koko opintojesi ajan rakennat omaa portfoliotasi, joka on käyntikorttisi työelämään.

Etenet opinnoissasi tutkinnon osa kerrallaan. Kun olet harjoitellut riittävästi tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksia käytännön projekteissa, osoitat osaamisesi näytössä – jälleen tekemällä käytännön työtehtäviä.

Opinnot antavat monipuoliset valmiudet työskennellä sisärakentamisen alalla rakennus-, sisustustyö- ja remonttiyrityksissä. Esimerkkinä työtehtävistä ovat väliseinien pystytys, erilaiset sisäpintojen toteutustyöt uudisrakentamisessa, sisustusremonttikohteet, kiintokalusteiden asentaminen tai työskentely kalusteverhoomossa. Voit olla osana rakennusporukkaa tai oman alan yrittäjyys voi olla sinun urapolkusi.

Vahvan ammatillisen perusosaamisen myötä voit hakeutua jatko-opintoihin ammattikorkeakouluihin tai yliopistoon rakennusalan insinöörikoulutukseen. Voit myös vahvistaa osaamistasi hankkimalla pintakäsittelyalan ammatti- tai erikoisammattitutkinnon. Ammatillisen perustutkinnon suorittaneella on yleinen jatko-opintokelpoisuus, eli valmistumisen jälkeen voit hakeutua jatko-opintoihin myös muille aloille ammattikorkeakouluun tai yliopistoon.

Tutkinnon sisältö

Ammatillinen perustutkinto muodostuu 180 osaamispisteestä. Taideteollisuusalan perustutkinnon muodostumiseen voit perehtyä eperusteissa.

Pakollisia tutkinnon osia ovat osaamisen tuotteistaminen ja markkinoiminen taideteollisuusalalla (10 osp), jossa perehdyt suunnittelun dokumentointiin ja oman osaamisesi esittelyyn sekä sisustusprojektin toteuttaminen (45 osp), jossa opit laajan kokonaisuuden sisustamisen perusasioita.

Lisäksi sisärakentamisen opinnoissa suoritettavia tutkinnon osia ovat asiakaspalvelun ja myyntityön toteuttaminen (15 osp), asiakastyön suunnittelu ja toteuttaminen (15 osp), erikoistuminen taideteollisuusalalla (15 osp), korjaaminen taideteollisuusalalla (15 osp), tuotatoprosessin suunnittelu ja toteuttaminen taideteollisuusalalla (15 osp) ja sisustusalan syventävät opinnot (15 osp). Vaihtoehtoisesti sisärakentamista opiskellessasi voit valita tutkinnon osia myös muista tutkinnoista tai esimerkiksi seuraavista valinnaisista: työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen (5 osp), yritystoiminnan suunnittelu (15 osp), tilan stailaaminen (15 osp), visuaalinen myyntityö (15 osp) tai huippuosaajana toimiminen (15 osp).  Laadit yhdessä vastuuopettajasi kanssa henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelman (HOKS), jota päivitetään opintojen edetessä. Opiskelet valinnaisia tutkinnon osia omien uratavoitteidesi mukaisesti.

Jos tulet opiskelemaan suoraan peruskoulusta, opiskelet ammatillisten tutkinnon osien lisäksi 35 osp yhteisiä tutkinnon osia: viestintä- ja vuorovaikutusosaamista, matemaattis-luonnontieteelistä osaamista sekä yhteiskunta- ja työelämäosaamista. Jos sinulla on ylioppilastutkinto tai aiempi ammatillinen perustutkinto, yhteisten tutkinnon osien osaaminen tunnustetaan pääasiallisesti aiemmista opinnoista. Et siis opiskele meillä esimerkiksi matematiikkaa tai kieliä, jos olet hankkinut osaamisen jo aiemmissa opinnoissasi.

Hakeminen

Koulutukseen voit hakea jatkuvassa haussa ympäri vuoden. Opinnot voit aloittaa joustavasti silloin kun sinulle sopii. Jos sinulla on aikaisempi lukio- tai ammatillinen tutkinto, voit valmistua meiltä jopa kahdessa vuodessa.

Hae opiskelemaan jatkuvan haun lomakkeella.
Otamme sinuun yhteyttä.
Hakulinkki, jatkuva haku ->

Yhteishaussa meille voi hakea opiskelemaan vuosittain helmi-maaliskuussa.
Hakeminen yhteishaussa tapahtuu osoitteessa opintopolku.fi.