Maalarin ammattitutkinto - Koulutuskeskus Brahe
Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On YoutubeVisit Us On Linkedin

Maalarin ammattitutkinto

Koulutuksen sisältö

Maalarin ammattitutkinnon suorittaminen osoittaa, että henkilöllä on kokeneen ammattihenkilön pätevyys tehdä itsenäisesti rakennusmaalauksia, tasoitetöitä tai julkisivujen maalauksia. Tämän lisäksi tutkinnon suorittaja osaa valinnaisen tutkinnon osan mukaan muun muassa ruiskumaalata tai tapetoida tai tehdä lattioiden päällystyksiä, märkätilojen laatoituksia tai julkisivupinnoituksia. Hän osaa tehdä työnsä siististi ja laatuvaatimusten mukaan harjaantuneen ammattihenkilön joutuisuudella sekä huolehtia työturvallisuudesta ja ympäristönsuojelusta. Ammattitutkinnon suorittanut henkilö on suuri osa yrityksen laatujärjestelmää. Osaamisen laajentuessa ja syventyessä tutkinto mahdollistaa työpaikalla myös uusia työtehtäviä.

Koulutuksen suorittaminen

Tutkinnon suorittaminen alkaa lähtötasokartoituksella, jonka pohjalta laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma HOKS. Valmistava koulutus muodostuu lähiopetuksesta, käytännön harjoituksista, itsenäisestä työskentelystä, oppimistehtävistä, ohjauksesta sekä työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta. Tarvittaessa on mahdollisuus myös lisäopetukseen ja – ohjaukseen. Työpaikoilla oppiminen on tavoitteellista, ohjattua ja arvioitua oppimista.

Tutkinnon sisältö

Maalarin ammattitutkinnossa on kolme osaamisalaa, joista valitaan yksi:

 1. Rakennusmaalaus
 2. Tasoitetyöt
 3. Julkisivumaalaus

Maalarin ammattitutkinnon osaamisalalla Rakennusmaalaus on yksi pakollinen tutkinnon osa ja viisi valinnaista tutkinnon osaa. Koko tutkinnon suorittaminen edellyttää pakollisen tutkinnon osan ja yhden valinnaisen tutkinnon osan suorittamista.

Pakollinen tutkinnon osa on Rakennusmaalaus.

Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan yksi, ovat:

 • Tapetointi
 • Lattioiden pinnoitus
 • Ruiskumaalaus
 • Erikoismaalaus
 • Märkätilojen laatoitus

Maalarin ammattitutkinnon osaamisalalla Tasoitetyöt on yksi pakollinen tutkinnon osa ja kuusi valinnaista tutkinnon osaa. Koko tutkinnon suorittaminen edellyttää pakollisen tutkinnon osan ja yhden valinnaisen tutkinnon osan suorittamista.

Pakollinen tutkinnon osa on Tasoitetyöt

Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan yksi, ovat:

 • Ruiskumaalaus
 • Julkisivujen pinnoitus
 • Julkisivujen rappaus
 • Märkätilojen laatoitus
 • Uudisrakennusmaalaus
 • Kosteiden tilojen tasoitetyöt

Maalarin ammattitutkinnon osaamisalalla Julkisivumaalaus on yksi pakollinen tutkinnon osa ja viisi valinnaista tutkinnon osaa. Koko tutkinnon suorittaminen edellyttää pakollisen tutkinnon osan ja yhden valinnaisen tutkinnon osan suorittamista.

Pakollinen tutkinnon osa on Julkisivujen maalaus.

Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan yksi, ovat:

 • Lattioiden pinnoitus
 • Ruiskumaalaus
 • Julkisivujen pinnoitus
 • Julkisivujen rappaus
 • Uudisrakennusmaalaus

Lisätietoja

Pekka Rantakari
puh. 044 439 3460
pekka.rantakari@raahenedu.fi