Laitoshuoltajan ammattitutkinto - Koulutuskeskus Brahe

Räätälöityä koulutusta aloille, joilla työntekijöitä tarvitaan.

Laitoshuoltajan ammattitutkinto

Koulutukseen on jatkuva haku

Laitoshuoltajan työkuva

Laitoshuoltajan ammattitutkinnon suorittaminen monipuolistaa, laajentaa ja päivittää siivoojan ammattitaitoa niin, että valmistavan koulutuksen jälkeen siivooja voi työskennellä erilaisissa toimintaympäristöissä ja yrityksissä (esimerkiksi erilaiset majoitus-, ravitsemus- ja sosiaalihuollon yksiköt) laitossiivoojana, laitoshuoltajana, kerroshoitajana sekä itsenäisenä yrittäjänä.

Kenelle

Pääsyvaatimuksena on että, opiskelija on kiinnostunut laitoshuoltajan työstä ja soveltuu alalle, on sitoutunut opiskelemaan. Hakijalta edellytetään mielellään alan työkokemusta ja /tai koulutusta, sekä hyvää terveydentilaa ja työkuntoa. Koulutukseen on jatkuva haku ja opiskelija voi opiskella joustavasti huomioiden elämäntilanteensa.

Valmistava koulutus toteutetaan iltaopiskeluna 2x4h/viikko, lähiopetustunnit ovat maanantaisin ja tiistaisin. Etäopintoja viikoittain on 13 h.

Tutkinnon sisältö

Tutkinnon pakolliset osat

  • Siivouspalvelut
  • Perussiivouspalvelut

Lisäksi valitaan valinnaisena osiona kaksi seuraavista:

  • Ateriapalvelut
  • Avustaminen ja huolenpito
  • Erityissiivouspalvelut
  • Laitoshuoltopalvelut
  • Tekstiilien huoltaminen
  • Työalueeseen opastaminen

Tutkintokoulutus toteutetaan monimuotoisin menetelmin oppilaitosympäristössä ja työpaikoilla. Opiskelu henkilökohtaistetaan laatimalla jokaiselle opiskelijalle henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma HOKS. Osaaminen osoitetaan käytännön työtehtävissä, osallistumalla työpaikoilla päivärytmin mukaisiin työtehtäviin. Näytöt toteutetaan yhteistyössä työelämän kanssa.

Tiedustelut

Elsa Luoto
Opettaja
Puh. 044 439 4343
elsa.luoto@raahenedu.fi

 

Koulutuksen hinta on 100 €. Mikäli opiskelija keskeyttää opintonsa, opiskelijamaksuja ei palauteta.