Rakennusalan perustutkinto - Koulutuskeskus Brahe
Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On YoutubeVisit Us On Linkedin

Rakennusalan perustutkinto

Talonrakennuksen osaamisala
Raahessa sekä non-stop Oulussa

Rakennusalan työnkuva

Rakennusala on yksi vanhimmista teollisuuden aloista. Vaikka ajat muuttuvat ja tekniikka kehittyy, niin rakentaminen pysyy käsityöammattina ja ammattilaisia tarvitaan myös tulevaisuudessa. Rakennusalalla näet konkreettisesti oman kätesi jäljen ja opit joka päivä jotain uutta. Talonrakennusalan perustutkinnossa annetaan perusteet elinikäiseen oppimiseen rakentamisen sektorilla.

Oppimisympäristöinä ovat suurelta osin  rakennustyömaat. Talonrakentajat työskentelevät yleisimmin uudis- ja korjausrakennustyömailla kirvesmies-. muuraus-, laatoitus- ja betonointitöissä. Rakennustyömailla työskennellään ympäri vuoden vaihtelevissa sää- ja ympäristöolosuhteissa joko rakennusliikkeiden palveluksessa tai itsenäisenä urakoitsijana.

Rakennusalalla työkohteina ovat esim. asuinrakennukset, liikerakennukset tai teollisuuslaitokset.  Talonrakentajaksi voit opiskella Raahessa tai Oulussa. Opiskelu on käytännönläheistä sisältäen työpaikalla tapahtuvaa oppimista joko koulutussopimuksella tai oppisopimuksella.  Työ-ja harjoittelupaikkoja tarjoavat esimerkiksi talonrakentajat, alueen rakennusliikkeet, maatilat, kunnat sekä elementtitehtaat.

Osa tutkinnon osista tai koko tutkinto voidaan suorittaa myös oppisopimuksena. Oppisopimuskoulutus sopii työssäkäyville ja yrittäjille. Opiskelija hankkii omatoimisesti koulutukseen soveltuvan työpaikan tai sopii oman työnantajansa kanssa mahdollisuudesta aloittaa oppisopimuskoulutus. Koulutuskeskus Brahen oppisopimustoimisto neuvoo oppisopimuksen käytännön asioissa.

Kenelle

Talonrakentajan opinnot sopivat:

  • rakennusalalle aikoville
  • henkilöille, joilla on jonkin verran alan työkokemusta
  • ammatinvaihtajille

Rakennusalan perustutkinto

Kaikki perustutkinnot ovat laajuudeltaan 180 osaamispistettä:

  • Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp
  • Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
  • Vapaasti valittavat 10 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

  • matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
  • viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
  • yhteiskunta- ja työosaaminen

Valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet löytyvät täältä Ammatillisten perustutkintojen e-perusteet
Ammatilliseen perustutkintoon kuuluu teoriaopintoja, yhteisten aineiden opiskelua sekä käytännön harjoittelua koulun opetustiloissa sekä työelämässä. Ammatillista osaamistasi harjaannutetaan monipuolisissa käytännön työtehtävissä asiakastöissä. Ammatillisen opintojen ohella voi suorittaa myös ylioppilastutkinnon.

Jatkokoulutus
Tutkinnon suorittamisen jälkeen voit hakeutua työelämään tai jatko-opiskelemaan. Perustutkinnon suoritettuasi sinulla on yleinen jatko-opintokelpoisuus. Voit siis hakea opiskelemaan ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. Lisäksi voit kehittää osaamistasi työn ohessa esimerkiksi ammatillisen lisäkoulutuksen avulla.

Kansainvälisyys
Voit suorittaa osan työssäoppimisestasi ulkomailla. Saat kansainvälistä työkokemusta omalta alaltasi, parannat kielitaitoasi, opit elämään erilaisessa ympäristössä sekä tutustut vieraisiin kulttuureihin ja uusiin ihmisiin. Työnantajat arvostavat kansainvälistä työkokemusta ja taitoja työskennellä erilaisissa kulttuureissa.

 

Lisätietoja ja hakeutuminen

Jari Kauro
Koulutusalavastaava
puh. 050 514 4495
jari.kauro@raahenedu.fi

Rakennusalan non-stop Oulussa

Koulutuskeskus Brahe järjestää Oulussa, Haaransuontie 15, käytäntöpainotteista rakennusalan perustutkintoon johtavaa koulutusta. (non-stop) Koulutus soveltuu rakennusalalle aikoville,  hyvän terveyden omaaville henkilöille sekä ammatinvaihtajille. Jokaiselle laaditaan koulutuksen hakeutumisvaiheessa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS.  Tutkintokoulutus muodostuu lähiopetuksesta, käytännön harjoituksista, itsenäisestä työskentelystä, oppimistehtävistä, ohjauksesta sekä työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta. Tarvittaessa annetaan myös lisäopetusta ja–ohjausta.

Lisätietoja ja hakeutuminen

Pekka Rantakari
puh. 044 439 3460
pekka.rantakari@raahenedu.fi