Lisätiedot - Koulutuskeskus Brahe
Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On YoutubeVisit Us On Linkedin
Toimipiste, missä opiskelu tapahtuu
Sammalkankaantie 280, 92400 Ruukki
Koulutuksen lisätiedot
Maatalousalan perustutkinnon kaikille suorittajille pakolliset osat ovat työskentely maatalousalalla ja maaseutuyrittäminen. Maatilatalouden osaamisalan maaseutuyrittäjän on lisäksi suoritettava pakollisena osana maan kasvukunnon ja tuotantoympäristön hoitaminen. Pakollisten tutkinnon osien lisäksi opiskelija suorittaa 60 osp valinnaisia tutkinnon osia, jotka ovat esim. Kasvilajikohtainen tuottaminen, maatalouskoneiden huoltaminen ja korjaaminen sekä tuotantoeläinten hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen. Lisäksi opiskelija suorittaa 10 osp vapaastivalittavia opintoja.

Näiden pakollisten tutkinnon osien lisäksi suoritetaan valinnaisia tutkinnon osia, joilla vahvistetaan ammatillista erikoistumista ja osaamista.