Opetusmaatila - Koulutuskeskus Brahe
Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On YoutubeVisit Us On Linkedin

Opetusmaatila

Opetusmaatilan tarkoituksena on tarjota opiskelijoille ajanmukainen ja laadukas paikka harjoitella käytännön eläintenhoidon ja viljelyn taitoja. Peltoviljelyn tavoitteena on tuottaa karkearehut nautakarjalle, tarjota riittävästi laidunta lehmille ja hevosille ja hoitaa opetusmaatilan peltoja kestävällä tavalla niiden viljelykuntoa kehittäen ja ylläpitäen. Lypsykarjatalouden tavoitteena on tuottaa ensiluokkaista maitoa taloudellisesti ja eläinten hyvinvoinnista huolehtien. Hevostalouden opetuksellisten tavoitteiden lisäksi tavoitteena on hevosten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä valmennettavien hevosten eteneminen valmennuksessa kullekin hevoselle asetettujen tulostavoitteiden mukaisesti.

Opetusmaatilalla on:
40 lypsylehmän pihattonavetta (Lypsypaikkoja on lisätty 2017 siirtämällä hiehot opiskelijoiden rakentamaan kylmäpihattoon)
80 ha peltoa
18 omaa ratsua ja nuorta hevosta
20 valmennuksessa olevaa ravihevosta
20 täyshoidossa olevaa hevosta hevosurheilukeskuksessa ja pikkutallissa.

Pellon käyttö:
rehuohraa n. 15 ha
rehukauraa n. 10 ha
säilörehua n. 35 ha
kuivaheinää n. 5 ha
lehmä- ja hevoslaidunta n. 15 ha

Opetusnavetan toiminnasta vastaavat yrittäjät
Eveliina Rantala puh. 050 0474 836
Marko Rantala puh. 044 5585 136

Opetusmaatilan navetta on rakennettu vuonna 2005. Opetusnavetassa on tilat n. 30 lypsylehmälle ja uudistukseen tarvittavalle nuorkarjalle. Rakennuksen kerrosala on 1160 m³. Rakennuksen harjakorkeus on yhdeksässä metrissä. Rakennuksessa on myös rehunvarastointitila sekä yläkerrassa luokkahuone, josta voi seurata alapuolisen lypsyaseman ja eläinhallin tapahtumia. Navetan yhteydessä on laakasiilot säilörehun varastointia varten ja 1600 m³:n lietesäiliö. Navetassa on 2 x 4 –paikkainen, kalanruotomallinen lypsyasema. Asema on varustettu nykyaikaisella tekniikalla. Lypsimissä on automaattiset irroittimet sekä virtaukseen perustuva maidon mittaustekniikka. Lypsimiin voidaan ohjelmoida myös lehmäkohtainen lypsyohjelma hieronta- ja stimulointiominaisuuksilla.

Ruokinnassa lehmät saavat karkearehua vapaasti. Säilörehu jaetaan ruokintapöydälle kiskoruokkijalla neljästä viiteen kertaan päivässä. Väkirehun lehmät saavat tuotoksen mukaan väkirehukioskista. Eläinten hyvinvoinnista on pyritty huolehtimaan parsipetien avulla, mitkä ovat asennettu niin lehmille kuin hiehoillekin. Lehmät ulkoilevat talvella ja kesällä, hiehot laiduntavat kesäisin.

Keskituotos on tällä hetkellä 9500 kg (energiakorjattu maitotuotos yli 9500 kg), valkuais- % on 3,68 ja rasva- % on 4,43. 12 kk keskimääräinen solupitoisuus on n. 82 000 kpl/ml. Tuotokseen vaikuttaa alentavasti suomenkarjan eläinten tuotos.

Koulun lypsykarja on pääosin rodultaan ayrshireä, lisäksi löytyy holsteinlehmiä sekä länsisuomenkarjaa. Tilan suomenkarjan eläimet ovat jalostusarvoltaan hyviä. Myös alkionsiirtoa käytetään osana tilan karjanjalostusta.