Verhoilija

Tutkinto: taideteollisuusalan perustutkinto, verhoilun osaamisala

Verhoilun opintoihin suuntautuessasi opintojen painopiste on verhoiluosaamisessa. Opinnoissa korostuvat perinteinen kalusteverhoilu, teollinen verhoilu ja ajoneuvoverhoilu. Tutkinnon suorittamisen aikana saat vahvat perustaidot toimia verhoilijana. Työskentelyssä perehdytään monipuolisesti erilaisiin verhoilu- ja ompelutekniikkoihin sekä erilaisten verhoiltavien tuotteiden päällystämiseen. Opinnot valmentavat valitsemaan kestäviä materiaaleja eri tarkoituksiin painottaen kestävän kehityksen merkitystä.

Työelämälähtöisissä projekteissa tehdään monipuolisia asiakastöitä. Näin opit yhdistämään asiakkaan toiveet ja oman näkemyksesi. Teoriaopinnot tukevat asiakastöissä tarvittavaa osaamista. Osan opinnoista opiskelet koulutussopimuksella alan työpaikoilla. Voit opiskella yrittäjyyttä osallistumalla NY Vuosi yrittäjänä -ohjelmaan ja kehittämällä omaa yritysideaasi. Koko opintojesi ajan rakennat omaa portfoliotasi, joka on käyntikorttisi työelämään.

Etenet opinnoissasi tutkinnon osa kerrallaan. Kun olet harjoitellut riittävästi tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksia käytännön projekteissa, osoitat osaamisesi näytössä – jälleen tekemällä käytännön työtehtäviä.

Opintojen rakenne

Ammatillinen perustutkinto muodostuu 180 osaamispisteestä. Taideteollisuusalan perustutkinnon muodostumiseen voit perehtyä eperusteissa.

Pakollisia tutkinnon osia ovat osaamisen tuotteistaminen ja markkinoiminen taideteollisuusalalla (10 osp), jossa perehdyt suunnittelun dokumentointiin ja oman osaamisesi esittelyyn sekä verhoilu (45 osp), jossa opit laajan kokonaisuuden verhoilun perusasioita.

Lisäksi verhoilun suoritettavia tutkinnon osia ovat yrityksessä toimiminen (15 osp), korjaaminen taideteollisuusalalla (15 osp), asiakastyön suunnittelu ja toteuttaminen (15 osp), erikoistuminen taideteollisuusalalla (15 osp), verhoilualan syventävät opinnot (15 osp) ja huippuosaajana toimiminen (15 osp). Vaihtoehtoisesti verhoilualalla opiskellessasi voit valita tutkinnon osia myös muista tutkinnoista tai esimerkiksi seuraavista valinnaisista: työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen (5 osp) tai yritystoiminnan suunnittelu (15 osp). Laadit yhdessä vastuuopettajasi kanssa henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelman (HOKS), jota päivitetään opintojen edetessä. Opiskelet valinnaisia tutkinnon osia omien uratavoitteidesi mukaisesti.

Jos tulet opiskelemaan suoraan peruskoulusta, opiskelet ammatillisten tutkinnon osien lisäksi 35 osp yhteisiä tutkinnon osia: viestintä- ja vuorovaikutusosaamista, matemaattis-luonnontieteelistä osaamista sekä yhteiskunta- ja työelämäosaamista. Jos sinulla on ylioppilastutkinto tai aiempi ammatillinen perustutkinto, yhteisten tutkinnon osien osaaminen tunnustetaan pääasiallisesti aiemmista opinnoista. Et siis opiskele meillä esimerkiksi matematiikkaa tai kieliä, jos olet hankkinut osaamisen jo aiemmissa opinnoissasi.

Työpaikat ja jatko-opinnot

Työpaikkoja ovat yksityiset verhoilualan yritykset tai oma yritys. Esimerkkinä työtehtävistä ovat myös huonekaluteollisuudessa tehtävät verhoilutyöt tai ajoneuvoverhoilu.

Työelämässä karttuvan ammatillisen perusosaamisen myötä voit edelleen vahvistaa ammatillista osaamistasi suorittamalla työn ohessa verhoilijan ammattitutkinnon (verhoilijakisälli) sekä erikoisammattitutkinnon (verhoilijamestari), joka on alan korkein tutkintotaso. Verhoilijamestarin erikoisammattitutkinto antaa kelpoisuuden myös ammattiaineiden opettajan opintoihin ammattikorkeakouluissa. Lisäksi ammatillisen perustutkinnon suorittaneella on yleinen jatko-opintokelpoisuus, eli valmistumisen jälkeen voit hakeutua jatko-opintoihin haluamallesi alalle ammattikorkeakouluun tai yliopistoon.

Hakeminen

Koulutukseen voit hakea jatkuvassa haussa ympäri vuoden. Opinnot voit aloittaa joustavasti silloin kun sinulle sopii. Jos sinulla on aikaisempi lukio- tai ammatillinen tutkinto, voit valmistua meiltä jopa kahdessa vuodessa.

Hae opiskelemaan jatkuvan haun lomakkeella. Otamme sinuun yhteyttä.

Hakulinkki, jatkuva haku ->

Yhteishaussa meille voi hakea opiskelemaan vuosittain helmi-maaliskuussa. Hakeminen yhteishaussa tapahtuu osoitteessa opintopolku.fi.