Pintakäsittelyalan ammattitutkinto - Koulutuskeskus Brahe
Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On YoutubeVisit Us On Linkedin

Pintakäsittelyalan ammattitutkinto

Opiskelu

Tutkinnon suorittaminen alkaa lähtötasokartoituksella, jonka pohjalta laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma. Tutkintokoulutus muodostuu lähiopetuksesta, käytännön harjoituksista, itsenäisestä työskentelystä, oppimistehtävistä, ohjauksesta sekä työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta. Tarvittaessa on mahdollisuus myös lisäopetukseen ja – ohjaukseen.

Työpaikalla tapahtuva oppiminen on tavoitteellista, ohjattua ja arvioitua oppimista. Tutkintotilaisuus rakentuu henkilökohtaisen tutkintotilaisuuden suunnitelmasta, ammattitaidon osoittamisesta sovitussa työpaikassa sekä arvioinnista.

Pintakäsittelyalan ammattitutkinnon suorittaneella on kokeneen ammattihenkilön pätevyys tehdä itsenäisesti rakennusmaalauksia, lattianpäällystyksiä, korroosionestomaalauksia tai teollisuuden pintakäsittelyjä. Hän osaa tehdä työnsä siististi ja laatuvaatimusten mukaan harjaantuneen ammattihenkilön joutuisuudella sekä huolehtia työturvallisuudesta ja ympäristönsuojelusta.
Rakennusmaalauksen osaamisalan suorittaneet työllistyvät rakennusmaalareiksi, tasoitetyöntekijöiksi ja julkisivumaalareiksi.
Lattianpäällystyksen osaamisalan suorittaneet työllistyvät mattoasentajiksi, parkettiasentajiksi, laatoittajiksi ja massapinnoittajiksi.
Teollisen pintakäsittelyn osaamisalan suorittaneet työllistyvät teollisuusmaalareiksi, teollisuuspintakäsittelijöiksi, korroosionestomaalareiksi, ruiskumaalareiksi, jauhemaalareiksi, pinnoittajiksi, metalliruiskuttajiksi tai sinkitsijöiksi.

Tutkinnon sisältö

Pintakäsittelyalan ammattitutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu osaamisalakohtaisesta pakollisesta tutkinnon osasta (30 osp) ja valinnaisista tutkinnon osista (120osp). Tutkinnossa on kolme osaamisalaa ja kymmenen tutkintonimikettä.

Tutustu tutkinnon sisältöön tarkemmin eperusteista

Lisätietoja

Pekka Rantakari
puh. 044 439 3460
pekka.rantakari@raahenedu.fi