Opiskelijalle - Koulutuskeskus Brahe

Opiskelijapalvelut tukena opinnoissa

Jos sinulla on kysymyksiä opiskelemastasi tutkinnosta tai opintojesi etenemisestä ryhmänohjaaja, opettajat ja opinto-ohjaaja ovat apunasi.

Opiskelijapalveluiden yhteystiedot

Opintotoimisto
Opintotoimistoista saat apua ja neuvoja opiskeluusi liittyvissä asioissa kuten esimerkiksi koulumatka-, opintotuki- ja opiskelijakorttiasioissa. Opintotoimistosta saat myös erilaiset opiskeluun liittyvät todistukset ja opintosuoritusotteen.

Raahen ammattiopisto: Niina Hiitola puh. 044 439 4333
Lybeckerin opisto: Suvi Happo puh. 0400 653 602
Ruukin maaseutuopisto: Tiina Ovaska puh. 040 841 4 172


Opinto-ohjaaja
Opinto-ohjaajan kanssa opiskelija voit keskustella kaikista opintojen etenemiseen liittyvistä asioista. Mikäli sinulla on aiempia opintoja tai muuta osaamista, voit arvioida opinto-ohjaajan kanssa niiden soveltuvuutta opiskeltavaan tutkintoon. Opinto-ohjaajan kanssa voit keskustella erilaisista polkuvaihtoehdoista ja muista valinnoista sekä niiden merkityksestä tulevaisuuden tavoitteisiin. Opinto-ohjaajat auttavat sinua myös, mikäli harkitset alanvaihtoa. Valmistumisen häämöttäessä saat ohjausta ja neuvontaa jatko-opintoihin hakeutumisessa.

Raahen ammattiopisto: Liisa Vares puh. 044 439 3458
Lybeckerin opisto: Milka Grekula puh. 040 808 690


Erityisopetus
Erityisopetuksen järjestämisellä ja suunnittelulla pyritään yksilöllisiin opiskeluratkaisuihin ja näin parantamaan opiskelumotivaatiota sekä ehkäisemään opintojen keskeyttämistä ja syrjäytymistä. Erityisopetuksen tavoitteena on turvata opiskelijalle opinnoissa hänen oppimisedellytystensä mukaiset tukitoimet sekä riittävä ohjaus.

Raahen ammattiopiston erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat opiskelevat pääosin tavallisissa ryhmissä. Näin kaikilla opiskelijoilla on tasavertainen mahdollisuus hakea opiskelemaan haluamalleen alalle. Pienryhmäopetusta, samanaikaisopetusta ja muita tarvittavia tukitoimia järjestestetään erityisopiskelijoille laadittavien henkilökohtaisten opetuksen järjestämistä koskevien suunnitelmien (HOJKS) mukaisesti.

Erityisopettajat
Raahen ammattiopisto Ari Hannus puh. 040 135 7109 ja Juha Orava puh. 0400 561 855
Lybeckerin opisto Juha Orava puh. 0400 561 855
Ruukin maaseutuopisto Maria Kumpuvaara puh. 040 135 5008


Opiskeluterveydenhuolto
Opiskeluterveydenhuolto ylläpitää ja tukee opiskelijoiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä auttaa opintojen sujumisessa ja valmistumisessa tulevaan ammattiin. Terveydenhoitajalta saat tukea arjenhallintaan sekä terveellisiin elämäntapoihin. Opiskeluterveydenhuolto on päätoimisille opiskelijoille maksutonta.

Raahen ammattiopisto: Tuija Kaisto puh.040 135 7129
Lybeckerin opisto: Tiina Sallinen puh. 0444394619
Ruukin maaseutuopisto:  Marja Bräysy puh. 0401357948


Kuraattori
Kuraattori on oppilaitoksen sosiaalityöntekijä jonka kanssa voit selvittää opiskeluajan asumiseen ja rahankäyttöön liittyviä asioita sekä saada apua muihin elämän tilanteiden muutoksiin ja kriisitilanteisiin. Luottamukselliset keskustelut voivat liittyä opiskeluvaikeuksiin, motivaatioon, kiusaamiseen, perhetilanteeseen, kaverisuhteisiin, seurusteluun, itsetuntoon ja mielialaan tai päihteiden käyttöön ja muihin riippuvuuksiin.

Raahen ammattiopisto ja Lybeckerin opisto: Hanna Ranta puh. 040 135 6991
Ruukin maaseutuopisto: Jonna Achren puh. 040 315 6331


Kasvatusohjaaja
Kasvatusohjaaja on tukenasi opintojen etenemisen seuraamisessa sekä tarjoaa lyhytaikaista keskustelutukea vaikeissa elämäntilanteissa. Keskustelutukea saat esimerkiksi koulumotivaatioon, jaksamiseen, mielenterveyteen, päihteisiin tai kriiseihin liittyen.

Raahen ammattiopisto: Päivi Antinoja puh. 040 719 0382
Lybeckerin opisto: Riikka Pyykkö puh. 040 538 2275


Koulupsykologi
Marika Rossinen
Puh. 040 130 3833
marika.rossinen@raahe.fi


Opinpaja
Koulutuskeskus Brahen yksiköissä toimivat Opinpajat, joissa opiskelijoiden on mahdollista käydä ohjatusti tekemässä opintoihin liittyviä tehtäviä. Opinpajoissa ohjaajina toimivat yksiköiden kasvatusohjaajat sekä tarvittaessa erityisopettajat.


Opiskelijahyvinvointi sekä opiskelijatoiminta
Jokaisessa koulutuskeskus Brahen yksikössä toimii opiskelijoiden edustajista valittu opiskelijakunnan hallitus. Opiskelijakunnan tärkeimpänä tehtävänä on toimia opiskelijoiden äänenä sekä edunvalvojana. Jokaisessa yksikössä toimii myös opiskelijatuutoreita. Tuutoreiden tärkeimpänä tehtävänä on toteuttaa yhdessä henkilöstön kanssa yhteisöllistä opiskeluhuoltoa esim. järjestämällä opiskeluhuollon teemakuukausien mukaisia tapahtumia ja tempauksia sekä toimimalla vertaistukena muille opiskelijoille. Tuutorit osallistuvat myös oppilaitosten markkinointiin. Opiskelijakunta ja – tuutortoiminnasta vastaavat yksiköiden kasvatusohjaajat.


Opiskelija-asuntola
Koulutuskeskus Brahen yksiköistä Ruukin maaseutuopistolla on opiskelija-asuntola.

Opiskelija-asunnot

Opiskelija-asuntoja voi kysyä mm. Kiinteistö Oy Kummatilta ja Raahen Seudun Asuntosäätioltä

Ruokailu

Perustutkinnon tai valmentavan koulutuksen opiskelijana saat opiskelupäivinä yhden maksuttoman aterian. Maa- ja metsätalousalan opiskelijat saavat myös maksuttoman aamiaisen ja päivällisen.

Ruokailu tapahtuu yksikön opiskelijaravintolassa tai yksikön osoittamassa ruokapaikassa.
Maksuton ruokailu ei koske oppisopimuksen, työvoimapoliittisen koulutuksen eikä henkilöstökoulutuksen opiskelijoita.

Mikäli et pysty työpaikalla oppimisen aikana ruokailemaan yksikkösi opiskelijaravintolassa eikä sinulle tarjota työpaikassa ilmaista ateriaa, maksaa koulu sinulle ateriakorvausta.

Moodle, Wilma ja muut ohjelmistot

Moodleen pääset kirjautumaan tästä
Wilmaan pääset kirjautumaan tästä
Microsoft Office 365 tästä

Lukujärjestykset sekä työ- ja lomapäivät

Lukujärjestykset löydät Wilmasta

Lukuvuoden 2019 – 2020 työ- ja lomapäivät

Syyslukukausi 7.8. – 20.12.2019
Kevätlukukausi 7.1. – 29.5.2020
Syysloma vko 43
Itsenäisyyspäivä, vapaa 6.12.2019
Joululoma 21.12.2019 – 6.1.2020
Talviloma vko 10
Pääsiäinen 10.4. – 13.4.2020
Vappu, vapaa 1.5.2020
Helatorstai, vapaa 21.5.2020

Tärkeitä ohjeita ja lomakkeita

Opintojen rakenne ja opiskelu

Valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet löytyvät Valtakunnalliset e-perusteet >

Ammatilliseen tutkintoon opiskelu on paitsi perinteistä luokkamuotoista lähiopetusta myös itsenäistä tai ohjattua etäopiskelua, työssäoppimista tai monimuoto-opiskelua, joka on usean eri opiskelumuodon yhdistelmä.

Jokaisen opiskelijan opintopolku suunnitellaan yksilöllisesti huomioiden aiemmin hankittu osaaminen sekä mahdolliset erityisen tuen tarpeet. Ryhmänohjaajan tehtävänä on perehdyttää sinut opintoihin ja oppilaitoksen toimintaan. Hän laatii kanssasi henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman eli HOKS:n sekä seuraa, ohjaa ja tukee opintojesi edistymistä ja opiskelusi säännöllisyyttä.

Opinto-ohjaaja on käytettävissäsi opintojen henkilökohtaistamisen ja suunnittelun tueksi sekä suunnitelmissasi työelämää tai jatko-opintoja varten. Koulutuskeskus Brahessa oppimistasi tuetaan myös mm. tukiopetuksen, erityisopetuksen sekä Opinpajatoiminnan avulla.

Opiskeluhyvinvointia opistoissa ovat tukemassa kuraattorit, terveydenhoitajat ja kasvatusohjaajat. Heidän kanssaan voit puhua luottamuksella mistä vain.

Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On YoutubeVisit Us On Linkedin