Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto - Koulutuskeskus Brahe
Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On YoutubeVisit Us On Linkedin

HIUS-JA KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO

parturi-kampaaja tai kosmetologi

Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinnon suorittaneilla on ammattitaito palvella asiakkaita sekä myydä hius- ja kauneudenhoitoalan tuotteita ja palveluja. Asiakaspalvelutaitojen lisäksi hyvä tuotetuntemus sekä työ- ja asiakasturvallisuudesta huolehtiminen ovat osaamisen ydintä. Kosmetiikkaneuvojat osaavat ohjata ja neuvoa asiakkaita ihon ja hiusten hoidossa sekä tuotteiden käytössä. Kosmetologeilla on ammattitaito tehdä asiakkaille kasvo-, jalka- ja käsihoitoja sekä opastaa asiakkaita ihon itsehoidossa ja tuotteiden käytössä.  Kampaajat ja parturit hallitsevat hiustenleikkaukset ja kampaukset eri tekniikoilla. Parturit taitavat parturityötekniikat, kampaukset sekä partakäsittelyt. Opintojen valinnaisilla tutkinnon osilla osaamista voidaan laajentaa kaikissa osaamisaloissa.

Kosmetiikkaneuvojat työskentelevät tavaratalojen, laivojen ja lentokenttien kosmetiikkaosastoilla, apteekeissa tai maahantuojien myynti- ja koulutustehtävissä.

Kosmetologit työskentelevät kauneushoitoloissa, kylpylöissä, palvelutaloissa, kongressikeskuksissa ja hotelleissa, laivoilla tai tavaratalojen kosmetiikkaosastoilla joko yrittäjinä tai työntekijöinä.

Kampaajat ja parturit työskentelevät parturi-kampaamoissa joko yrittäjinä tai työntekijöinä. He voivat toimia myös tuotemyynti- ja koulutustehtävissä maahantuojien ja tavaratalojen palveluksessa.

Hius-ja kauneudenhoitoalalla opiskelu ja työskentely tapahtuu asiakaslähtöisesti. Teoriaopinnot tukevat asiakastöissä tarvittavaa osaamista. Osan opinnoista voit opiskella koulutussopimuksella alan työpaikoilla. Voit opiskella myös yrittäjyyttä osallistumalla NY vuosi yrittäjänä -ohjelmaan ja kehittämällä omaa yritysideaasi. Pekkatorilla sijaitseva Oppitukka on viihtyisä ja monipuolinen oppimisympäristö. Kun olet harjoitellut riittävästi tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksia käytännön tehtävissä, osoitat osaamisesi näytössä – jälleen tekemällä käytännön työtehtäviä.

Tutkinnon rakenne

Kaikki perustutkinnot ovat laajuudeltaan 180 osaamispistettä:

Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp

  • Osaamisalan pakolliset tutkinnon osat 40 osp
  • Valinnaiset tutkinnon osat 1 45-80 osp
  • Valinnaiset tutkinnon osat 2 25-60 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

  • matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
  • viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
  • yhteiskunta- ja työosaaminen

Valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet löytyvät täältä Ammatillisten perustutkintojen e-perusteet
Ammatilliseen perustutkintoon kuuluu teoriaopintoja, yhteisten aineiden opiskelua sekä käytännön harjoittelua koulun opetustiloissa sekä työelämässä. Ammatillista osaamistasi harjaannutetaan monipuolisissa käytännön työtehtävissä asiakastöissä. Ammatillisen opintojen ohella voi suorittaa myös ylioppilastutkinnon.

Jatkokoulutus
Tutkinnon suorittamisen jälkeen voit hakeutua työelämään tai jatko-opiskelemaan. Perustutkinnon suoritettuasi sinulla on yleinen jatko-opintokelpoisuus. Voit siis hakea opiskelemaan ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. Lisäksi voit kehittää osaamistasi työn ohessa esimerkiksi ammatillisen lisäkoulutuksen avulla.

Kansainvälisyys
Voit suorittaa osan työssäoppimisestasi ulkomailla. Saat kansainvälistä työkokemusta omalta alaltasi, parannat kielitaitoasi, opit elämään erilaisessa ympäristössä sekä tutustut vieraisiin kulttuureihin ja uusiin ihmisiin. Työnantajat arvostavat kansainvälistä työkokemusta ja taitoja työskennellä erilaisissa kulttuureissa.

Tiedustelut

Sisko Sivonen-Läksy
lehtori, koulutusalavastaava
puh. 044 050 1603
sisko.sivonen-laksy@raahenedu.fi