Pintakäsittelyalan pt, maalari - Koulutuskeskus Brahe
Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On YoutubeVisit Us On Linkedin

Pintakäsittelyalan perustutkinto

Rakennusmaalauksen osaamisala, maalari
Koulutuspaikka Oulu

Alan opiskelu ja työtehtävät

Maalarin opinnoissa opinnot painottuvat korjaus- ja uudisrakentamisen maalaustyöt. Opintoihin sisältyvät sisäpintojen tasoite-ja tapetointityöt sekä ruiskumaalauksen perusteet. Lisäksi voit syventää osaamistasi julkisivujen pintakäsittelyn sekä kalusteiden ja rakennusosien maalaustöiden osalta.

Osaamisen karttuessa työskentely tapahtuu asiakastyökohteissa sekä yksin, että työryhmissä työskennellen. Teoriaopinnot tukevat asiakastöissä tarvittavaa osaamista. Osan opinnoista opiskelet koulutussopimuksella alan työpaikoilla tai verkko-opintoina.

Etenet opinnoissasi tutkinnon osa kerrallaan. Laadit yhdessä vastuukouluttajan kanssa henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelman (HOKS), jota päivitetään opintojen edetessä. Kun olet harjoitellut riittävästi tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksia käytännön projekteissa, osoitat osaamisesi näytössä – jälleen tekemällä käytännön työtehtäviä.

Tutkinnon rakenne

Ammatillinen perustutkinto muodostuu 180 osaamispisteestä. Pintakäsittelyalan perustutkinnon muodostumiseen voit perehtyä eperusteissa

Pakollisia tutkinnon osia ovat rakennusmaalaus (35 osp) ja rakennusten korjausmaalaus (50 osp).

Lisäksi maalarin opinnoissa opiskelet valitsemiasi tutkinnon osia omien uratavoitteidesi mukaisesti. Suoritettavia valinnaisia tutkinnon osia voivat olla mm.

 • kiviainespintojen pinnoitus
 • rakennuspintojen ruiskumaalaus
 • ruiskutasoitetyöt
 • rakenteiden korjaus
 • pientalojen ulkomaalaus
 • tapetointi
 • vedeneristyksen perustyöt
 • lattioiden laatoitustyöt

Työpaikat ja jatko-opinnot
Opinnot antavat sinulle valmiudet työskennellä rakennus-, sisustustyö- ja remonttiyrityksissä. Esimerkkinä työtehtävistä ovat erilaiset sisäpintojen viimeistelytyöt kuten maalaus-, tasoitus- ja tapetointityöt uudisrakennus- ja remonttikohteissa. Voit olla osana rakennusporukkaa tai oman alan yrittäjyys voi olla sinun urapolkusi. Vahvan ammatillisen perusosaamisen ja hankitun työkokemuksen myötä voit syventää osaamistasi pintakäsittelyalan ammatti- tai erikoisammattitutkinnon avulla. Ammatillisen perustutkinnon suorittaneella on yleinen jatko-opintokelpoisuus, eli valmistumisen jälkeen voit hakeutua jatko-opintoihin myös muille aloille ammattikorkeakouluun tai yliopistoon.

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

 • matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 • viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • yhteiskunta- ja työosaaminen

Jos tulet opiskelemaan suoraan peruskoulusta, opiskelet ammatillisten tutkinnon osien lisäksi 35 osp yhteisiä tutkinnon osia: viestintä- ja vuorovaikutusosaamista, matemaattis-luonnontieteellistä osaamista sekä yhteiskunta- ja työelämäosaamista. Jos sinulla on ylioppilastutkinto tai aiempi ammatillinen perustutkinto, yhteisten tutkinnon osien osaaminen tunnustetaan pääasiallisesti aiemmista opinnoista. Et siis opiskele meillä esimerkiksi matematiikkaa tai kieliä, jos olet hankkinut osaamisen jo aiemmissa opinnoissasi. Ammatilliseen perustutkintoon kuuluu teoriaopintoja, yhteisten aineiden opiskelua sekä käytännön harjoittelua koulun opetustiloissa sekä työelämässä. Ammatillista osaamistasi harjaannutetaan monipuolisissa käytännön työtehtävissä asiakastöissä. Ammatillisen opintojen ohella voi suorittaa myös ylioppilastutkinnon.

Jatkokoulutus
Tutkinnon suorittamisen jälkeen voit hakeutua työelämään tai jatko-opiskelemaan. Perustutkinnon suoritettuasi sinulla on yleinen jatko-opintokelpoisuus. Voit siis hakea opiskelemaan ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. Lisäksi voit kehittää osaamistasi työn ohessa esimerkiksi ammatillisen lisäkoulutuksen avulla.

Kansainvälisyys
Voit suorittaa osan työssäoppimisestasi ulkomailla. Saat kansainvälistä työkokemusta omalta alaltasi, parannat kielitaitoasi, opit elämään erilaisessa ympäristössä sekä tutustut vieraisiin kulttuureihin ja uusiin ihmisiin. Työnantajat arvostavat kansainvälistä työkokemusta ja taitoja työskennellä erilaisissa kulttuureissa.

Ota yhteyttä!

Koulutukseen voit hakea jatkuvassa haussa ympäri vuoden. Opinnot voit aloittaa joustavasti silloin kun sinulle sopii ja valmistuminen tapahtuu oman henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti.

Hae opiskelemaan jatkuvan haun lomakkeella. Otamme sinuun yhteyttä. 
Hakulinkki, jatkuva haku ->
 tai
ottamalla suoraan yhteyttä kouluttaja Pekka Rantakariin.

 

Tiedustelut
Pekka Rantakari
Puh. 044 439 3460
pekka.rantakari@raahenedu.fi