Kestävä kehitys

OKKA –sertimerkki_teksti_websäätiö myönsi Ruukin maaseutuopistolle  Kestävän kehityksen sertifikaatin maaliskuussa 2012.

Kestävän kehityksen voi määritellä monin eri tavoin, mutta pääasiassa siinä on kyse paremman elämänlaadun takaamisesta. Nyky-yhteiskunnassa kulutetaan raaka-aineita ja tuotetaan jätteitä nopeaan tahtiin. Näin ollen vastuullisen ja kestävän elämäntavan omaksuminen on hyvin tärkeää. 

Kestävän kehityksen ohjelma on koko oppilaitosyhteisön osallistava työväline, jolla kestävä kehitys on mukana jokapäiväisessä oppimisessa ja arjessa. Ohjelman suunnittelun ja toteutuksen kautta pyritään kehittämään opetuksen ja koulun arjen toimintoja, ja näin ollen saada aikaan mm. kustannussäästöjä ja lisätä niin opiskelijoiden kuin henkilöstön työhyvinvointia.  Kestävällä kehityksellä on vahva osa opetussuunnitelmien- ja tutkintojen perusteissa.

Kestävä kehitys kuuluu olennaisena osana oppilaitoksen arvoihin. Kestävän kehityksen ohjelmaa kehitetään ja laaditaan koko koulutuskuntayhtymälle.