Pintakäsittelyalan perustutkinto, maalari/lattianpäällystäjä - Koulutuskeskus Brahe

Räätälöityä koulutusta aloille, joilla työntekijöitä tarvitaan.

Maalari ja Lattianpäällystäjä

Pintakäsittelijän perustutkinto

Pintakäsittelijän työnkuva

Maalari

Tutkinnon suorittanut henkilö osaa tehdä korjaus- ja uudisrakennusmaalaustöitä. Hän osaa myös tapetoinnin ja ruiskumaalauksen perusteet. Rakennusten sisäpuolisten pintojen maalauksen ja tapetoinnin lisäksi hänellä voi olla erikoisosaamisena julkisivujen pintakäsittelyt, tasoitetyöt tai monipuolisten pientalokokonaisuuksien maalaustyöt. Lisäksi hän osaa maalata eri materiaaleista olevia rakennusosia ja kalusteita.

Lattianpäällystäjä

Tutkinnon suorittanut henkilö osaa tehdä lattianpäällystykseen liittyvät tasoitus- ja muut pohjatyöt sekä vähäisellä harjaantumisella tehtävissä olevat lattianpäällystystyöt työselostusten ja annettujen ohjeiden mukaisesti. Hän osaa myös mattotöiden ja parkettitöiden sekä lattialaatoituksen perusteet. Lisäksi hän osaa myös työhön liittyvien listojen (muoviset jalkalistat, pesulistat, askelkulmat, käsijohdelistat tms.) ja kynnysten asennukset.

Molempien suuntautumisien opiskelija osaa tehdä työnsä siististi ja laatuvaatimusten mukaan harjaantuneen ammattihenkilön joutuisuudella sekä huolehtia työturvallisuudesta ja ympäristönsuojelusta.

Tutkinnon suorittaminen alkaa lähtötasokartoituksella, jonka pohjalta laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma HOKS.  Koulutus toteutetaan päiväopiskeluna. Se sisältää lähiopetusta, työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja itsenäistä opiskelua. Pääosan opiskelusta muodostavat käytännön harjoitukset oppilaitoksemme monipuolisissa työtiloissa sekä työpaikoilla. Harjoituksia täydennetään erilaisilla kirjallisilla selvityksillä, suunnitelmilla ja laskelmilla. Osa opinnoista opiskellaan verkko-oppimisalustalla.  Tarvittaessa on mahdollisuus myös lisäopetukseen ja – ohjaukseen. Työpaikalla tapahtuva oppiminen on tavoitteellista, ohjattua ja arvioitua oppimista.

Kenelle

Koulutus on suunnattu alasta kiinnostuneille henkilöille sekä alalla jo toimiville.
Jatkuva haku on suunnattu myös ylioppilaille.

Tutkinnon sisältö

Koulutuksen sisällöt muodostuvat pintakäsittelyalan perustutkinnon vaatimuksista

Maalarin perustutkinnossa on kaksi osaamisalaa(pakolliset):

 • Rakennusten korjausmaalaus
 • Uudisrakennusmaalaus

Sekä neljä valinnaista osaa, joita esimerkiksi:

 • Pientalojen ulkomaalaus
 • Rakennuspintojen ruiskumaalaus
 • Tapetointi
 • Ruiskutasoitetyöt

Lattianpäällystäjän perustutkinnossa on yksi osaamisala(pakollinen):

 • Lattianpäällystyksen perustyöt

Lisäksi valitaan yksi tutkinnon osa seuraavista:

 • Mattotyöt
 • Parkettityöt
 • Lattialaatoitus

Sekä neljä valinnaista osaa, joita esimerkiksi:

 • Lattiapäällysteiden uusiminen
 • Märkätilojen muovimatot
 • Puulattioiden pintakäsittelyt
 • Märkätilojen laatoitus

Tiedustelut

Pekka Rantakari
puh. 044 439 3460
pekka.rantakari@raahenedu.fi

Juho Kostekivi
puh. 040 1357 154
juho.kostekivi@raahenedu.fi