Rakennusalan perustutkinto - Koulutuskeskus Brahe

Rakennusalan perustutkinto

Talonrakennuksen osaamisala
Raahessa sekä non-stop Oulussa

Rakennusalan työnkuva

Rakennusala on yksi vanhimmista teollisuuden aloista. Vaikka ajat muuttuvat ja tekniikka kehittyy, niin rakentaminen pysyy käsityöammattina ja ammattilaisia tarvitaan myös tulevaisuudessa. Rakennusalalla näet konkreettisesti oman kätesi jäljen ja opit joka päivä jotain uutta. Talonrakennusalan perustutkinnossa annetaan perusteet elinikäiseen oppimiseen rakentamisen sektorilla.

Oppimisympäristöinä ovat suurelta osin  rakennustyömaat. Talonrakentajat työskentelevät yleisimmin uudis- ja korjausrakennustyömailla kirvesmies-. muuraus-, laatoitus- ja betonointitöissä. Rakennustyömailla työskennellään ympäri vuoden vaihtelevissa sää- ja ympäristöolosuhteissa joko rakennusliikkeiden palveluksessa tai itsenäisenä urakoitsijana.

Kenelle

Talonrakentajan opinnot sopivat:

 • rakennusalalle aikoville
 • henkilöille, joilla on jonkin verran alan työkokemusta
 • ammatinvaihtajille

Rakennusalan perustutkinto

Kaikki perustutkinnot ovat laajuudeltaan 180 osaamispistettä:
• Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp
• Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
• Vapaasti valittavat 10 osp

Valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet löytyvät Ammatillisten perustutkintojen e-perusteet
Ammatilliseen perustutkintoon kuuluu teoriaopintoja, yhteisten aineiden opiskelua sekä käytännön harjoittelua koulun opetustiloissa sekä työelämässä. Ammatillista osaamistasi harjaannutetaan monipuolisissa käytännön työtehtävissä asiakastöissä. Ammatillisen opintojen ohella voi suorittaa myös ylioppilastutkinnon.

Jatkokoulutus

Tutkinnon suorittamisen jälkeen voit hakeutua työelämään tai jatko-opiskelemaan. Perustutkinnon suoritettuasi sinulla on yleinen jatko-opintokelpoisuus. Voit siis hakea opiskelemaan ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. Lisäksi voit kehittää osaamistasi työn ohessa esimerkiksi ammatillisen lisäkoulutuksen avulla.

Kansainvälisyys

Voit suorittaa osan työssäoppimisestasi ulkomailla. Saat kansainvälistä työkokemusta omalta alaltasi, parannat kielitaitoasi, opit elämään erilaisessa ympäristössä sekä tutustut vieraisiin kulttuureihin ja uusiin ihmisiin. Työnantajat arvostavat kansainvälistä työkokemusta ja taitoja työskennellä erilaisissa kulttuureissa.

Lisätietoja ja hakeutuminen

Jari Kauro
puh. 050 514 4495
jari.kauro@raahenedu.fi

Rakennusalan non-stop Oulussa

Raahen koulutuskuntayhtymä järjestää Oulussa, Haaransuontie 15, käytäntöpainotteisen Rakennusalan perustutkinnon (90 ov), non-stop. Koulutus soveltuu rakennusalalle aikoville ja hyvän terveyden omaaville henkilöille. Koulutus sopii myös ammatinvaihtajille. Rakennusalan perustutkinto koostuu kahdesta pakollisesta ja neljästä valinnaisesta tutkinnon osasta.

Pakolliset osat
Perustustyöt ja runkovaiheentyöt

Valinnaiset osat (4)

 • Sisävalmistusvaiheen työt
 • Ulkoverhous- ja kattotyöt
 • Muuraus
 • Laatoitus
 • Raudoitus ja betonointi
 • Rappaus
 • Muottityöt
 • Hirsirakentaminen
 • Korjausrakentaminen
 • Telinerakentaminen
 • Ikkunatyöt
 • Vedeneristys

Tutkinnonsuorittaminen alkaa lähtötasokartoituksella, jonka pohjalta laaditaan HOKS. Valmistava koulutus muodostuu lähiopetuksesta, käytännön harjoituksista, itsenäisestä työskentelystä, oppimistehtävistä, ohjauksesta sekä työssäoppimisesta. Tarvittaessa annetaan myös lisäopetusta ja–ohjausta. Työssäoppiminen on työpaikoilla tapahtuvaa tavoitteellista, ohjattua ja arvioitua oppimista.

Lisätietoja ja hakeutuminen

Ota yhteyttä alla mainittuihin opettajiin sähköpostilla tai soittamalla. Ennen lopullista valintaa on henkilökohtainen haastattelu.

Ismo Juntunen
puh. 044 439 3463
ismo.juntunen@raahenedu.fi

Pekka Rantakari
puh. 044 439 3460
pekka.rantakari@raahenedu.fi