Sähkö-ja automaatiotekniikan perustutkinto - Koulutuskeskus Brahe
Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On YoutubeVisit Us On Linkedin

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto

Sähkö- ja automaatioasentaja

Työnkuva

Sähköasentaja
Sähköasentajaksi valmistunut osaa tehdä asuin-, liike-, toimisto-, teollisuus- ja julkisten kiinteistöjen sähköasennuksiin, käyttöön, huoltoon ja kunnossapitoon liittyviä tehtäviä sähköasennusalan standardien ja säädösten mukaan. Keskeisintä osaamista ovat sähköiseen talotekniikkaan liittyvät sähkö- ja kiinteistöautomaatioasennukset tai sähköverkoston asentamiseen, käyttöön, huoltoon ja kunnossapitoon liittyvät tehtävät sähköverkostoalan standardien ja säädösten mukaan.

Automaatioasentaja
Automaatioasentajaksi valmistunut osaa tehdä teollisuuden sähkökoneiden ja -laitteiden sekä automaatiojärjestelmien asennukseen, käyttöön, kunnossapitoon ja huoltoon liittyviä sähkö- ja automaatioalan osaamista vaativia tehtäviä sähköasennusstandardien ja -säädösten mukaan. Keskeisintä osaamista ovat erilaisten säätö-, kappaletavara- ja valvomojärjestelmien tuntemus, robotiikka sekä niiden asennus- ja kunnossapitotöihin liittyvien tehtävien hallinta.

Sähkö- ja automaatioalan tehtävissä käytetään erilaisia työvälineitä ja mittalaitteita. Tärkeää on erilaisten käytettävien materiaalien ja komponenttien tuntemus, turvallisuus, ekologisuus ja taloudellisuus.  Asennustöissä turvallisuus ja laadukkuus ovat päivän sanoja. Myös asiakaspalvelu on keskeinen osa työtä. Opiskelun aikana tehdään käytännön harjoituksia oppilaitoksen työtiloissa.  Työelämässä opitaan joko koulutussopimuksella tai oppisopimuksella sähkö- ja automaatioalan yrityksissä. Sinulla on myös mahdollisuus lähteä ulkomaille kansainväliseen vaihtoon alan yritykseen.

Kenelle

Sähköalan ammattilaisia tarvitaan sähkön tuottamisen, jakelun ja siirron, sähköistyksen sekä sähköasennusten, korjauksen ja huollon sekä automaation ja kunnossapidon ammattitehtävissä. Sähkö- ja automaatioalan ammattilainen asentaa ja huoltaa kiinteistöjen ja laitosten sähkö- ja automaatiojärjestelmiä tai sähköjakeluverkkoja.

Koulutus soveltuu

 • sähkö- ja automaatiotekniikasta kiinnostuneille
 • henkilöille, joilla on jo alan työkokemusta
 • alan vaihtajille

Tutkinnon sisältö

Kaikki perustutkinnot ovat laajuudeltaan 180 osaamispistettä:

Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp

 • Pakolliset tutkinnon osat 105 osp
  • Sähköasentaja tai
  • Automaatioasentaja
 • Valinnaiset tutkinno osat 40 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

 • matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 • viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • yhteiskunta- ja työosaaminen

Valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet löytyvät täältä Ammatillisten perustutkintojen e-perusteet
Ammatilliseen perustutkintoon kuuluu teoriaopintoja, yhteisten aineiden opiskelua sekä käytännön harjoittelua koulun opetustiloissa sekä työelämässä. Ammatillista osaamistasi harjaannutetaan monipuolisissa käytännön työtehtävissä asiakastöissä. Ammatillisen opintojen ohella voi suorittaa myös ylioppilastutkinnon.

Jatkokoulutus
Tutkinnon suorittamisen jälkeen voit hakeutua työelämään tai jatko-opiskelemaan. Perustutkinnon suoritettuasi sinulla on yleinen jatko-opintokelpoisuus. Voit siis hakea opiskelemaan ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. Lisäksi voit kehittää osaamistasi työn ohessa esimerkiksi ammatillisen lisäkoulutuksen avulla.

Kansainvälisyys
Voit suorittaa osan työssäoppimisestasi ulkomailla. Saat kansainvälistä työkokemusta omalta alaltasi, parannat kielitaitoasi, opit elämään erilaisessa ympäristössä sekä tutustut vieraisiin kulttuureihin ja uusiin ihmisiin. Työnantajat arvostavat kansainvälistä työkokemusta ja taitoja työskennellä erilaisissa kulttuureissa.

Tiedustelut

Matti Mämmelä
puh. 050 576 6664
matti.mammela@raahenedu.fi