Hakuajat ja yhteystiedot - Koulutuskeskus Brahe

Tule opiskelemaan Koulutuskeskus Braheen

Täältä löydät tietoa opintoihin hakeutumisesta, opintojen ohjauksesta ja tuesta sekä yksilöllisestä opiskelusta koulutuskeskus Brahen yksiköissä.  Koulutuskeskus Brahe tarjoaa ammatillisia perustutkintoja peruskoulusta tai lukiosta valmistuville. Tiedot koulutuksista löytyvät Raahen ammattiopiston, Lybeckerin opiston sekä Ruukin maaseutuopiston omilta sivuilta. Kaksoistutkinnolla voi suorittaa samanaikaisesti sekä ylioppilastutkinnon että ammatillisen perustutkinnon.

 

 

Tästä pääset suoraan Koulutuskeskus Brahen haussa oleviin tutkintoihin

Hakuajat ja tärkeät päivämäärät

Yhteishaku

Hakuaika on 19.2.–12.3.2019
Hakuaika päättyy 12.3. klo 15.00

Mahdolliset pääsykokeet järjestetään huhti-toukokuussa
Saat tiedon yhteishaun tuloksista aikaisintaan 13.6.2019.
Jos olet antanut sähköpostiosoitteesi hakemuksella, saat tulokset myös sähköpostiisi.
Ota vastaan opiskelupaikkasi viimeistään 27.6.2019.

Jos haet ammatilliseen koulutukseen yhteishaussa, katso ohje:

https://opintopolku.fi/wp/ammatillinen-koulutus/nain-haet-kevaan-yhteishaussa-ammatilliseen/

Oppilaitoksiimme voi hakea myös jatkuvalla haulla ympäri vuoden.
Hae koulutuksiin jatkuvassa haussa tästä

Kysy lisää, opinto-ohjaajamme auttavat mielellään!
Raahen ammattiopisto: Liisa Vares puh. 044 439 3458
Lybeckerin opisto: Anna Juusola puh. 040 135 7158

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan koulutuksen (VALMA)
haku keväällä 2019

Hakuaika on 21.5.-23.7.2019
Haku päättyy 23.7.2019 klo 15.00
Saat tiedon valinnoista aikaisintaan 2.8.2019.
Jos olet antanut s-postiosoitteesi hakulomakkeella, saat tulokset myös s-postiisi.
Ota paikka vastaan viimeistään 14.8.2019.

Haku Valmaan: https://opintopolku.fi/wp/valintojen-tuki/yhteishaku/haku-kesalla-perusopetuksen-jalkeisiin-valmistaviin-koulutuksiin/

Ammatillinen perustutkinto

Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden
Ammatillinen koulutus antaa aina jatko-opintokelpoisuuden. Perustutkinnon jälkeen voi hakea ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. Vuonna 2015 aloittaneista ammattikorkeakouluopiskelijoista noin 40 %:lla oli suoritettuna ammatillinen perustutkinto. Ammatillista osaamista voi syventää myös ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon kautta.

Valma

VALMAsta varmuutta alan valintaan
Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus VALMA on hyvä paikka tutustua rauhassa ammatillisiin perustutkintoihin ja punnita eri vaihtoehtoja. Oman alan löytyessä VALMAssa on mahdollista suorittaa jo ammatillisia opintoja tai mahdollisuuksien mukaan siirtyä tutkintotavoitteiseen koulutukseen jo kesken lukuvuoden. Opinnot suunnitellaan opettajan kanssa omien tavoitteiden mukaan.

Lisätietoja hakeutumisesta: https://opintopolku.fi/wp/ammatillinen-koulutus/%ef%bb%bfammatilliseen-peruskoulutukseen-valmentava-koulutus/

Opinpajat ja opinto-ohjaajat

Koulutuskeskus Brahen yksiköissä toimivat Opinpajat, joissa opiskelijoiden on mahdollista käydä ohjatusti tekemässä opintoihin liittyviä tehtäviä. Opinpajoissa ohjaajina toimivat yksiköiden kasvatusohjaajat sekä tarvittaessa erityisopettajat.

 

Erityinen tuki

Mikäli oppiminen tuottaa hankaluuksia tai opiskelijalla on haasteita lukemisen ja kirjoittamisen, matematiikan, asioiden hahmottamisen tai keskittymisen kanssa, on opiskelijan mahdollisuus saada erityisopetusta. Henkilökohtaiseen osaamisen kehittämisuunnitelmaan (HOKS) kirjataan perustelut erityisen tuen tarpeesta, annettavat tukimuodot sekä erityiset opetus- ja opiskelijahuollon palvelut. Suunnitelman toteutumista ja tarvetta arvioidaan läpi opintojen ja suunnitelmaan kirjataan tarvittavat muutokset. Alaikäisten opiskelijoiden osalta huoltajia kuullaan ja heidän toivotaan olevan mukana HOKS-keskustelussa.

Erityisopettajat
Raahen ammattiopisto Ari Hannus puh. 040 135 7109 ja Juha Orava puh. 0400 561 855
Lybeckerin opisto Saara Holappa puh.040 173 3035
Ruukin maaseutuopisto Maria Kumpuvaara puh. 040 135 5008

Opintojen ohjaus

Ryhmänohjaajat ovat opiskelijoiden tukena aina ensimmäisestä päivästä valmistumiseen saakka. He perehdyttävät opiskelijat ammatilliseen opiskeluun ja tiedottavat ajankohtaisista asioista. Yhdessä ryhmänohjaajan kanssa opiskelija laatii henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) sekä urasuunnitelman, joita päivitetään ja joiden toteutumista seurataan läpi opintojen. Ryhmänohjaaja huolehtii myös hyvän opiskeluilmapiirin ylläpitämisestä koko ryhmässä.

Opinto-ohjaajan kanssa opiskelija voi keskustella kaikista opintojen etenemiseen liittyvistä asioista. Mikäli opiskelijalla on aiempia opintoja tai muuta osaamista, voidaan arvioida opinto-ohjaajan kanssa arvioida niiden soveltuvuutta opiskeltavaan tutkintoon. Opinto-ohjaajan kanssa voi keskustella erilaisista polkuvaihtoehdoista ja muista valinnoista sekä niiden merkityksestä tulevaisuuden tavoitteisiin. Opinto-ohjaajat auttavat sinua myös, mikäli harkitset alanvaihtoa. Valmistumisen häämöttäessä saat ohjausta ja neuvontaa jatko-opintoihin hakeutumisessa.

Meillä jokainen huomioidaan yksilönä!

Jokaisen opiskelijan opintopolku suunnitellaan yksilöllisesti huomioiden aiemmin hankittu osaaminen sekä mahdolliset erityisen tuen tarpeet. Opintojen suunnittelussa opiskelijan tukena ovat ryhmänohjaaja, opettajat, opinto-ohjaajat, erityisopettajat sekä kasvatusohjaajat.

Opiskeluhuolto

Oppilaitosten opiskeluhuoltoa toteutetaan pääsääntöisesti yhteisöllisenä opiskeluhuoltona. Jokaisella opiskelijalla on kuitenkin oikeus myös yksilöllisiin palveluihin. Opiskeluhuolto käsittää terveydenhoitajan ja kuraattorin palvelut.

Opiskelijahyvinvointi sekä opiskelijatoiminta

Koulutuskeskus Brahen opiskelulukuvuosi etenee opiskelijahyvinvoinnin osalta teemakuukausittain. Teemakuukaudet huomioidaan opetuksessa, ryhmänohjauksessa sekä erilaisin tapahtumin ja tempauksin.

Opiskelijakunnat

Jokaisessa yksikössä toimii opiskelijoiden edustajista valittu opiskelijakunnan hallitus. Opiskelijakunnan tärkeimpänä tehtävänä on toimia opiskelijoiden äänenä sekä edunvalvojana.

Opiskelijatuutorit

Jokaisessa yksikössä toimii myös opiskelijatuutoreita. Tuutoreiden tärkeimpänä tehtävänä on toteuttaa yhdessä henkilöstön kanssa yhteisöllistä opiskeluhuoltoa esim. järjestämällä teemakuukausien mukaisia tapahtumia ja tempauksia sekä toimimalla vertaistukena muille opiskelijoille. Tuutorit osallistuvat myös oppilaitosten markkinointiin.

Opiskelijakunta ja – tuutortoiminnasta vastaavat yksiköiden kasvatusohjaajat.
Raahen ammattiopisto Päivi Antinoja
Lybeckerin opisto Riikka Pyykkö

Kuraattori

Kuraattori on oppilaitoksen sosiaalityöntekijä jonka kanssa opiskelija voi selvittää opiskeluajan asumiseen ja rahankäyttöön liittyviä asioita sekä saada apua muihin elämän tilanteiden muutoksiin ja kriisitilanteisiin. Luottamukselliset keskustelut voivat liittyä opiskeluvaikeuksiin, motivaatioon, kiusaamiseen, perhetilanteeseen, kaverisuhteisiin, seurusteluun, itsetuntoon ja mielialaan tai päihteiden käyttöön ja muihin riippuvuuksiin.

Ryhmänohjaaja voi ohjata kuraattorille opiskelijan, jolla on runsaasti poissaoloja tai muita huolenaiheita. Tarvittaessa kuraattori on yhteydessä huoltajaan ja ulkopuolisiin auttajatahoihin. Vanhemmat voivat olla yhteydessä kuraattoriin, jos he ovat huolissaan nuorensa opiskelusta tai vapaa-aikaan liittyvistä asioista.

Kuraattorit
Raahen ammattiopisto sekä Lybeckerin opisto: Hanna Ranta  puh. 040 1356991
Ruukin maaseutuopisto: Jonna Achren puh. 040 315 6331

Opiskeluterveydenhuolto

Opiskeluterveydenhuolto ylläpitää ja tukee opiskelijoiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia, sekä auttaa opintojen sujumisessa ja valmistumisessa tulevaan ammattiin. Terveydenhoitajalta saa tukea arjenhallintaan sekä terveellisiin elämäntapoihin. Opiskeluterveydenhuolto on päätoimisille opiskelijoille maksutonta.

Terveydenhoitajat
Raahen ammattiopisto Tuija Kaisto puh. 040 135 7129
Lybeckerin opisto Tiina Sallinen puh. 044 439 4619
Ruukin maaseutuopisto:  Marja Bräysy puh. 040 1357 948

Koulupsykologipalvelut

Koulupsykologi
Marika Rossinen, puh. 040 130 3833, marika.rossinen@raahe.fi

Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On YoutubeVisit Us On Linkedin