Koulutus

Ruukin maaseutuopistossa voi suorittaa ammatillisen perustutkinnon maatilatalouden, hevostalouden tai luontoalan koulutusohjelmassa

1. Maatalousalan perustutkinto, 180 osp
Tutkintonimike: Maaseutuyrittäjä
Koulutuksessa tähdätään: alueen keskeisten tuotannonalojen, nautakarja- ja kasvinviljelytilojen yrittäjiksi ja työntekijöiksi.
Opinnoissa keskeistä yritystalouteen, peltoviljelyyn, kotieläintuotantoon ja maatalouskoneisiin liittyvät opinnot. Mahdollisuus painottaa opintoja maarakentamiseen.

Tutkintonimike: Eläintenhoitaja

Koulutuksessa tähdätään: tuotanto- tai pieneläinten hoitajiksi alan yrityksiin tai itsenäisinä yrittäjinä. Pieneläimissä painopisteenä koira. Opinnoissa keskitytään käyttökoirien hoitoon ja kouluttamiseen ammattimaisesti.

2. Hevostalouden perustutkinto, 180 osp
Tutkintonimike: Hevostenhoitaja
Koulutuksessa tähdätään: talliyrittäjiksi tai hevosenhoitajiksi toisen palvelukseen. Opinnoissa keskeistä ovat hevostalous, talliyrittäminen ja ravihevosten valmennus tai hevosharrastajan ohjaaminen ja ratsastus.

Tutkintonimike: Ratsastuksenohjaaja                                                                                                                                                                                                           Ratsastuksenohjaajalla on valmiudet työskennellä ohjaajana toisen palveluksessa tai itsenäisenä yrittäjänä. Keskeistä opinnoissa on ratsastaminen, ohjaaminen ja ratsastuskoulutoiminta.

3. Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, 180 osp  (riistapainotteinen, monimuotokoulutuksena)
Tutkintonimike: Luonto-ohjaaja
Riistapainotteinen luonto-ohjaajakoulutus antaa valmiudet riista-alan työtehtäviin riistanhoidon ja kaupallisen metsästyksen alalla sekä alaan liittyvän yritystoiminnan parissa. Katso lisää!

Perustutkintojen suoritustavat:

  • Lähiopintoina opistossa kolmessa vuodessa. Toisen asteen tutkinnon jo aiemmin suorittaneilla on mahdollisuus tutkinnon suorittamiseen 2 – 2,5 vuodessa.
  • Aikuisilla (yli 20 v.) näyttötutkintoperusteisesti koko tutkinto tai tutkinnon osia