Opetusmaatila

Opetusmaatilalla on:
40 lypsylehmän pihattonavetta (Lypsypaikkoja on lisätty 2017 siirtämällä hiehot opiskelijoiden rakentamaan kylmäpihattoon)
80 ha peltoa
18 omaa ratsua ja nuorta hevosta
20 valmennuksessa olevaa ravihevosta
20 täyshoidossa olevaa hevosta hevosurheilukeskuksessa ja pikkutallissa.

Opetusmaatilan tavoitteet ja tehtävät:
Opetusmaatilan tarkoituksena on tarjota opiskelijoille ajanmukainen ja laadukas paikka harjoitella käytännön eläintenhoidon ja viljelyn taitoja. Peltoviljelyn tavoitteena on tuottaa karkearehut nautakarjalle, tarjota riittävästi laidunta lehmille ja hevosille ja hoitaa opetusmaatilan peltoja kestävällä tavalla niiden viljelykuntoa kehittäen ja ylläpitäen. Lypsykarjatalouden tavoitteena on tuottaa ensiluokkaista maitoa taloudellisesti ja eläinten hyvinvoinnista huolehtien. Hevostalouden opetuksellisten tavoitteiden lisäksi tavoitteena on hevosten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä valmennettavien hevosten eteneminen valmennuksessa kullekin hevoselle asetettujen tulostavoitteiden mukaisesti.

Pellon käyttö:
rehuohraa n. 15 ha
rehukauraa n. 10 ha
säilörehua n. 35 ha
kuivaheinää n. 5 ha
lehmä- ja hevoslaidunta n. 15 ha

Opetusmaatilan henkilökunta:
Opetusmaatilalla on töissä maatilan työnjohtaja Timo Hekkala, karjatalouden opettaja Ulla Yrjänä sekä karjanhoitajat Harri Niskala ja Kati Möttönen. Maatilan työnjohtaja vastaa opetusmaatilan peltotöistä ja on mukana metsätalouden käytännön harjoituksissa. Opettaja vastaa navetan toiminnasta. Työnjohtaja ja karjanhoitajat vastaavat tilan käytännön töistä sekä myös opiskelijoiden ohjauksesta.

Lypsykarjatalous opetusmaatilalla:
Opetusmaatilan navetta on rakennettu vuonna 2005. Opetusnavetassa on tilat n. 30 lypsylehmälle ja uudistukseen tarvittavalle nuorkarjalle. Rakennuksen kerrosala on 1160 m³. Rakennuksen harjakorkeus on yhdeksässä metrissä. Koska eläintilan sisäkatto myötäilee ulkokattoa, rakennuksessa on runsaasti ilmatilaa. Rakennuksessa on hyödynnetty puurakentamisen mahdollisuuksia: kantavina rakenteina on liimapuupalkit ja ulkoverhous on myös puuta. Sisäseinien verhouksena on käytetty vanerilevyjä ja puupaneelia. Rakennuksessa on myös rehunvarastointitila sekä yläkerrassa luokkahuone, josta voi seurata alapuolisen lypsyaseman ja eläinhallin tapahtumia erkkeri-ikkunoiden läpi. Navetan yhteydessä on laakasiilot säilörehun varastointia varten ja 1600 m³:n lietesäiliö.

Navetassa on 2 x 4 –paikkainen, kalanruotomallinen lypsyasema. Asema on varustettu nykyaikaisella tekniikalla. Lypsimissä on automaattiset irroittimet sekä virtaukseen perustuva maidon mittaustekniikka. Eläinten seurannassa ja kiimojen tarkkailussa avustaa aktiivisuus- sekä maidon sähkönjohtokykymittari. Lypsimiin voidaan ohjelmoida myös lehmäkohtainen lypsyohjelma hieronta- ja stimulointiominaisuuksilla.

Ruokinnassa lehmät saavat karkearehua vapaasti. Säilörehu jaetaan ruokintapöydälle kiskoruokkijalla neljästä viiteen kertaan päivässä. Väkirehun lehmät saavat tuotoksen mukaan väkirehukioskista.

Eläinten hyvinvoinnista on pyritty huolehtimaan parsipetien avulla, mitkä ovat asennettu niin lehmille kuin hiehoillekin. Pihatossa on kumimattopäällysteinen ritiläpalkki lattia, jonka puhtaudesta huolehtii lantaraappa. Lehmät ulkoilevat talvella ja kesällä, hiehot laiduntavat kesäisin.

Keskituotos on tällä hetkellä 9500 kg (energiakorjattu maitotuotos yli 9500 kg), valkuais- % on 3,68 ja rasva- % on 4,43. 12 kk keskimääräinen solupitoisuus on n. 82 000 kpl/ml. Tuotokseen vaikuttaa alentavasti suomenkarjan eläinten tuotos.

Ruokintamuotona käytämme vilja- ja puolitiiviste -ruokintaa; viljana kauraa ja ohraa (1:1) litisteenä. Säilörehun on laakasiiloihin tehty esikuivattu säilörehu. Kesäaikaan lehmät laiduntavat päivisin ja tuotosta pyritään tasoittamaan säilörehulla.

Koulun lypsykarja on pääosin rodultaan ayrshireä, lisäksi löytyy holsteinlehmiä sekä länsisuomenkarjaa. Tilan suomenkarjan eläimet ovat jalostusarvoltaan hyviä. Myös alkionsiirtoa käytetään osana tilan karjanjalostusta.

Pienkuormain on tärkeä työkalu niin navetta- kuin tallitöissäkin. Kaikki opiskelijat opettelevat näiden monikäyttöisten koneiden käytön.

Ruukin maaseutuopiston traktorikanta on:

  • Valtra N141,
  • John Deere 6520,
  • Valtra 6550
  • Valtra 6400
  • Valtra 85A
  • Valmet 655.

Koneiden hankinnassa ja huolloissa pyritään turvallisuuden ja käyttötarkoitukseen sopivan tehon lisäksi kestävän kehityksen mukaisesti pitkään käyttöikään.

Maarakennusopintoja varten opistollemme on hankittu 2016 pyöriväalustainen kaivuri, JCB-165. Opiskelijat harjoittelevat tällä koneen peruskäsittelytaitoja ja syventävät niitä mm. työssäoppimisen avulla.