Koulutus

Ruukin maaseutuopistossa voi suorittaa ammatillisen perustutkinnon maatilatalouden, hevostalouden tai luontoalan koulutusohjelmassa

1. Maatalousalan perustutkinto, 180 osp
Tutkintonimike: Maaseutuyrittäjä
Koulutuksessa tähdätään: alueen keskeisten tuotannonalojen, nautakarja- ja kasvinviljelytilojen yrittäjiksi ja työntekijöiksi.
Opinnoissa keskeistä yritystalouteen, peltoviljelyyn, kotieläintuotantoon ja maatalouskoneisiin liittyvät opinnot. Mahdollisuus painottaa opintoja maarakentamiseen.

Tutkintonimike: Eläintenhoitaja

Koulutuksessa tähdätään: tuotanto- tai pieneläinten hoitajiksi alan yrityksiin tai itsenäisinä yrittäjinä. Pieneläimissä painopisteenä koira. Opinnoissa keskitytään käyttökoirien hoitoon ja kouluttamiseen ammattimaisesti.

2. Hevostalouden perustutkinto, 180 osp
Tutkintonimike: Hevostenhoitaja
Koulutuksessa tähdätään: talliyrittäjiksi tai hevosenhoitajiksi toisen palvelukseen. Opinnoissa keskeistä ovat hevostalous, talliyrittäminen ja ravihevosten valmennus tai hevosharrastajan ohjaaminen ja ratsastus.

Tutkintonimike: Ratsastuksenohjaaja                                                                                                                                                                                                           Ratsastuksenohjaajalla on valmiudet työskennellä ohjaajana toisen palveluksessa tai itsenäisenä yrittäjänä. Keskeistä opinnoissa on ratsastaminen, ohjaaminen ja ratsastuskoulutoiminta.

3. Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, 180 osp  (riistapainotteinen, monimuotokoulutuksena)
Tutkintonimike: Luonto-ohjaaja
Riistapainotteinen luonto-ohjaajakoulutus antaa valmiudet riista-alan työtehtäviin riistanhoidon ja kaupallisen metsästyksen alalla sekä alaan liittyvän yritystoiminnan parissa. Katso lisää!

Perustutkintojen suoritustavat:

Voit suorittaa kaikki tutkinnot sinulle parhaiten sopivalla tavalla. Jokaiselle opiskelijalle tehdään opintojen alussa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa haetaan juuri sinulle sopivin tapa hankkia tutkintoon vaadittava osaaminen. Osaamista voit hankkia opistomme oppimisympäristöissä päiväopiskeluna tai monimuotoisesti sekä koulutus ja/tai oppisopimuksella työpaikoilla. Osaaminen osoitetaan näytöissä ja valmistua voit sitten kun kaikki tutkintoon vaadittavat näytöt on hyväksytysti annettu. Tavallisesti tähän kuluu 2-3 vuotta, riippuen aiemmasta osaamisestasi ja omasta aktiivisuudestasi osaamisen hankkimisessa.

Ruukin maaseutuopisto on osa Raahen koulutuskuntayhtymää.

http://www.raahenedu.fi