Koulutussisältö

1. Yrittäminen hevostalousalalla 20 osp

Opiskelija osaa muodostaa liikeideoita, vertailla yritysmuotoja ja perustaa maaseutu- tai hevosalanyrityksen. Opintojakson aikana opitaan myös toimimaan yrityksen laatujärjestelmien mukaisesti. Opiskelija oppii hevosalan- ja maaseutupolitiikan keskeiset osa-alueet. Hän osaa hakea kansallisia ja EU-rahoitteisia tukia sekä kasvatustukia. Opettelemme ymmärtämään verotuksen sekä arvonlisäveron perusteet sekä kirjaamaan tositteet kirjanpitoon, tekemään tilinpäätöksen ja veroilmoituksen. Tavoitteena on, että opiskelija kykenee toimimaan hevostalousyrittäjänä vastuullisesti, eettisesti ja kustannustehokkaasti. Hän kykenee myös toimimaan työnantajana, kilpailuttamaan, verkostoitumaan ja käyttämään asiantuntijapalveluja. Hän arvostaa ammattiaan ja toimillaan lisää hevosalan elinvoimaa, kulttuuria ja yhteistyömahdollisuuksia.

Kokonaisuuteen sisältyvät:

 • Yrityksen perustaminen
 • Kustannuslaskenta ja kannattavuus
 • Kirjanpito ja verotus
 • Markkinointi
 • Yrittäjänä toimiminen alalla

 

2. Hevosten hoito ja hyvinvoinnista huolehtiminen, 15 osp

Tutkinnon osaan kuuluu mm. ruokinnan, eläinlääkinnän, kengityksen ja hevosen hoidon opintoja. Opiskelussa kiinnitetään huomiota kestävän kehityksen menetelmiin ja perehdytään eläinsuojelilakiin. Opiskelija tutustuu tallintöiden ohella pihatossa työskentelyyn. Tutkinnon osaan kuuluu myös työssäoppimista.

Tutkinnon osa koostuu seuraavista opintojaksoista:

 • Tallityöt
 • Ruokinnan perusteet
 • Hoito
 • Eläinlääkinnän perusteet
 • Kengityksen perusteet
 • Kestävä Kehitys

3.Tallin ja talliympäristön hoitaminen, 15 osp

Tutkinnon osaan kuuluu mm. hevoskasvatuksen- ja jalostuksen opintoja. Tutkinnon osassa harjoitellaan tallissa tarvittavia koneiden käyttöä, sekä opiskellaan työturvallisuutta. Opiskelija perehtyy tallintöiden ohella myös talliympäristön, hevosurheilualueiden ja laitumien hoitoon. Tutkinnon osaan kuulu myös työssäoppimista.

Tutkinnon osa koostuu seuraavista opintojaksoista:

 • Tallityöt ja talliympäristön hoito
 • Tallin koneet
 • Hevoskasvatuksen- ja jalostuksen perusteet
 • Kestävä kehitys
 • Työturvallisuus

 

4.Ratsastaminen ja raviurheilu 25 osp

Tutkinnon osassa opiskellaan ratsu- ja ravihevosten peruskäsittelyä, hoitamista, ruokintaa ja tallin eri töitä. Opiskelija oppii varustamaan hevosen ajoon ja ratsastukseen, sekä liikuttamaan koulutettua hevosta. Lisäksi harjoitellaan hevosen esittämistä ja toimitaan avustajana varsan opastuksessa sekä opiskellaan varusteiden huoltoa.

Opintojaksot:

 • Hevosten päivittäinen hoitotyö
 • Varustehuolto ja korjaus
 • Näyttelytoiminta
 • Raviajo
 • Muu hevosten ajo
 • Ratsastus
 • Varsanopetus
 • Näyttö

 

5. Valinnaiset tutkinnon osat:

a)Ravisuuntautuminen

Ravihevosen valmennus ja kilpailuttaminen, 50 osp
Tutkinnon osassa opiskellaan monipuolisesti ravihevosen hoitoa ja raviajoa, mm. varsan opetusta, valmennusta ja kilpailutusta. Lisäksi opintoihin kuuluu ravihevosen jalostusta. Opiskelija työskentelee niin oppilaitoksen tallissa kuin työssäoppimispaikoissakin ja toimii myös työnjohtajana.

Opintojaksot:

 • Varsan opetus
 • Ravihevosen hoito ja valmentaminen
 • Valmennuksen perusteet
 • C-ajolupa
 • Hoitajana kisoissa
 • Ravikilpailutoiminta
 • Ravihevosten jalostus, kasvatus ja näyttelytoiminta
 • Tallin johtotehtävissä toimiminen
 • Työskentely ravitallissa

Talliyrittäjän taidot, 10 osp *voidaan tietyissä tilanteissa hyväksilukea aiempien opintojen perustella
Opiskelija hoitaa erilaisia hevosia tallissa ja pihatossa sekä vuolee ja kengittää hevosen kavioita. Opiskelija tuntee hevosen rehun tuottamisen perusteet.Opiskelija tuntee hevosen erilaisten pitopaikkojen vaatimuksia.

Opintojaksot:

 • Tallityöt
 • Hevosen rehun tuottamisen perusteet
 • Tallirakennukset ja ympäristö
 • Kengitys

 

b) Harrasteohjaajan suuntautuminen:

Hevosharrasteohjaajan työskenteleminen ajo- ja ratsuhevosten kanssa, 15 osp
Opiskelija ratsastaa kouluratsastusohjelman KN-special sekä esteratsastuksessa tehtäväradat tasolla 80 cm. Maastossa hän osaa ratsastaa turvallisuutta noudattaen. Lisäksi hän osaa ajaa koulutettua hevosta.

Opintojaksot:

 • Hevosten ajaminen
 • Kouluratsastus
 • Esteratsastus
 • Maastoratsastus
 • Tallityöt

Hevosharrastajan ohjaaminen 20 osp
Opiskelija oppii suunnittelemaan ja toteuttamaan harrastetallin palveluja. Hän osaa ohjata koulu- ja maastoratsastusta turvallisesti ja toimia asiakaspalvelutehtävissä.

Opintojaksot:

 • Tuoteturvallisuus
 • Ratsastuksen ja hevostaitojen opettaminen
 • Työturvallisuus
 • Päivittäistyöt harrastetallissa

Hevosharrastepalvelujen tuottaminen, 15 osp
Opiskelija oppii työskentelemään hevosalan palveluja tuottavassa yrityksessä ja suunnittelemaan ja toteuttamaan hevosharrastepalveluja. Hän oppii tuotteistamme ja markkinoimaan talliyrityksen erityisosaamista ja laskemaan toiminnan kannattavuutta. Tavoitteena on myös oppia noudattamaan yrityksen laatu- ja kustannustavoitteita ja palvelemaan asiakkaita.

Talliyrittäjän taidot, 10 osp *voidaan tietyissä tilanteissa hyväksilukea aiempien opintojen perustella
Opiskelija hoitaa erilaisia hevosia tallissa ja pihatossa sekä vuolee ja kengittää hevosen kavioita. Opiskelija tuntee hevosen rehun tuottamisen perusteet.Opiskelija tuntee hevosen erilaisten pitopaikkojen vaatimuksia.

Opintojaksot:

 • Tallityöt
 • Hevosen rehun tuottamisen perusteet
 • Tallirakennukset ja ympäristö
 • Kengitys