Kaksoistutkinto

Kaksoistutkinnossa suoritat yhtä aikaa ammatillisen tutkinnon ja ylioppilastutkinnon.

Aloittavat Lybeckerin opiskelijat suorittavat syksystä 2018 alkaen lähes koko lukio-opintonsa Raahen lukiolla kahden jakson aikana niin, että opetusta on pelkästään lukiolla. Lisäksi suoritetaan itsenäisesti etäopintoja muutaman kurssin verran Digiluokan kautta. Toisen ja kolmannen vuoden opiskelijoilla lukio-opetus on keskitetty pääasiassa aamu- ja iltapäivään (klo 8–10 ja klo 14–16), minkä lisäksi on itsenäisiä opintoja eLukiossa.

Lukujärjestys on laadittu niin, että kaksoistutkinto voidaan suorittaa kolmessa vuodessa eli samassa ajassa ja yhtä aikaa kuin ammatillinen tutkintokin. Opinnoissa menestyminen edellyttää opiskelijalta omatoimisuutta ja oma-aloitteisuutta sekä kykyä ja motivaatiota opiskella myös itsenäisesti asioita.

Ammatillisten oppilaitosten opiskelijat opiskelevat lukiokursseja pääasiassa seuraavissa oppiaineissa: äidinkieli, englanti, lyhyt matematiikka ja terveystieto tai joku muu reaaliaine. Lukiokursseja suoritetaan yhteensä vähintään 24 kurssin verran. Suoritetut opinnot hyväksiluetaan ammatillisten opintojen yhteisiin aineisiin.

Sähköisen ylioppilastutkinnon vuoksi opiskelijat tarvitsevat kannettavan tietokoneen. Tarkempia tietoja laitteistovaatimuksista löytyy esimerkiksi tästä YTL:n ohjeistuksesta.

Ryhmänohjaajana toimii Sanna Jylhä (2. ja 3. vuoden opiskelijat), p. 044 356 1355 ja Saara Holappa (1. vuoden opiskelijat), p. 040 173 3035.

Hakeminen

Voit ilmoittautua kaksoistutkinto-opiskelijaksi jo hakuvaiheessa mutta viimeistään 28.8. mennessä kaksoistutkintolaisten ryhmänohjaaja Saara Holapalle. Kaksoistutkinnon suorittamisesta kerrotaan lyhyesti jo ensimmäisenä päivänä kaikille aloittaville opiskelijoille ja elokuun ensimmäisten viikkojen aikana ryhmäkohtaisesti tarkemmin. Varsinainen kaksoistutkintoinfo Raahen lukiolla pidetään 29.8.: asiasta tiedotetaan Wilma-tiedotteella ja -viestillä kaikkia opiskelijoita.

Jos olet jo suorittanut osan lukio-opinnoista, voit aloittaa niiden suorittamisen kaksoistutkintolaisena myös myöhemmässä vaiheessa opintoja. Myös tässä tilanteessa on hyvä olla mahdollisimman varhaisessa vaiheessa yhteyksissä kaksoistutkintolaisten ryhmänohjaajaan, jotta voidaan suunnitella tarkemmin, milloin lukio-opinnot osaltasi tarkalleen ottaen alkavat.

Jatko-opintotarina

joonaoja

Joona, arkkitehtiopiskelija

Olen Joona Oja, Raahesta kotoisin. Toisen asteen opintojen ja intin jälkeen hain Oulun yliopistolle opiskelemaan arkkitehtuuria. Jo yläasteella olin kovasti kiinnostunut taiteen tekemisestä, joten hakeuduin yhteishaussa Lybeckerille opiskelemaan kuva-artesaaniksi.

Halusin kuitenkin parantaa mahdollisuuksiani päästä myöhemmin jatko-opintoihin, joten päätin suorittaa opintoni kaksoistutkintona – päätös, jota en ollenkaan kadu.

Kuvataiteen ammatillisten opintojen ja lukion matematiikan, englannin, äidinkielen ja yhteiskuntaopin kurssien yhdistäminen oli aluksi aika työlästä, mutta pikkuhiljaa kun rytmiin tottui alkoivat tuplaopinnot maistua jopa paremmalta kuin jos olisin opiskellut pelkästään ammatilliset aineeni. Käsin tekemisen ja lukemisen tasapaino toi kouluarkeen mielenkiintoa ja vaihtelevuutta, ja mielikin pysyi virkeänä kun aamun matematiikan tunneilta polki kirpeässä talvipakkasessa maalauksen tunneille.

Päällekkäisyyksiltä ei tietenkään täysin voitu välttyä, vaan silloin tällöin täytyi oman harkinnan mukaan priorisoida opintojaan. Onneksi opettajat olivat ymmärtäväisiä, ja asiat järjestyivät hyvinkin sujuvasti. Kaksoistutkinnon suorittamisen onnistumisessa tärkeää onkin juuri hyvä viestintä, josta opiskelija itse on hyvin pitkälti vastuussa – asiat sujuvat paljon helpommin kun pitää itse opettajat molemmissa päissä ajan tasalla.

Kaksoistutkinnon suorittamisen ansiosta minulla oli mahdollisuus kuva-artesaaniksi valmistuttuani hakeutua arkkitehtuurin opintoihin, niin parempien hakupisteiden kuin matematiikan syvemmän ymmärtämisen ansiosta. Arkkitehtuurin teknillistaiteelliset opinnot ovat itsessäänkin käsin tekemisen ja lukemisen yhdistämistä, joten aikasemmista opinnoistani on ollut paljon hyötyä. Eikä ole myöskään tietämys yhteiskuntaopissa tai kielitaito niin äidinkielessä kuin englanninkielessäkään mennyt hukkaan, vaan näistä kaikista on ollut suurta hyötyä jatko-opinnoissani yliopistolla.

Suosittelenkin siis kaksoistutkinnon harkitsemista kaikille, joilla on mielessään tavoite jatkaa opiskeluja, tai vain tahtoa haastaa itseään ja saada enemmän irti kolmesta vuodesta – et tule katumaan!