Työpaikalla tapahtuva oppiminen

Hankit osan tutkintosi edellyttämästä ammattitaidosta käytännön työtehtävissä työpaikalla. Työpaikalla voit opiskella joko koulutussopimuksella tai oppisopimuksella. Työpaikalla järjestettävä koulutus suunnitellaan yhteistyössä eri osapuolten kesken. Henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassasi (HOKS) määritellään, minkä tutkinnon osien osaamista hankit työpaikalla.

Sinulla voi olla opiskeluaikanasi useita koulutussopimus- tai oppimisopimuspaikkoja, ja työpaikalla vietettävien jaksojen pituus voi vaihdella. Suunnittelet työpaikalla tapahtuvaa oppimistasi yhdessä vastuuopettajasi kanssa.

Voit lähteä hankkimaan osaamista koulutussopimuksella myös ulkomaille. Ulkomaisille vaihtojaksoille on saatavilla apurahoja. Lisätietoja saat kansainvälisyysvastaavilta Pekka Korhoselta, 0400 597 346, ja Tuija Nurkkalalta, 0400 252 138.

Koulutussopimus

Koulutussopimukseen perustuvassa koulutuksessa opiskelija ei ole työsuhteessa, eikä hänelle makseta palkkaa eikä muuta vastiketta. Koulutussopimus tehdään kirjallisesti jokaiselle opiskelijalle yksilöllisesti tutkinnon osa tai sitä pienempi kokonaisuus kerrallaan. Koulutussopimus tehdään koulutuksen järjestäjän ja työpaikan edustajan välillä ja sopimus annetaan tiedoksi opiskelijalle. Koulutussopimustyöpaikan tarjoajalla on velvollisuus seurata opiskelijan osaamisen kehittymistä, velvollisuus ryhtyä toimenpiteisiin silloin, kun opiskelijan suunniteltua osaamista ei pystytä saavuttamaan sekä velvollisuus raportoida koulutuksen järjestäjälle opiskelijan osaamisen hankkimisen toteutumisesta.

Oppisopimus

Oppisopimuskoulutus perustuu määräaikaiseen työsopimukseen ja työnantajan ja koulutuksen järjestäjän sopimukseen. Oppisopimuskoulutuksessa opiskelija on päätoiminen työllinen ja saa palkkaa. Oppisopimuskoulutuksessa työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta, jos koulutuksesta aiheutuu työantajalle kustannuksia ja koulutuksen järjestäjä ja työnantaja sopivat korvauksen maksamisesta.

Oppisopimus voidaan tehdä koko tavoitteena olevan osaamisen hankkimisajalle yhdellä sopimuksella koskien koko tutkintoa, tutkinnon osaa tai muuta ammatillista osaamista syventävää tai täydentävää koulutusta.

Lue lisää opetus- ja kulttuuriministeriön sivulta >