Markkinointisuunnittelija

Tutkinto: media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto, mediapalvelujen toteuttaja

Markkinointisuunnittelijan opinnoissa kouluttaudut markkinointiviestinnän ja erityisesti digimarkkinoinnin osaajaksi.  Opit tekemään nettisivuja, valokuvaamaan, videokuvaamaan, tuottaman tekstisisältöjä ja hyödyntämään sosiaalista mediaa markkinoinnissa.

Opiskelet meillä työelämälähtöisissä projekteissa. Ne voivat olla asiakastöitä ulkoisille asiakkaille tai koulutuskuntayhtymämme sisäisiin tarpeisiin. Osan opinnoista opiskelet koulutussopimuksella alan yrityksissä. Voit opiskella yrittäjyyttä osallistumalla NY Vuosi yrittäjänä -ohjelmaan ja kehittämällä omia tuotteita tai palveluita. Teoriaa opit käytännön työtehtävien lomassa tietoiskuina ja työpajoina, joita järjestetään kulloistenkin projektien tarpeisiin. Koko opintojesi ajan rakennat omaa portfoliotasi, joka on käyntikorttisi työelämään.

Etenet opinnoissasi tutkinnon osa kerrallaan. Kun olet harjoitellut riittävästi tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksia käytännön projekteissa, osoitat osaamisesi näytössä – jälleen tekemällä käytännön työtehtäviä.

Opintojen rakenne

Ammatillinen perustutkinto muodostuu 180 osaamispisteestä. Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnon muodostumiseen voit perehtyä eperusteissa.

Pakollinen tutkinnon osa on media-alalla toimiminen (15 osp), jonka aikana perehdyt media-alan toimintaympäristöihin ja käytäntöihin sekä mediamateriaalien valmistamiseen.

Markkinointisuunnittelijaksi opiskelevana suoritat audiovisuaalisen tuotannon tutkinnon osan (15 osp), jossa opit työskentelemään moniammatillisessa ryhmässä audiovisuaalisen alan tuotannossa, sekä mediamateriaalien tekemisen tutkinnon osan (15 osp), jossa opit valo- ja videokuvausta sekä grafiikan tekemistä.

Voit rakentaa tutkintosi oman näköiseksi valinnaisista tutkinnon osista. Markkinointisuunnittelijaksi opiskeleva voi löytää sopivia tutkinnon osia esimerkiksi seuraavista: mediamateriaalien tuottaminen markkinointiin (15 osp), markkinointikampanjan visuaalinen suunnittelu ja toteuttaminen (15 osp), verkkosivuston tekeminen (15 osp), verkkojulkaisutuotanto (30 osp), julkaisutuotannossa toimiminen (15 osp), kuvankäsittely (15 osp), valokuvatuotanto (15 osp), kuvajournalistinen työskentely (15 osp), videon esituotannossa ja tuotannossa työskentely (15 osp) ja videon jälkituotannossa työskentely (15 osp). Laadit yhdessä vastuuopettajasi kanssa henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelman (HOKS), jota päivitetään opintojen edetessä. Opiskelet valinnaisia tutkinnon osia omien uratavoitteidesi mukaisesti.

Jos tulet opiskelemaan suoraan peruskoulusta, opiskelet ammatillisten tutkinnon osien lisäksi 35 osp yhteisiä tutkinnon osia: viestintä- ja vuorovaikutusosaamista, matemaattis-luonnontieteelistä osaamista sekä yhteiskunta- ja työelämäosaamista. Jos sinulla on ylioppilastutkinto tai aiempi ammatillinen perustutkinto, yhteisten tutkinnon osien osaaminen tunnustetaan pääasiallisesti aiemmista opinnoista. Et siis opiskele meillä esimerkiksi matematiikkaa tai kieliä, jos olet hankkinut osaamisen jo aiemmissa opinnoissasi.

Työpaikat ja jatko-opinnot

Opintojen jälkeen voit työllistyä eri alojen yrityksiin markkinointiviestinnän tehtäviin. Voit toimia yrittäjänä tai freelancerina.

Tutkinnon suorittaneella on yleinen jatko-opintokelpoisuus, eli valmistumisen jälkeen voit hakeutua jatko-opintoihin haluamallesi alalle ammattikorkeakouluun tai yliopistoon.

Hakeminen

Koulutukseen voit hakea jatkuvassa haussa ympäri vuoden. Opinnot voit aloittaa joustavasti silloin kun sinulle sopii. Jos sinulla on aikaisempi lukio- tai ammatillinen tutkinto, voit valmistua meiltä jopa kahdessa vuodessa.

Hae opiskelemaan jatkuvan haun lomakkeella. Otamme sinuun yhteyttä.

Hakulinkki, jatkuva haku ->

Yhteishaussa meille voi hakea opiskelemaan vuosittain helmi-maaliskuussa. Hakeminen yhteishaussa tapahtuu osoitteessa opintopolku.fi.