Näytöt

Ammattiosaamisen näytöissä opiskelija osoittaa osaamisensa tekemällä käytännön työtehtäviä. Näytöt suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä työelämän edustajien kanssa. Näytöt järjestetään mahdollisuuksien mukaan työssäoppimisen yhteydessä. Näyttöympäristönä voi olla joko työpaikka tai oppilaitos.

Ammattiosaamisen näytöt arvioidaan arvosanoin. Näyttöjen arviointiin osallistuvat opettaja, opiskelija ja työelämän edustaja yhdessä. Näytöt arvioidaan arvosanoilla 3 (kiitettävä), 2 (hyvä), 1 (tyydyttävä) tai 0 (hylätty).