Pintakäsittelyalan perustutkinto, maalari/lattianpäällystäjä - Koulutuskeskus Brahe

Räätälöityä koulutusta aloille, joilla työntekijöitä tarvitaan.

Pintakäsittelyalan perustutkinto

Lattianpäällystäjä, Maalari, Pintakäsittelijä

Pintakäsittelijän työnkuva

Maalari

Tutkinnon suorittanut henkilö osaa tehdä korjaus- ja uudisrakennusmaalaustöitä. Hän osaa myös tapetoinnin ja ruiskumaalauksen perusteet. Rakennusten sisäpuolisten pintojen maalauksen ja tapetoinnin lisäksi hänellä voi olla erikoisosaamisena julkisivujen pintakäsittelyt, tasoitetyöt tai monipuolisten pientalokokonaisuuksien maalaustyöt. Lisäksi hän osaa maalata eri materiaaleista olevia rakennusosia ja kalusteita.

Lattianpäällystäjä

Tutkinnon suorittanut henkilö osaa tehdä lattianpäällystykseen liittyvät tasoitus- ja muut pohjatyöt sekä vähäisellä harjaantumisella tehtävissä olevat lattianpäällystystyöt työselostusten ja annettujen ohjeiden mukaisesti. Hän osaa myös mattotöiden ja parkettitöiden sekä lattialaatoituksen perusteet. Lisäksi hän osaa myös työhön liittyvien listojen (muoviset jalkalistat, pesulistat, askelkulmat, käsijohdelistat tms.) ja kynnysten asennukset.

Molempien suuntautumisien opiskelija osaa tehdä työnsä siististi ja laatuvaatimusten mukaan harjaantuneen ammattihenkilön joutuisuudella sekä huolehtia työturvallisuudesta ja ympäristönsuojelusta.

Tutkinnon suorittaminen alkaa lähtötasokartoituksella, jonka pohjalta laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma HOKS.  Koulutus toteutetaan päiväopiskeluna. Se sisältää lähiopetusta, työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja itsenäistä opiskelua. Pääosan opiskelusta muodostavat käytännön harjoitukset oppilaitoksemme monipuolisissa työtiloissa sekä työpaikoilla. Harjoituksia täydennetään erilaisilla kirjallisilla selvityksillä, suunnitelmilla ja laskelmilla. Osa opinnoista opiskellaan verkko-oppimisalustalla.  Tarvittaessa on mahdollisuus myös lisäopetukseen ja – ohjaukseen. Työpaikalla tapahtuva oppiminen on tavoitteellista, ohjattua ja arvioitua oppimista.

Kenelle

Koulutus on suunnattu alasta kiinnostuneille henkilöille sekä alalla jo toimiville.
Jatkuva haku on suunnattu myös ylioppilaille.

Rakennusalalla pintakäsittelyalan perustutkinnon suorittaneet työllistyvät maalaus-, tapetointi-, laatoitus- ja lattianpäällystystöihin. Metalliteollisuudessa tarvitaan ruiskumaalareita, jauhemaalareita, korroosionestomaalareita, kumi-, muovi- ja laattapinnoittajia sekä metalliruiskuttajia, sinkitsijöitä ja muita pintakäsittelijöitä. Tuotemaalauksessa tarvitaan monitaitoisia pintakäsittelijöitä tuotteiden sekä kiinteitä rakennusosia maalaamisen, lakkaamiseen ja värjäämiseen.

Tutkinnon sisältö

Kaikki perustutkinnot ovat laajuudeltaan 180 osaamispistettä:

Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp

  • Rakennusmaalauksen osaamisala
  • Lattianpäällystyksen osaamisala

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

  • matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
  • viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
  • yhteiskunta- ja työosaaminen

Valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet löytyvät täältä Ammatillisten perustutkintojen e-perusteet
Ammatilliseen perustutkintoon kuuluu teoriaopintoja, yhteisten aineiden opiskelua sekä käytännön harjoittelua koulun opetustiloissa sekä työelämässä. Ammatillista osaamistasi harjaannutetaan monipuolisissa käytännön työtehtävissä asiakastöissä. Ammatillisen opintojen ohella voi suorittaa myös ylioppilastutkinnon.

Jatkokoulutus

Tutkinnon suorittamisen jälkeen voit hakeutua työelämään tai jatko-opiskelemaan. Perustutkinnon suoritettuasi sinulla on yleinen jatko-opintokelpoisuus. Voit siis hakea opiskelemaan ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. Lisäksi voit kehittää osaamistasi työn ohessa esimerkiksi ammatillisen lisäkoulutuksen avulla.

Kansainvälisyys

Voit suorittaa osan työssäoppimisestasi ulkomailla. Saat kansainvälistä työkokemusta omalta alaltasi, parannat kielitaitoasi, opit elämään erilaisessa ympäristössä sekä tutustut vieraisiin kulttuureihin ja uusiin ihmisiin. Työnantajat arvostavat kansainvälistä työkokemusta ja taitoja työskennellä erilaisissa kulttuureissa.

Tiedustelut

Pekka Rantakari
puh. 044 439 3460
pekka.rantakari@raahenedu.fi

Juho Kostekivi
puh. 040 1357 154
juho.kostekivi@raahenedu.fi