Opot ja vanhemmat - Koulutuskeskus Brahe

Tulevaisuuden osaamista!

Tule opiskelemaan Koulutuskeskus Braheen

Täältä löydät tietoa opintoihin hakeutumisesta, opintojen ohjauksesta ja tuesta sekä yksilöllisestä opiskelusta koulutuskeskus Brahen yksiköissä.  Koulutuskeskus Brahe tarjoaa ammatillisia perustutkintoja peruskoulusta tai lukiosta valmistuville. Tiedot koulutuksista löytyvät Raahen ammattiopiston, Lybeckerin opiston sekä Ruukin maaseutuopiston omilta sivuilta. Kaksoistutkinnolla voi suorittaa samanaikaisesti sekä ylioppilastutkinnon että ammatillisen perustutkinnon.

Ammatillinen perustutkinto

Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden
Ammatillinen koulutus antaa aina jatko-opintokelpoisuuden. Perustutkinnon jälkeen voi hakea ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. Vuonna 2015 aloittaneista ammattikorkeakouluopiskelijoista noin 40 %:lla oli suoritettuna ammatillinen perustutkinto. Ammatillista osaamista voi syventää myös ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon kautta.

Valma

VALMAsta varmuutta alan valintaan
Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus VALMA on hyvä paikka tutustua rauhassa ammatillisiin perustutkintoihin ja punnita eri vaihtoehtoja. Oman alan löytyessä VALMAssa on mahdollista suorittaa jo ammatillisia opintoja tai mahdollisuuksien mukaan siirtyä tutkintotavoitteiseen koulutukseen jo kesken lukuvuoden. Opinnot suunnitellaan opettajan kanssa omien tavoitteiden mukaan.

Hakuajat ja tärkeät päivämäärät

Yhteishaku

Syksyllä 2018 alkavaan ammatilliseen koulutukseen haetaan yhteishaussa.
Hakuaika on 20.2.–13.3.2018. Haku osoitteessa opintopolku.fi.
Hakuaika päättyy 13.3 kello 15:00.
Opiskelijavalinnoista ilmoitetaan aikaisintaan 14.6.2018.
Opiskelupaikka on vastaanotettava viimeistään 28.6.2018.

Jatkuva haku

Oppilaitoksiimme voi hakea myös jatkuvalla haulla ympäri vuoden.
Hae keväällä 2018 alkaviin koulutuksiin tästä
Sekä tästä

Kysy lisää, opinto-ohjaajamme auttavat mielellään!
Raahen ammattiopisto: Liisa Vares puh. 044 439 3458
Lybeckerin opisto: Milka Grekula puh. 040 808 6902
Ruukin maaseutuopisto: Juho Karhu puh. 040 508 2768

VALMA haku keväällä 2018

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan koulutuksen (VALMA)
haku keväällä 2018

Hakuaika syksyllä 2018 alkavaan koulutukseen 22.5.—24.7.2018.
Haku osoitteessa opintopolku.fi . Hakuaika päätty 24.7.2018  kello 15:00.
Hakijat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi, kutsutaan erikseen kielikokeeseen.
Opiskelijavalinnoista ilmoitetaan aikaisintaan 3.8.2018.
Opiskelupaikka on vastaanotettava viimeistään 17.8.2018.

Opinpajat

Koulutuskeskus Brahen yksiköissä toimivat Opinpajat, joissa opiskelijoiden on mahdollista käydä ohjatusti tekemässä opintoihin liittyviä tehtäviä. Opinpajoissa ohjaajina toimivat yksiköiden kasvatusohjaajat sekä tarvittaessa erityisopettajat.

Opinto-ohjaajat
Raahen ammattiopisto: Liisa Vares puh. 044 439 3458
Lybeckerin opisto: Milka Grekula puh. 040 808 6902
Ruukin maaseutuopisto: Juho Karhu puh. 040 508 2768

Erityisopettajat
Raahen ammattiopisto Ari Hannus puh. 040 135 7109 ja Juha Orava puh. 0400 561 855
Lybeckerin opisto Saara Holappa puh.040 173 3035
Ruukin maaseutuopisto Maria Kumpuvaara puh. 040 135 5008

Terveydenhoitajat
Raahen ammattiopisto Tuija Kaisto puh. 040 135 7129
Lybeckerin opisto Tiina Sallinen puh. 044 439 4619
Ruukin maaseutuopisto:  Marja Bräysy puh. 040 1357 948

Kuraattorit
Raahen ammattiopisto sekä Lybeckerin opisto: Hanna Ranta  puh. 040 1356991
Ruukin maaseutuopisto: Jonna Achren puh. 040 315 6331

Meillä jokainen huomioidaan yksilönä!

Jokaisen opiskelijan opintopolku suunnitellaan yksilöllisesti huomioiden aiemmin hankittu osaaminen sekä mahdolliset erityisen tuen tarpeet. Opintojen suunnittelussa opiskelijan tukena ovat ryhmänohjaaja, opettajat, opinto-ohjaajat, erityisopettajat sekä kasvatusohjaajat.

Opintojen ohjaus

Ryhmänohjaajat ovat opiskelijoiden tukena aina ensimmäisestä päivästä valmistumiseen saakka. He perehdyttävät opiskelijat ammatilliseen opiskeluun ja tiedottavat ajankohtaisista asioista. Yhdessä ryhmänohjaajan kanssa opiskelija laatii henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) sekä urasuunnitelman, joita päivitetään ja joiden toteutumista seurataan läpi opintojen. Ryhmänohjaaja huolehtii myös hyvän opiskeluilmapiirin ylläpitämisestä koko ryhmässä.

Opinto-ohjaajan kanssa opiskelija voi keskustella kaikista opintojen etenemiseen liittyvistä asioista. Mikäli opiskelijalla on aiempia opintoja tai muuta osaamista, voidaan arvioida opinto-ohjaajan kanssa arvioida niiden soveltuvuutta opiskeltavaan tutkintoon. Opinto-ohjaajan kanssa voi keskustella erilaisista polkuvaihtoehdoista ja muista valinnoista sekä niiden merkityksestä tulevaisuuden tavoitteisiin. Opinto-ohjaajat auttavat sinua myös, mikäli harkitset alanvaihtoa. Valmistumisen häämöttäessä saat ohjausta ja neuvontaa jatko-opintoihin hakeutumisessa.

Erityinen tuki

Mikäli oppiminen tuottaa hankaluuksia tai opiskelijalla on haasteita lukemisen ja kirjoittamisen, matematiikan, asioiden hahmottamisen tai keskittymisen kanssa, on opiskelijan mahdollisuus saada erityisopetusta. Henkilökohtaiseen osaamisen kehittämisuunnitelmaan (HOKS) kirjataan perustelut erityisen tuen tarpeesta, annettavat tukimuodot sekä erityiset opetus- ja opiskelijahuollon palvelut. Suunnitelman toteutumista ja tarvetta arvioidaan läpi opintojen ja suunnitelmaan kirjataan tarvittavat muutokset. Alaikäisten opiskelijoiden osalta huoltajia kuullaan ja heidän toivotaan olevan mukana HOKS-keskustelussa.

Opiskeluhuolto

Oppilaitosten opiskeluhuoltoa toteutetaan pääsääntöisesti yhteisöllisenä opiskeluhuoltona. Jokaisella opiskelijalla on kuitenkin oikeus myös yksilöllisiin palveluihin. Opiskeluhuolto käsittää terveydenhoitajan ja kuraattorin palvelut.

Opiskeluterveydenhuolto

Opiskeluterveydenhuolto ylläpitää ja tukee opiskelijoiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia, sekä auttaa opintojen sujumisessa ja valmistumisessa tulevaan ammattiin. Terveydenhoitajalta saa tukea arjenhallintaan sekä terveellisiin elämäntapoihin. Opiskeluterveydenhuolto on päätoimisille opiskelijoille maksutonta.

Terveydenhoitajat
Raahen ammattiopisto Tuija Kaisto puh. 040 135 7129
Lybeckerin opisto Tiina Sallinen puh. 044 439 4619

Kuraattori

Kuraattori on oppilaitoksen sosiaalityöntekijä jonka kanssa opiskelija voi selvittää opiskeluajan asumiseen ja rahankäyttöön liittyviä asioita sekä saada apua muihin elämän tilanteiden muutoksiin ja kriisitilanteisiin. Luottamukselliset keskustelut voivat liittyä opiskeluvaikeuksiin, motivaatioon, kiusaamiseen, perhetilanteeseen, kaverisuhteisiin, seurusteluun, itsetuntoon ja mielialaan tai päihteiden käyttöön ja muihin riippuvuuksiin.

Ryhmänohjaaja voi ohjata kuraattorille opiskelijan, jolla on runsaasti poissaoloja tai muita huolenaiheita. Tarvittaessa kuraattori on yhteydessä huoltajaan ja ulkopuolisiin auttajatahoihin. Vanhemmat voivat olla yhteydessä kuraattoriin, jos he ovat huolissaan nuorensa opiskelusta tai vapaa-aikaan liittyvistä asioista.

Kuraattorit
Raahen ammattiopisto sekä Lybeckerin opisto Krista Latvalehto puh. 040 135 6991

Opiskelijahyvinvointi sekä opiskelijatoiminta

Koulutuskeskus Brahen opiskelulukuvuosi etenee opiskelijahyvinvoinnin osalta teemakuukausittain. Teemakuukaudet huomioidaan opetuksessa, ryhmänohjauksessa sekä erilaisin tapahtumin ja tempauksin.

Opiskelijakunnat

Jokaisessa yksikössä toimii opiskelijoiden edustajista valittu opiskelijakunnan hallitus. Opiskelijakunnan tärkeimpänä tehtävänä on toimia opiskelijoiden äänenä sekä edunvalvojana.

Opiskelijatuutorit

Jokaisessa yksikössä toimii myös opiskelijatuutoreita. Tuutoreiden tärkeimpänä tehtävänä on toteuttaa yhdessä henkilöstön kanssa yhteisöllistä opiskeluhuoltoa esim. järjestämällä teemakuukausien mukaisia tapahtumia ja tempauksia sekä toimimalla vertaistukena muille opiskelijoille. Tuutorit osallistuvat myös oppilaitosten markkinointiin.

Opiskelijakunta ja – tuutortoiminnasta vastaavat yksiköiden kasvatusohjaajat.
Raahen ammattiopisto Päivi Antinoja
Lybeckerin opisto Riikka Pyykkö
Ruukin maaseutuopisto Juho Karhu