Graafinen suunnittelija

Tutkinto: media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto, kuvallisen ilmaisun toteuttaja

Graafisen suunnittelijan opinnoissa kouluttaudut visuaalisen suunnittelun ammattilaiseksi. Opintojen sisältöjä ovat ulkoasujen suunnittelu erilaisille viestintätuotteille – sekä digitaaliseen ympäristöön että painotuotteille. Opit markkinointiviestinnän suunnittelua, kuvittamista, julkaisujen suunnittelua, yritysilmeen rakentamista ja kuvankäsittelyä. Perehdyt grafiikkaohjelmiin ja painotuotteiden sekä verkkopalvelujen tuotantoprosesseihin. Voit valita yksilöllisesti omia tavoitteitasi tukevia tutkinnon osia.

Opiskelet meillä työelämälähtöisissä projekteissa. Ne voivat olla asiakastöitä ulkoisille asiakkaille tai koulutuskuntayhtymämme sisäisiin tarpeisiin. Osan opinnoista opiskelet koulutussopimuksella alan yrityksissä. Voit opiskella yrittäjyyttä osallistumalla NY Vuosi yrittäjänä -ohjelmaan ja kehittämällä omia tuotteita tai palveluita. Teoriaa opit käytännön työtehtävien lomassa tietoiskuina ja työpajoina, joita järjestetään kulloistenkin projektien tarpeisiin. Koko opintojesi ajan rakennat omaa portfoliotasi, joka on käyntikorttisi työelämään.

Etenet opinnoissasi tutkinnon osa kerrallaan. Kun olet harjoitellut riittävästi tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksia käytännön projekteissa, osoitat osaamisesi näytössä – jälleen tekemällä käytännön työtehtäviä.

Opintojen rakenne

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnon muodostumiseen voit perehtyä eperusteissa.

Pakollinen tutkinnon osa on media-alalla toimiminen (15 osp), jonka aikana perehdyt media-alan toimintaympäristöihin ja käytäntöihin sekä mediamateriaalien valmistamiseen.

Graafiseksi suunnittelijaksi opiskeleva suorittaa graafisen suunnittelun toteuttamisen tutkinnon osan (30 osp), jossa opit laajasti viestin visualisoimiseen, sommitteluun ja kuvan rakentamiseen, typografiaan sekä alan ohjelmistojen käyttöön liittyviä asioita.

Voit rakentaa tutkintosi oman näköiseksi valinnaisista tutkinnon osista. Graafiseksi suunnittelijaksi opiskeleva voi löytää sopivia tutkinnon osia esimerkiksi seuraavista: graafisen muotoilun tuotesuunnittelu (15 osp), markkinointikampanjan visuaalinen suunnittelu ja toteuttaminen (15 osp), konseptitaiteen toteuttaminen (15 osp), kuvan rakentaminen (15 osp), julkaisutuotannossa toimiminen (15 osp), graafisen suunnittelun asiakaslähtöinen tuotteistaminen (15 osp), verkkosivuston tekeminen (15 osp), animoinnin ja liikegrafiikan toteuttaminen (15 osp) tai media-alan tai kuvallisen ilmaisun ammatinharjoittajana toimiminen (15 osp).  Laadit yhdessä vastuuopettajasi kanssa henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelman (HOKS), jota päivitetään opintojen edetessä. Opiskelet valinnaisia tutkinnon osia omien uratavoitteidesi mukaisesti.

Jos tulet opiskelemaan suoraan peruskoulusta, opiskelet ammatillisten tutkinnon osien lisäksi 35 osp yhteisiä tutkinnon osia: viestintä- ja vuorovaikutusosaamista, matemaattis-luonnontieteellistä osaamista sekä yhteiskunta- ja työelämäosaamista. Jos sinulla on ylioppilastutkinto tai aiempi ammatillinen perustutkinto, yhteisten tutkinnon osien osaaminen tunnustetaan pääasiallisesti aiemmista opinnoista. Et siis opiskele meillä esimerkiksi matematiikkaa tai kieliä, jos olet hankkinut osaamisen jo aiemmissa opinnoissasi.

Työpaikat ja jatko-opinnot

Opintojen jälkeen voit työllistyä esimerkiksi mainostoimistoihin, yritysten viestintäosastoille, pelialalle, kustantamoihin tai mediatalojen palvelukseen. Voit toimia yrittäjänä tai freelancerina. Jotkut erikoistuvat kuvittamiseen tai sarjakuvaan.

Tutkinnon suorittaneella on yleinen jatko-opintokelpoisuus, eli valmistumisen jälkeen voit hakeutua jatko-opintoihin haluamallesi alalle ammattikorkeakouluun tai yliopistoon.

 

Hakeminen

Koulutukseen voit hakea jatkuvassa haussa ympäri vuoden. Opinnot voit aloittaa joustavasti silloin kun sinulle sopii. Jos sinulla on aikaisempi lukio- tai ammatillinen tutkinto, voit valmistua meiltä jopa kahdessa vuodessa.

Hae opiskelemaan jatkuvan haun lomakkeella. Otamme sinuun yhteyttä.

Hakulinkki, jatkuva haku ->

Yhteishaussa meille voi hakea opiskelemaan vuosittain helmi-maaliskuussa. Hakeminen yhteishaussa tapahtuu osoitteessa opintopolku.fi.