Animaattori ja peligraafikko

Tutkinto: media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto, mediapalvelujen toteuttaja

Animaattorin ja peligraafikon opinnoissa kouluttaudut animaatio- ja pelialan ammattilaiseksi. Opintojen sisältöjä ovat animaation toteuttaminen, 3D-animaatio, pelianimaatio, peligrafiikka, pelituotanto pelimoottorien avulla, alan äänituotanto sekä liikkuvan kuvan tehostetuotanto. Opit hahmosuunnittelua niin peleihin kuin animaatioihin. Animoit piirrosanimaatiota, 3D:tä sekä pelien hahmoja ja objekteja. Suunnittelet ja toteutat hahmoja, objekteja ja ympäristöjä. Perehdyt 2D-, 3D-, grafiikka- ja efektointiohjelmiin, pelimoottoreihin, motion capture -laitteisiin ja piirrät digitaalisesti piirtonäytöllä. Voit valita yksilöllisesti omia tavoitteitasi tukevia tutkinnon osia.

Opiskelet meillä työelämälähtöisissä projekteissa. Ne voivat olla asiakastöitä ulkoisille asiakkaille tai koulutuskuntayhtymämme sisäisiin tarpeisiin. Osan opinnoista opiskelet koulutussopimuksella alan yrityksissä. Voit opiskella yrittäjyyttä osallistumalla NY Vuosi yrittäjänä -ohjelmaan ja kehittämällä omia tuotteita tai palveluita. Teoriaa opit käytännön työtehtävien lomassa tietoiskuina ja työpajoina, joita järjestetään kulloistenkin projektien tarpeisiin. Koko opintojesi ajan rakennat omaa portfoliotasi, joka on käyntikorttisi työelämään.

Etenet opinnoissasi tutkinnon osa kerrallaan. Kun olet harjoitellut riittävästi tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksia käytännön projekteissa, osoitat osaamisesi näytössä – jälleen tekemällä käytännön työtehtäviä.

Opintojen rakenne

Ammatillinen perustutkinto muodostuu 180 osaamispisteestä. Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnon muodostumiseen voit perehtyä eperusteissa.

Pakollinen tutkinnon osa on media-alalla toimiminen (15 osp), jonka aikana perehdyt media-alan toimintaympäristöihin ja käytäntöihin sekä mediamateriaalien valmistamiseen.

Animaattoriksi ja peligraafikoksi opiskeleva suorittaa mediamateriaalien tekemisen (15 osp) sekä audiovisuaalisen tuotannon (15 osp) tutkinnon osat, joissa opit laajasti erilaisten mediamateriaalien valmistamiseen sekä audiovisuaalisissa tuotannoissa työskentelemiseen liittyviä taitoja.

Voit rakentaa tutkintosi oman näköiseksi valinnaisista tutkinnon osista. Animaattoriksi ja peligraafikoksi opiskeleva voi löytää sopivia tutkinnon osia esimerkiksi seuraavista: animaatio- ja tehostetuotannossa työskentely (30 osp), animoinnin ja liikegrafiikan toteuttaminen (15 osp), media-alan 3D-mallintaminen (15 osp), pelituotannossa työskentely (30 osp), pelituotteen tekeminen (15 osp) tai konseptitaiteen toteuttaminen (15 osp). Laadit yhdessä vastuuopettajasi kanssa henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelman (HOKS), jota päivitetään opintojen edetessä. Opiskelet valinnaisia tutkinnon osia omien uratavoitteidesi mukaisesti.

Jos tulet opiskelemaan suoraan peruskoulusta, opiskelet ammatillisten tutkinnon osien lisäksi 35 osp yhteisiä tutkinnon osia: viestintä- ja vuorovaikutusosaamista, matemaattis-luonnontieteellistä osaamista sekä yhteiskunta- ja työelämäosaamista. Jos sinulla on ylioppilastutkinto tai aiempi ammatillinen perustutkinto, yhteisten tutkinnon osien osaaminen tunnustetaan pääasiallisesti aiemmista opinnoista. Et siis opiskele meillä esimerkiksi matematiikkaa tai kieliä, jos olet hankkinut osaamisen jo aiemmissa opinnoissasi.

Työpaikat ja jatko-opinnot

Opintojen jälkeen voit työllistyä esimerkiksi animaatiostudioihin, peliyhtiöihin, tv-tuotantoyhtiöihin, mainostoimistoihin tai yritysten markkinointiosastoille. Voit toimia myös yrittäjänä tai freelancerina.

Tutkinnon suorittaneella on yleinen jatko-opintokelpoisuus, eli valmistumisen jälkeen voit hakeutua jatko-opintoihin haluamallesi alalle ammattikorkeakouluun tai yliopistoon.

Hakeminen

Koulutukseen voit hakea jatkuvassa haussa ympäri vuoden. Opinnot voit aloittaa joustavasti silloin kun sinulle sopii. Jos sinulla on aikaisempi lukio- tai ammatillinen tutkinto, voit valmistua meiltä jopa kahdessa vuodessa.

Hae opiskelemaan jatkuvan haun lomakkeella. Otamme sinuun yhteyttä.

Hakulinkki, jatkuva haku ->

Yhteishaussa meille voi hakea opiskelemaan vuosittain helmi-maaliskuussa. Hakeminen yhteishaussa tapahtuu osoitteessa opintopolku.fi.