Kuvataiteen osaaja

Tutkinto: media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto, kuvallisen ilmaisun toteuttaja

Kuvataiteeseen suuntautuessasi perehdyt kuvan tekemiseen piirustuksen, maalauksen, taidegrafiikan ja kuvanveiston menetelmillä. Harjaannut tekemään havaintoon perustuvia kuvia, kehität omaa taiteellista ilmaisuasi ja perehdyt näyttelytoimintaan. Työelämälähtöisissä projekteissa teet tilaustöitä sekä ulkoisille asiakkaille että koulutuskuntayhtymämme sisäisiin tarpeisiin. Opit yhdistämään asiakkaan toiveet ja oman näkemyksesi. Teosten valmistaminen yhteisiin näyttelyihin sekä näyttelyn rakentaminen ovat osa opintojasi. Valmistat taideteoksia ja -tuotteita myös myyjäisiin, joissa pääset harjoittelemaan asiakaspalvelua ja tuotteiden hinnoittelua.

Voit valita yksilöllisesti omia tavoitteitasi tukevia tutkinnon osia. Osan opinnoista opiskelet koulutussopimuksella alan työpaikoilla. Voit opiskella yrittäjyyttä osallistumalla NY Vuosi yrittäjänä -ohjelmaan ja kehittämällä omia tuotteita tai palveluita. Teoriaa opit käytännön työtehtävien lomassa tietoiskuina ja työpajoina, joita järjestetään kulloistenkin projektien tarpeisiin. Koko opintojesi ajan rakennat omaa portfoliotasi, joka on käyntikorttisi työelämään.

Etenet opinnoissasi tutkinnon osa kerrallaan. Kun olet harjoitellut riittävästi tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksia käytännön projekteissa, osoitat osaamisesi näytössä – jälleen tekemällä käytännön työtehtäviä.

Opintojen rakenne

Ammatillinen perustutkinto muodostuu 180 osaamispisteestä. Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnon muodostumiseen voit perehtyä eperusteissa.

Pakollinen tutkinnon osa on media-alalla toimiminen (15 osp), jonka aikana perehdyt media-alan toimintaympäristöihin ja käytäntöihin sekä mediamateriaalien valmistamiseen.

Kuvataiteen osaajaksi opiskelevana suoritat kuvataiteen materiaalien ja menetelmien käyttö -tutkinnon osan (30 osp), jossa opit laajasti ammattialasi tekniikoita ja visuaalisten ratkaisujen tekemistä.

Voit rakentaa tutkintosi oman näköiseksi valinnaisista tutkinnon osista. Kuvataiteen osaajaksi opiskeleva voi löytää sopivia tutkinnon osia esimerkiksi seuraavista: havainnosta piirtäminen (15 osp), kuvan rakentaminen (15 osp), kuvallinen ilmaisu ja havainnointi (15 osp), maalaustaiteen toteuttaminen (15 osp), taidegrafiikan toteuttaminen (15 osp), valokuvataiteen toteuttaminen (15 osp), teos- tai tuotekokonaisuuden toteuttaminen ja esille asettaminen (15 osp), konseptitaiteen toteuttaminen (15 osp), media-alan tai kuvallisen ilmaisun ammatinharjoittajana toimiminen (15 osp) tai yhteisötaiteen toteuttaminen (15 osp). Laadit yhdessä vastuuopettajasi kanssa henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelman (HOKS), jota päivitetään opintojen edetessä. Opiskelet valinnaisia tutkinnon osia omien uratavoitteidesi mukaisesti.

Jos tulet opiskelemaan suoraan peruskoulusta, opiskelet ammatillisten tutkinnon osien lisäksi 35 osp yhteisiä tutkinnon osia: viestintä- ja vuorovaikutusosaamista, matemaattis-luonnontieteelistä osaamista sekä yhteiskunta- ja työelämäosaamista. Jos sinulla on ylioppilastutkinto tai aiempi ammatillinen perustutkinto, yhteisten tutkinnon osien osaaminen tunnustetaan pääasiallisesti aiemmista opinnoista. Et siis opiskele meillä esimerkiksi matematiikkaa tai kieliä, jos olet hankkinut osaamisen jo aiemmissa opinnoissasi.

Työpaikat ja jatko-opinnot

Perustutkinnon jälkeen monet jatkavat korkeakouluopintoihin esimerkiksi kuvataiteen pariin tai sitä eri tavoin soveltaville aloille. Meiltä valmistuttuasti sinulla on vahva kuvan tekemisen perusosaaminen, joka antaa varmuutta valintakokeisiin ja jatko-opintoihin. Tutkinnon suorittaneella on yleinen jatko-opintokelpoisuus, eli valmistumisen jälkeen voit hakeutua jatko-opintoihin haluamallesi alalle ammattikorkeakouluun tai yliopistoon.

Kuvataiteen osaajana voit työskennellä kulttuurilaitosten palveluksessa. Voit myös työllistää itsesi taidetuotteita ja -palveluja tarjoavana itsenäisenä yrittäjänä.

Hakeminen

Koulutukseen voit hakea jatkuvassa haussa ympäri vuoden. Opinnot voit aloittaa joustavasti silloin kun sinulle sopii. Jos sinulla on aikaisempi lukio- tai ammatillinen tutkinto, voit valmistua meiltä jopa kahdessa vuodessa.

Hae opiskelemaan jatkuvan haun lomakkeella. Otamme sinuun yhteyttä.

Hakulinkki, jatkuva haku ->

Yhteishaussa meille voi hakea opiskelemaan vuosittain helmi-maaliskuussa. Hakeminen yhteishaussa tapahtuu osoitteessa opintopolku.fi.