Maatalousalan pt, Maaseutuyrittäjä

Maatalousalan perustutkinto aikuiskoulutuksena
Koulutuksessa opiskelija saa valmiudet toimia alueen keskeisten tuotannonalojen, nautakarja- ja kasvinviljelytilojen yrittäjinä ja työntekijöinä.
Opinnoissa keskeisintä ovat yritystalouteen, peltoviljelyyn, kotieläintuotantoon ja maatalouskoneisiin liittyvät opinnot.

Koulutuksen rakenne:
Pakolliset tutkinnon osat
• Maaseutuyrittäminen
• Työskentely maatalousalalla
• Maan kasvukunnon ja tuotantoympäristön hoitaminen

Kaikille valinnaiset tutkinnon osat (valitaan 2-4 tutkinnon osasta riippuen)
• Peltokasvin tuottaminen
• Kasvilajikohtainen tuottaminen
• Maatalous- ja maanrakennuskoneiden hyödyntäminen
• Automaation hyödyntäminen maataloudessa
• Tuotantoeläinten hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen
• Maatalouskoneiden huoltaminen ja korjaaminen
• Eläinlajikohtainen tuotanto tai hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen
• Luomutuotteiden tuottaminen
• Palveluiden tuottaminen maaseudulla
• Metsien hyödyntäminen
• Rakentaminen maatilalla
• Bioenergian tuottaminen

Valinnaisen tutkinnon osan voi valita myös joko Hevostalouden tai Luonto- ja ympäristöalan perustutkinnosta

Koulutuksen pääsyvaatimukset
– Vähintään 20 vuoden ikä
– Etäopetusjaksoille soveltuva käytännön työ- tai harjoittelupaikka (jos tätä ei itsellä ole, koulu järjestää sen)