Oppisopimus ja koulutussopimus - Koulutuskeskus Brahe
Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On YoutubeVisit Us On Linkedin

OPPISOPIMUS VAI KOULUTUSSOPIMUS

Valittavana on yli 100 eri tutkintoa – tule kehittämään osaamistasi Braheen!

Mitä haluat opiskella ?

Mieti, miksi haluat isona: maalari, levyseppähitsaaja, laitoshuoltaja, kuorma-autonkuljettaja, ajoneuvoasentaja… vaihtoehtoina on yli 100 erilaista tutkintoa. Tutkintojen perusteet löydät Opetushallituksen eperusteista ja Osaan.fi -osoitteessa voit käydä arvioimassa omaa osaamistasi tavoitteena olevaan tutkintoon liittyen.

Jos sinulla ei ole työpaikkaa, voit ottaa yhteyttä paikalliseen TE-toimistoon. He pystyvät neuvomaan sinua työnhaussa ja tarvittaessa ohjaamaan työkokeiluun. Selvitä samalla, onko tulevalla työnantajallasi mahdollisuus saada sinusta palkkatukea (työtön työnhakija). Voit myös itse etsiä sinulle sopivaa työpaikkaa ja kertoa hakemuksessasi, että haluaisit oppisopimuksella kouluttautua uuteen ammattiin.

Kun sinulla on jo työpaikka, ota yhteyttä meille oppisopimustoimistoon. Voit ottaa yhteyttä jo aikaisemminkin, jos haluat lisätietoja oppisopimuksesta. Brahen oppisopimustoimisto tarkistaa onko suunnittelemasi koulutus soveltuva työtehtäviisi tai selvittää sinulle parhaiten soveltuvan koulutuksen. Oppisopimus voidaan solmia koko tutkintoon tai tutkinnon osaan ja oppisopimusaika sovitaan yhteistyössä työnantajan kanssa. Lyhyimmät oppisopimusjaksot ovat 2-3 viikon pituisia ja pisimmät 2-3 vuotta. Sopimukset voivat olla siis hyvin yksilöllisiä.

Molempi parempi

Molemmissa malleissa varmistetaan, että työpaikalta löytyvät opiskelua vastaavat työtehtävät, riittävästi toimintaa, tarpeelliset tuotantovälineet sekä osaavaa henkilöstöä ohjaukseen.

Milloin koulutussopimus?
• Koulutussopimuksella hankitaan ja vahvistetaan osaamista työpaikalla opiskelijana (entinen työssäoppiminen).
• Suunnitellaan aina yhdessä työnantajan kanssa. Pysyt opiskelijana.
• Sopii kaikenikäisille.
• Voi ajoittua 1-5 päivälle viikossa. Tuntimäärä sovitaan yksilöllisesti.
Et ole työsuhteessa.
Työnantaja ei maksa palkkaa tai tarjoa muuta korvausta.
Saat opintotukea ja muita opintososiaalisia etuuksia.
• Voidaan sopia tutkinnon osa tai pienempi osa kerrallaan tai useammasta tutkinnon osasta.
• Sopimuksen tekevät työnantaja ja koulutuksen järjestäjä. Saat sopimuksen tiedoksi.

Toimii myös yhdistelmänä

Yhdistele oppisopimusta ja koulutussopimusta sinun ja työpaikkasi tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan. Joustavasti, yksilöllisesti ja laajemman osaamisen hankkimiseksi. Tiesitkö, että oppisopimus ja koulutussopimus voidaan solmia myös kesätyön ajalle.

Milloin oppisopimus?
• Oppisopimuksella hankit ja vahvistat osaamista työsuhteessa.
• Osaaminen hankitaan pääasiassa työpaikalla, opiskellaan myös oppilaitoksessa ja verkossa.
• Suunnitellaan aina yhdessä työnantajan kanssa. Sinusta tulee työntekijä.
• Sopii 15-vuotta täyttäneille.
• Työskentelet keskimäärin vähintään 25 h/viikossa.
• Sinulle maksetaan TESin mukaista palkkaa. Voit saada opintososiaalisia etuja.
• Voidaan sopia tutkinnon osan tai vaikka koko tutkinnon suorittamisen ajaksi.
• Sopimuksen tekevät sinä, työnantaja ja koulutuksen järjestäjä.

 

Koulutussopimus

Koulutussopimus korvaa siis aikaisemmin käytössä olleen työssäoppimisen. Terminä nykyään puhutaan työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta, joka siis tehdään joko koulutussopimuksella tai oppisopimuksella. Suurin ero näissä kahdessa mallissa on se, että oppisopimuksessa maksetaan TES:n mukaista palkkaa ja koulutussopimuksessa ei. Oppisopimuksessa opiskelija on siis työntekijä ja koulutussopimuksessa opiskelija pysyy opiskelijana. Työnantajalle voidaan oppisopimuksessa maksaa koulutuskorvausta.

Työpaikalla on käytettävissä tutkinnon perusteiden mukaisen koulutuksen tai HOKS:n ja näyttöjen järjestämisen kannalta

 • riittävästi tuotanto- ja palvelutoimintaa
 • tarpeelliset työvälineet
 • tutkinnon suorittamista tukevat työtehtävät
 • ammattitaidoltaan, koulutukseltaan ja työkokemukseltaan pätevä henkilöstö, joka voi toimia vastuullisena työpaikkaohjaajana

Opiskelija on oikeutettu

 • opintotukeen
 • koulumatkatukeen (PT)
 • ateriakorvaukseen (PT)

Työnantaja vastaa

 • työturvallisuus
 • työvarusteet

Oppilaitos vastaa

 • tapaturmavakuutus
 • vastuuvakuutus

Oppisopimus

Oppisopimuksessa sinulla on voimassa oleva työsopimus koko oppisopimuskoulutuksen ajan, jolloin sinua koskevat samat oikeudet ja velvollisuudet kuin muitakin työntekijöitä. Työnantaja maksaa TES:n mukaista palkkaa työssäoppimisen ajalta. Sinulle kertyy palkallisia vuosilomapäiviä. Työssäolopäivien veroisiksi päiviksi lasketaan myös oppimukseen kuuluvat lähiopetuspäivät (tietopuolisen opetuksen päivät).

 • Koulutus tapahtuu työpaikalla käytännön työtehtävissä (tutkinnon perusteet)
 • Täydennetään tarvittaessa muissa oppimisympäristöissä
 • Opiskelijan viikoittaisen työajan tulee olla keskimäärin vähintään 25 tuntia

Jos työnantaja ei maksa tietopuolisen koulutuksen päiviltä palkkaa, niin opiskelijalla on oikeus seuraaviin etuuksiin:

 • 15 € päiväraha
 • 17 € perheavustus, jos sinulla on huollettavana alle 18 -vuotias lapsi
 • 8 € majoituskorvaus, jos opiskelu vaatii yöpymistä toisella paikkakunnalla
 • Matkakorvausta maksetaan, jos matka oppilaitokseen on yli 10 kilometriä.
 • Korvaus maksetaan halvimman matkustustavan mukaan.
 • Kun matkan pituus oppilaitokseen on yli 50 kilometriä, maksetaan matkakorvausta opetuksen alkaessa ja päättyessä halvimman matkustustavan mukaan.
 • Opintososiaalisia etuuksia haetaan toteutuneiden lähipäivien mukaan erillisellä lomakkeella. Niitä ei voi hakea etukäteen. Opintososiaaliset edut ovat verottomia.

Työnantajalle voidaan maksaa tapauskohtaisesti koulutuskorvausta. Lisäkoulutuksesta (at, eat) voidaan periä asiakkailta tietyin edellytyksin omavastuuosuutta. Yrittäjälle oppisopimus omassa yrityksessä. Voidaan suorittaa koko tutkinto tai tutkinnon osa/osia. Opintososiaalisia etuuksia haetaan toteutuneiden lähipäivien mukaan erillisellä lomakkeella. Tulosta lomake TÄSTÄ !

Oppisopimusopiskelijana huolehdit siitä, että suoritat sovitut työtehtävät  huolellisesti ja noudatat työturvallisuusohjeita sekä oman alan työehtosopimusta. Sinun tulee perehtyä opiskeltavan tutkinnon vaatimuksiin ja arvioida omaa osaamistasi ja kehittymistäsi säännöllisesti yhdessä työpaikkaohjaajan kanssa. Samalla suunnittelet oppimistasi ja koulutustasi yhdessä työpaikkaohjaajan sekä oppilaitoksen edustajan kanssa ja osallistut sovituille lähiopetuspäiville, jos oppisopimukseen sisältyy tietopuolista koulutusta.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Katuosoite:
Koulutuskeskus Brahe
Tervahovinkatu 2
92100 Raahe
Puhelin +358 40 1357 160 (Info)

Postiosoite:
PL 7, 92101 Raahe

Työelämävastaava
Eveliina Noponen
puh. 040 663 8815
eveliina.noponen@raahenedu.fi

Oppisopimussihteeri
Merja Madetoja
puh. 044 439 4351
merja.madetoja@raahenedu.fi

Oppisopimustietoa!