Maaseutuyrittäjä

Maatalousalan perustutkinto 180 osp

Tutkintonimike Maaseutuyrittäjä

Tutkinnon suorittamisessa opiskelija voi valita maarakennuskoneisiin tai maatalouteen suuntautuvan opintopolun.

Opinnot rakentuvat seuraavasti:
Pakolliset tutkinnon osat, 75 osp

 • Työskentely maatalousalalla, 15 osp
 • Maaseutuyrittäminen, 20 osp
 • Maan kasvukunnon- ja tuotantoympäristön hoitaminen, 40 osp

Valinnaiset tutkinnon osat, 70 osp

Maarakennuskoneisiin suuntautunut polku:

 • Maatalous- ja maanrakennuskoneiden hyödyntäminen, 30 osp
 • Maatalouskoneiden huoltaminen ja korjaaminen, 20 osp
 • Kasvilajikohtainen viljely , 10 osp
 • Tuotantosuunnan mukainen tuottaminen, 10 osp

Maatalouteen suuntautunut polku:

 • Tuotantoeläinten hoito ja hyvinvoinnista huolehtiminen, 30 osp
 • Kasvilajikohtainen viljely (nurmi), 10 osp
 • Maatalouskoneiden huoltaminen ja korjaaminen, 20 osp
 • Tuotantosuunan mukainen tuottaminen, 10 osp tai
 • Maarakennustyöt, 10 osp (tai jokin muu tutkinnonosa)

Yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa, 35 osp

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 17 osp
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 6 osp
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen,  12 osp