Puhtaus- ja kiinteistöpalveluala - Koulutuskeskus Brahe
Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On YoutubeVisit Us On Linkedin

Puhtaus- ja kiinteistöpalveluala

Perustutkintona tai ammattitutkintona

Työnkuva

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan tutkintoon sisältyy kolme osaamisalaa

 • kiinteistönhoidon osaamisala,
 • kotityöpalvelujen osaamisala ja
 • toimitilahuollon osaamisala. (ent. laitoshuoltajan ammattitutkinto)

Kiinteistönhoidon osaamisalan tutkintonimikkeitä ovat kiinteistönhoitaja ja tekninen kiinteistönhoitaja.
Toimitilahuollon osaamisalan tutkintonimikkeitä ovat laitoshuoltaja ja toimitilahuoltaja.

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan tutkinnon suorittaminen monipuolistaa, laajentaa ja päivittää toimitilahuollon ammattitaitoa niin, että valmistavan koulutuksen jälkeen osaa työskennellä erilaisissa toimintaympäristöissä ja yrityksissä (esimerkiksi erilaiset majoitus-, ravitsemus- ja sosiaalihuollon yksiköt) laitossiivoojana, laitoshuoltajana, kerroshoitajana sekä itsenäisenä yrittäjänä.

Kenelle

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan tutkinnon suorittanut osaa toimia asiakaskohteessa kiinteistö- tai puhdistuspalvelualan työtehtävissä ja asiakaspalvelutilanteissa asiakaskohteen palvelusopimuksen mukaisesti. Tutkinnon suorittanut voi suunnata ammatillista osaamistaan kiinteistönhoitoon, laitoshuoltoon, tekniseen kiinteistönhoitoon tai toimitilahuoltoon tutkintonimikkeen mukaisesti.

Pääsyvaatimuksena on että, opiskelija on kiinnostunut puhtaus- ja kiinteistöalan tehtävistä, soveltuu alalle ja on sitoutunut opiskelemaan. Hakijalta edellytetään mielellään alan työkokemusta ja /tai koulutusta, sekä hyvää terveydentilaa ja työkuntoa. Koulutukseen on jatkuva haku ja opiskelija voi opiskella joustavasti huomioiden elämäntilanteensa.

Tutkinnon sisältö

PERUSTUTKINNOT

Tutkinto (180 osp) muodostuu:

 • yhdestä pakollisesta tutkinnon osasta (15 osp)
 • kahdesta osaamisalan valinnaisesta tutkinnon osasta (60 osp)
 • valinnaisista tutkinnon osista (70 osp) ja
 • yhteisistä tutkinnon osista (35 osp)

Pakollinen tutkinnon osa on asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen. Valinnaisia tutkinnon osia on kaikkiaan 27, joihin sisältyy tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta.

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

 • matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 • viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • yhteiskunta- ja työosaaminen

Valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet löytyvät täältä Ammatillisten perustutkintojen e-perusteet
Ammatilliseen perustutkintoon kuuluu teoriaopintoja, yhteisten aineiden opiskelua sekä käytännön harjoittelua koulun opetustiloissa sekä työelämässä. Ammatillista osaamistasi harjaannutetaan monipuolisissa käytännön työtehtävissä asiakastöissä. Ammatillisen opintojen ohella voi suorittaa myös ylioppilastutkinnon.

Jatkokoulutus
Tutkinnon suorittamisen jälkeen voit hakeutua työelämään tai jatko-opiskelemaan. Perustutkinnon suoritettuasi sinulla on yleinen jatko-opintokelpoisuus. Voit siis hakea opiskelemaan ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. Lisäksi voit kehittää osaamistasi työn ohessa esimerkiksi ammatillisen lisäkoulutuksen avulla.

Kansainvälisyys
Voit suorittaa osan työssäoppimisestasi ulkomailla. Saat kansainvälistä työkokemusta omalta alaltasi, parannat kielitaitoasi, opit elämään erilaisessa ympäristössä sekä tutustut vieraisiin kulttuureihin ja uusiin ihmisiin. Työnantajat arvostavat kansainvälistä työkokemusta ja taitoja työskennellä erilaisissa kulttuureissa.

 

AMMATTITUTKINNOT

Tutkinto (150 osp) muodostuu:

 • yhdestä pakollisesta tutkinnon osasta
 • yhdestä/kahdesta osaamisalan valinnaisesta tutkinnon osasta ja
 • valinnaisista tutkinnon osista

Valinnaisten tutkinnon osien mukaisesti tutkinnon suorittanut henkilö osaa suunnitella ja toteuttaa puhtauspalveluja erilaisissa asiakaskohteissa, joita ovat mm. elintarviketeollisuuslaitokset, erityiskohteet, hotelli- ja majoitustilat, kauppakeskukset ja myymälätilat, oppilaitokset ja päiväkodit, puhdastilat, rakennussiivous, teollisuuslaitokset tai terveydenhuoltotilat.

Lisäksi tutkinnon suorittanut henkilön voi valinnaisilla tutkinnon osilla suunnata ammatillista osaamistaan avustamiseen ja huolenpitoon, avustamis- ja asiointipalvelujen tuottamiseen, huonekasvien huoltamiseen, kiinteistöautomaation säätöön ja ohjaukseen, kodin ruokapalveluihin, perussiivouspalveluihin, piha- ja ulkoalueiden hoitamiseen, tekstiilien huoltamiseen, työhön opastamiseen, työpaikkaohjaajana toimimiseen, uima-allasjärjestelmien huoltoon ja ylläpitoon, ulkoalueiden hoitokoneiden käyttöön ja huoltoon sekä ympäristönhuoltopalveluihin.

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon suorittanut henkilö toimii henkilökohtaisen avustamisen, kiinteistönhoidon, kotityöpalvelujen, laitoshuollon, teknisen kiinteistönhoidon tai toimitilahuollon tehtävissä puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan asiakaskohteissa.

Tutkinnon pakolliset osat 15 osp

 • Pakollinen tutkinnon osa on asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen.

Osaamisalan valinnaiset osat (toimitilahuolto): 45-90 osp

 • Laitoshygieniapalvelut
 • Ylläpitosiivouspalvelut

Osaamisalan valinnaiset osat (kiinteistöhoito): 45-90 osp

 • LVI-järjestelmien käyttö ja ylläpito
 • Kiinteistön toimintakunnon ylläpito

Muut valinnaiset osat 45-90 osp

Tutkintokoulutus toteutetaan monimuotoisin menetelmin oppilaitosympäristössä ja työpaikoilla. Opiskelu henkilökohtaistetaan laatimalla jokaiselle opiskelijalle henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma HOKS. Osaaminen osoitetaan käytännön työtehtävissä, osallistumalla työpaikoilla päivärytmin mukaisiin työtehtäviin. Näytöt toteutetaan yhteistyössä työelämän kanssa.

Tiedustelut

Toimitilahuolto
Elsa Luoto
Opettaja
Puh. 044 439 4343
elsa.luoto@raahenedu.fi

Kiinteistönhoito
Jari Suorsa
Opettaja
Puh. 044 439 4341
jari.suorsa@raahenedu.fi