Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto - Koulutuskeskus Brahe

Luonto-ja ympäristöalan perustutkinto

Monimuotokoulutuksena

Tutkintokoulutus

Tutkinnon suorittaneella ovat hyvät tiedot luonnosta ja sen ilmiöistä sekä taidot luonnossa liikkumiseen. Hän pystyy toimimaan eri kulttuureista tulevien metsästysmatkailijoiden oppaana ja riistanhoitajana. Hänellä on hyvät tiedot eri metsästysmuodoista, riistaeläimistä, riistankäsittelystä sekä alalla tarvittavasta välineistöstä. Lisäksi hänellä on vahva osaaminen metsästyskoirista ja niiden koulutuksesta. Tutkinto antaa valmiudet ammattimaiseen riistanhoitoon ja eri riistaeläinten tarhaukseen.

Koulutukseen kuuluu monia metsästysmatkoja, käytännönläheisiä tehtäviä oppilaitosympäristössä ja työssäoppimista riista-alan tehtävissä. Koulutus antaa myös hyvät valmiudet alan jatko-opintoihin, esim. riistamestarin erikoisammattitutkinnon suorittamiseen. Tutkinnon suorittaminen kestää kaksi vuotta, mikäli opiskelijalla on ennestään jokin toinen asteen koulutus (lukio, ammatillinen perustutkinto), muutoin kolme vuotta.

Tutkinnon sisältö

Osaamisalat:

Luontoalan osaamisala

  • Luonto-ohjaaja
  • Luonnonvaratuottaja
  • Luonto- ja ympäristöneuvoja

Ympäristöalan osaamisala

  • Ympäristönhoitaja

Kaikki perustutkinnot ovat laajuudeltaan 180 osaamispistettä:
• Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp (joista pakollisia 75 osp ja valinnaisia 70 osp)
• Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet löytyvät täältä Ammatillisten perustutkintojen e-perusteet
Ammatilliseen perustutkintoon kuuluu teoriaopintoja, yhteisten aineiden opiskelua sekä käytännön harjoittelua koulun opetustiloissa sekä työelämässä. Ammatillista osaamistasi harjaannutetaan monipuolisissa käytännön työtehtävissä asiakastöissä. Ammatillisen opintojen ohella voi suorittaa myös ylioppilastutkinnon.

Jatkokoulutus

Ammatillisista perustutkinnoista sekä ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista saa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Luonteva jatko-opintoväylä on tekniikan ja liikenteenalan ammattikorkeakoulututkinto, insinööri(AMK). Yliopistossa voi suorittaa esimerkiksi tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnon. Ammatillisen opettajan pedagogiset opinnot antavat jatkokoulutusmahdollisuuden ammatillisen opettajan työtehtäviin.

Kansainvälisyys

Voit suorittaa osan työssäoppimisestasi ulkomailla. Saat kansainvälistä työkokemusta omalta alaltasi, parannat kielitaitoasi, opit elämään erilaisessa ympäristössä sekä tutustut vieraisiin kulttuureihin ja uusiin ihmisiin. Työnantajat arvostavat kansainvälistä työkokemusta ja taitoja työskennellä erilaisissa kulttuureissa.

Yhteystiedot
Teemu Keränen
puh. 040 1425 065
teemu.keranen(at)raahenedu.fi