Sisärakentaja

Tutkinto: pintakäsittelyalan perustutkinto, rakennusmaalauksen osaamisala, sisärakentaja (maalari)

Sisärakentamisen opinnoissa perehdyt monipuolisesti erilasiin sisärakennustöihin, kuten väliseinien runko- ja levytystöihin, sisustuksen pintatöihin, kiintokalusteiden asentamiseen sekä kalusteiden kunnostamiseen. Opintojen aikana pääset toteuttamaan asiakastyökohteissa maalaus-, tapetointi- ja laatoitustöitä. Kalusterakentaminen sekä kalusteiden kunnostus kuuluvat myös osaksi opintoja. Voit halutessasi valita osaamisen painopisteeksi kalusteverhoilun tai suorittaa osan opinnoistasi myös sisustussuunnittelun näkökulmasta.

Työelämälähtöisissä projekteissa työskentely tapahtuu asiakastyökohteissa sekä yksin että työryhmissä työskennellen. Teoriaopinnot tukevat asiakastöissä tarvittavaa osaamista.

Osan opinnoista opiskelet koulutussopimuksella alan työpaikoilla. Voit opiskella yrittäjyyttä osallistumalla NY Vuosi yrittäjänä -ohjelmaan ja kehittämällä omaa yritysideaasi. Koko opintojesi ajan rakennat omaa portfoliotasi, joka on käyntikorttisi työelämään.

Etenet opinnoissasi tutkinnon osa kerrallaan. Kun olet harjoitellut riittävästi tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksia käytännön projekteissa, osoitat osaamisesi näytössä – jälleen tekemällä käytännön työtehtäviä.

Opintojen rakenne

Ammatillinen perustutkinto muodostuu 180 osaamispisteestä.

Pakollisia tutkinnon osia ovat rakennusmaalaus (35 osp) ja rakennusten korjausmaalaus (50 osp). Näissä opinnoissa perehdyt sisustusrakentamisen perusasioihin sekä maalaus ja -tapetointitöihin. Lisäksi sisärakentamisen opinnoissa suoritettavia tutkinnon osia ovat rakenteiden korjaus (15 osp), pientalojen ulkomaalaus (15 osp), lattianpäällysteiden uusiminen (15 osp) ja huippuosaajana toimiminen (15 osp).

Sisärakentamisen opinnoissa voit valita tutkinnon osia myös muista tutkinnoista tai esimerkiksi seuraavista valinnaisista: työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen (5 osp), yritystoiminnan suunnittelu (15 osp) tai asiakastyön suunnittelu ja toteuttaminen (15 osp). Laadit yhdessä vastuuopettajasi kanssa henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelman (HOKS), jota päivitetään opintojen edetessä. Opiskelet valitsemiasi tutkinnon osia omien uratavoitteidesi mukaisesti.

Jos tulet opiskelemaan suoraan peruskoulusta, opiskelet ammatillisten tutkinnon osien lisäksi 35 osp yhteisiä tutkinnon osia: viestintä- ja vuorovaikutusosaamista, matemaattis-luonnontieteelistä osaamista sekä yhteiskunta- ja työelämäosaamista. Jos sinulla on ylioppilastutkinto tai aiempi ammatillinen perustutkinto, yhteisten tutkinnon osien osaaminen tunnustetaan pääasiallisesti aiemmista opinnoista. Et siis opiskele meillä esimerkiksi matematiikkaa tai kieliä, jos olet hankkinut osaamisen jo aiemmissa opinnoissasi.

Työpaikat ja jatko-opinnot

Opinnot antavat sinulle monipuoliset valmiudet työskennellä sisärakentamisen alalla rakennus-, sisustustyö- ja remonttiyrityksissä. Esimerkkinä työtehtävistä ovat väliseinien pystytys, erilaiset sisäpintojen toteutustyöt uudisrakentamisessa, sisustusremonttikohteet,

kiintokalusteiden asentaminen ja kalusteiden kunnostustyöt. Voit olla osana rakennusporukkaa tai oman alan yrittäjyys voi olla sinun urapolkusi.

Vahvan ammatillisen perusosaamisen myötä voit hakeutua jatko-opintoihin ammattikorkeakouluihin tai yliopistoon rakennusalan insinöörikoulutukseen. Voit myös vahvistaa osaamistasi hankkimalla pintakäsittelyalan ammatti- tai erikoisammattitutkinnon. Ammatillisen perustutkinnon suorittaneella on yleinen jatko-opintokelpoisuus, eli valmistumisen jälkeen voit hakeutua jatko-opintoihin myös muille aloille ammattikorkeakouluun tai yliopistoon.

Hakeminen

Koulutukseen voit hakea jatkuvassa haussa ympäri vuoden. Opinnot voit aloittaa joustavasti silloin kun sinulle sopii. Jos sinulla on aikaisempi lukio- tai ammatillinen tutkinto, voit valmistua meiltä jopa kahdessa vuodessa.

Hae opiskelemaan jatkuvan haun lomakkeella. Otamme sinuun yhteyttä.

Hakulinkki, jatkuva haku ->

Yhteishaussa meille voi hakea opiskelemaan vuosittain helmi-maaliskuussa. Hakeminen yhteishaussa tapahtuu osoitteessa opintopolku.fi. tai ottamalla suoraan yhteyttä Jani Lehtoniemeen, puh. 0400 667 379, jani.lehtoniemi@raahenedu.fi.