Ratsastuksenohjaaja

Hevostalouden perustutkinto, Ratsastuksenohjaaja

Pakolliset tutkinnon osat, 110 osp

 • Hevosten hoito ja hyvinvoinnista huolehtiminen, 15 osp
 • Yrittäminen hevostalousalalla, 20 osp
 • Ratsastaminen ja ajaminen, 25 osp
 • Ratsastuksenohjaajan ratsastaminen, 15 osp
 • Ratsuhevosten kouluttaminen ja ratsastuskoulussa työskenteleminen, 15 osp
 • Ratsastuksen ohjaaminen, 20 osp

Valinnaiset tutkinnon osat, 25 osp

 • Tallin ja talliympäristön hoito, 15 osp
 • Ratsastaminen 10, osp

Vapaasti valittavat tutkinnon osat, 10 osp

Yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa, 35 osp

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11osp
  • Äidinkieli 5+1 osp
  • Toinen kotimainen kieli, ruotsi 1 osp
  • Vieraat kielet, englanti 2+2 osp
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 9 osp
  • Matematiikka 3+1 osp
  • Fysiikka ja kemia 2 osp
  • Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen  1+2 osp
 • Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen, 8 osp
  • Yhteiskuntataidot 1 osp
  • Työelämätaidot 1+1 osp
  • Yrittäjyys ja yritystoiminta 1 osp
  • Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto 2+2 osp
 • Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen, 7 osp
  • Kulttuurien tuntemus 2osp
  • Taide ja kulttuuri 1 osp
  • Etiikka 1 osp
  • Ympäristöosaaminen 3 osp