Maalari

Tutkinto: pintakäsittelyalan perustutkinto, rakennusmaalauksen osaamisala, maalari

Koulutuspaikka Oulu

Maalarin opinnoissa painottuvat korjaus- ja uudisrakentamisen maalaustyöt. Opintoihin sisältyvät sisäpintojen tasoite- ja tapetointityöt sekä ruiskumaalauksen perusteet. Lisäksi voit syventää osaamistasi julkisivujen pintakäsittelyn sekä kalusteiden ja rakennusosien maalaustöiden osalta.

Osaamisen karttuessa työskentely tapahtuu asiakastyökohteissa sekä yksin että työryhmissä työskennellen. Teoriaopinnot tukevat asiakastöissä tarvittavaa osaamista. Osan opinnoista opiskelet koulutussopimuksella alan työpaikoilla tai verkko-opintoina.

Etenet opinnoissasi tutkinnon osa kerrallaan. Kun olet harjoitellut riittävästi tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksia käytännön projekteissa, osoitat osaamisesi näytössä – jälleen tekemällä käytännön työtehtäviä.

Opintojen rakenne

Ammatillinen perustutkinto muodostuu 180 osaamispisteestä. Pintakäsittelyalan perustutkinnon muodostumiseen voit perehtyä eperusteissa.

Pakollisia tutkinnon osia ovat rakennusmaalaus (35 osp) ja rakennusten korjausmaalaus (50 osp).

Lisäksi maalarin opinnoissa opiskelet valitsemiasi tutkinnon osia omien uratavoitteidesi mukaisesti. Suoritettavia valinnaisia tutkinnon osia voivat olla mm.

  • kiviainespintojen pinnoitus
  • rakennuspintojen ruiskumaalaus
  • ruiskutasoitetyöt
  • rakenteiden korjaus
  • pientalojen ulkomaalaus
  • tapetointi
  • vedeneristyksen perustyöt
  • lattioiden laatoitustyöt

Laadit yhdessä vastuukouluttajasi kanssa henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelman (HOKS), jota päivitetään opintojen edetessä.

Jos tulet opiskelemaan suoraan peruskoulusta, opiskelet ammatillisten tutkinnon osien lisäksi 35 osp yhteisiä tutkinnon osia: viestintä- ja vuorovaikutusosaamista, matemaattis-luonnontieteellistä osaamista sekä yhteiskunta- ja työelämäosaamista. Jos sinulla on ylioppilastutkinto tai aiempi ammatillinen perustutkinto, yhteisten tutkinnon osien osaaminen tunnustetaan pääasiallisesti aiemmista opinnoista. Et siis opiskele meillä esimerkiksi matematiikkaa tai kieliä, jos olet hankkinut osaamisen jo aiemmissa opinnoissasi.

Työpaikat ja jatko-opinnot

Opinnot antavat sinulle valmiudet työskennellä rakennus-, sisustustyö- ja remonttiyrityksissä. Esimerkkinä työtehtävistä ovat erilaiset sisäpintojen viimeistelytyöt kuten maalaus-, tasoitus- ja tapetointityöt uudisrakennus- ja remonttikohteissa. Voit olla osana rakennusporukkaa tai oman alan yrittäjyys voi olla sinun urapolkusi.

Vahvan ammatillisen perusosaamisen ja hankitun työkokemuksen myötä voit syventää osaamistasi pintakäsittelyalan ammatti- tai erikoisammattitutkinnon avulla. Ammatillisen perustutkinnon suorittaneella on yleinen jatko-opintokelpoisuus, eli valmistumisen jälkeen voit hakeutua jatko-opintoihin myös muille aloille ammattikorkeakouluun tai yliopistoon.

Hakeminen

Koulutukseen voit hakea jatkuvassa haussa ympäri vuoden. Opinnot voit aloittaa joustavasti silloin kun sinulle sopii ja valmistuminen tapahtuu oman henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti.

Hae opiskelemaan jatkuvan haun lomakkeella. Otamme sinuun yhteyttä.

Hakulinkki, jatkuva haku ->

tai ottamalla suoraan yhteyttä kouluttaja Pekka Rantakariin, 044 439 3460, pekka.rantakari@raahenedu.fi.