Sisustus- ja kalustealan artesaani

Tutkinto: taideteollisuusalan perustutkinto, sisustusalan artesaani

Sisustus- ja kalustealalle suuntautuessasi opintojen painopiste on sisustus- ja kalustesuunnittelun osaamisessa. Opinnoissa korostuvat sisustussuunnitelmien laadinta asuntoihin ja julkisiin tiloihin sekä niihin liittyvä irto- ja kiintokalusteosaaminen. Tutkinnon suorittamisen aikana perehdytään mm. eri sisustustyyleihin, sisustuksen pintamateriaaleihin, valaistukseen, kalusterakenteisiin, tuotesuunnitteluun sekä puupajatyöskentelyyn. Työskentelyssä käytetään apuna erilaisia tietokonepohjaisia suunnitteluohjelmia. Lisäksi voit halutessasi hankkia osaamista myös kalusteverhoilun tai sisustusrakentamisen alalta.

Työelämälähtöisissä projekteissa tehdään monipuolisia asiakastöitä sekä yksin, että työryhmissä. Näin opit yhdistämään asiakkaan toiveet ja oman näkemyksesi. Teoriaopinnot tukevat asiakastöissä tarvittavaa osaamista. Osan opinnoista opiskelet koulutussopimuksella alan työpaikoilla. Voit opiskella yrittäjyyttä osallistumalla NY Vuosi yrittäjänä -ohjelmaan ja kehittämällä omaa yritysideaasi. Koko opintojesi ajan rakennat omaa portfoliotasi, joka on käyntikorttisi työelämään.

Etenet opinnoissasi tutkinnon osa kerrallaan. Kun olet harjoitellut riittävästi tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksia käytännön projekteissa, osoitat osaamisesi näytössä – jälleen tekemällä käytännön työtehtäviä.

Opintojen rakenne

Ammatillinen perustutkinto muodostuu 180 osaamispisteestä. Taideteollisuusalan perustutkinnon muodostumiseen voit perehtyä eperusteissa.

Pakollisia tutkinnon osia ovat osaamisen tuotteistaminen ja markkinoiminen taideteollisuusalalla (10 osp), jossa perehdyt suunnittelun dokumentointiin ja oman osaamisesi esittelyyn sekä sisustusprojektin toteuttaminen (45 osp), jossa opit laajan kokonaisuuden sisustamisen perusasioita.

Lisäksi sisustus- ja kalustealalla suoritettavia tutkinnon osia ovat asiakaspalvelun ja myyntityön toteuttaminen (15 osp), tilan stailaaminen (15 osp), asiakastyön suunnittelu ja toteuttaminen (15 osp), visuaalinen myyntityö (15 osp), erikoistuminen taideteollisuusalalla (15 osp), sisustusalan syventävät opinnot (15 osp). Vaihtoehtoisesti sisustusalalla opiskellessasi voit valita tutkinnon osia myös muista tutkinnoista tai esimerkiksi seuraavista valinnaisista: korjaaminen taideteollisuusalalla (15 osp), työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen (5 osp) tai yritystoiminnan suunnittelu (15 osp).  Laadit yhdessä vastuuopettajasi kanssa henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelman (HOKS), jota päivitetään opintojen edetessä. Opiskelet valinnaisia tutkinnon osia omien uratavoitteidesi mukaisesti.

Jos tulet opiskelemaan suoraan peruskoulusta, opiskelet ammatillisten tutkinnon osien lisäksi 35 osp yhteisiä tutkinnon osia: viestintä- ja vuorovaikutusosaamista, matemaattis-luonnontieteelistä osaamista sekä yhteiskunta- ja työelämäosaamista. Jos sinulla on ylioppilastutkinto tai aiempi ammatillinen perustutkinto, yhteisten tutkinnon osien osaaminen tunnustetaan pääasiallisesti aiemmista opinnoista. Et siis opiskele meillä esimerkiksi matematiikkaa tai kieliä, jos olet hankkinut osaamisen jo aiemmissa opinnoissasi.

Suora linkki Opintopolkuun hakemaan näihin opintoihin.

Työpaikat ja jatko-opinnot

Esimerkkinä työtehtävistä ovat sisustusalan suunnittelu-, myynti- ja neuvontatyöt. Opintojen jälkeen sinulla on monipuoliset mahdollisuudet työllistyä erilaisiin sisustusalan yrityksiin, kuten kalustealan myymälöihin, keittiökalustesuunnittelun pariin, sisustusneuvontatehtäviin, avustavaksi suunnittelijaksi arkkitehti- ja sisustusarkkitehtitoimistoihin tai näyttely- ja messusuunnittelutehtäviin. Myös oman alan yrittäjyys voi olla sinun urapolkusi.

Vahvan ammatillisen perusosaamisen myötä voit hakeutua jatko-opintoihin ammattikorkeakouluihin tai yliopistoon muotoilu-, sisustusarkkitehti- tai arkkitehtuuriopintoihin. Ammatillisen perustutkinnon suorittaneella on yleinen jatko-opintokelpoisuus, eli valmistumisen jälkeen voit hakeutua jatko-opintoihin haluamallesi alalle ammattikorkeakouluun tai yliopistoon.

Hakeminen

Koulutukseen voit hakea jatkuvassa haussa ympäri vuoden. Opinnot voit aloittaa joustavasti silloin kun sinulle sopii. Jos sinulla on aikaisempi lukio- tai ammatillinen tutkinto, voit valmistua meiltä jopa kahdessa vuodessa.

Hae opiskelemaan jatkuvan haun lomakkeella. Otamme sinuun yhteyttä.

Hakulinkki, jatkuva haku ->

Yhteishaussa meille voi hakea opiskelemaan vuosittain helmi-maaliskuussa. Hakeminen yhteishaussa tapahtuu osoitteessa opintopolku.fi.