Kone- ja metallialan perustutkinto, levyseppä-hitsaaja - Koulutuskeskus Brahe

Kone- ja metallialan perustutkinto, valmistustekniikan koulutusohjelma, levyseppä-hitsaaja

Levyseppä-hitsaaja valmistaa metallilevyistä työpiirustusten mukaisia tuotteita kuten putkia ja säiliöitä. Työssä käytetään erilaisia levyntyöstö- ja liitosmenetelmiä. Levyseppä-hitsaajia työskentelee esimerkiksi konepajoilla, verstailla ja telakoilla. Ammatissa tarvitaan metallin työstötekniikoiden hallinnan ja materiaalituntemuksen lisäksi mm. työpiirustusten lukutaitoa, laatutietoisuutta ja yhteistyötaitoja.

Levyseppähitsaajan perustutkinnon opetussuunnitelman perustana ovat opetushalli­tuksen vahvistamat valtakunnalliset kone- ja metallialan perustutkinnon perusteet (määräys 50/011/2014). Koulutuksen opiskelijakohtaiset sisällöt määritellään opiskelijakohtaisesti henkilökoh­taistamisprosessin kautta.

Opintojen sisältö

Kaikille pakolliset tutkinnon osat

 1. Asennus ja automaation perustyöt
 2. Koneistuksen perustyöt
 3. Levytöiden ja hitsauksen perustyöt

Tutkintonimikkeen pakollinen osa

 1. Levy- ja hitsaustyöt

Valinnaiset osiot, joista on valittava 4 osiota:

 • Manuaalikoneistus
 • CNC ‐sorvaus
 • CNC‐ jyrsintä
 • CAD/CAM‐ 2D – työstöratojen valmistus
 • Levy‐ ja teräsrakennetyöt
 • IW – hitsaus
 • Asennushitsaus
 • Hitsaus
 • Levy‐ ja hitsausalan CNC – valmistus
 • Hydrauliikka‐asennukset
 • Pneumatiikka‐asennukset

Koulutuksen toteutus:
Monimuoto-opiskeluna

Koulutuksen kesto:
Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan.

Lisätietoja tutkinnoista:
www.oph.fi

Hakeutuminen
www.raahenedu.fi/aikuiskoulutus

Yhteystiedot

Pekka Uotila
puh. 044 439 3457
pekka.uotila(at)raahenedu.fi