Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto - Koulutuskeskus Brahe

Uudistuneet tutkinnon perusteet!

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto

Koulutukseen on jatkuva haku

Laitoshuoltajan työkuva

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkintoon sisältyy kolme osaamisalaa

 • kiinteistönhoidon osaamisala,
 • kotityöpalvelujen osaamisala ja
 • toimitilahuollon osaamisala. (ent. laitoshuoltajan ammattitutkinto)

Kiinteistönhoidon osaamisalan tutkintonimikkeitä ovat kiinteistönhoitaja (AT) ja tekninen kiinteistönhoitaja.
Kotityöpalvelujen osaamisalan tutkintonimikkeitä ovat henkilökohtainen avustaja ja kodinhuoltaja (AT).
Toimitilahuollon osaamisalan tutkintonimikkeitä ovat laitoshuoltaja ja toimitilahuoltaja (AT).

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon suorittaminen monipuolistaa, laajentaa ja päivittää toimitilahuollon ammattitaitoa niin, että valmistavan koulutuksen jälkeen osaa työskennellä erilaisissa toimintaympäristöissä ja yrityksissä (esimerkiksi erilaiset majoitus-, ravitsemus- ja sosiaalihuollon yksiköt) laitossiivoojana, laitoshuoltajana, kerroshoitajana sekä itsenäisenä yrittäjänä.

Kenelle

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon suorittanut osaa toimia asiakaskohteessa kiinteistö-, kotityö- tai puhdistuspalvelualan työtehtävissä ja asiakaspalvelutilanteissa asiakaskohteen palvelusopimuksen mukaisesti. Tutkinnon suorittanut voi suunnata ammatillista osaamistaan henkilökohtaiseen avustamiseen, kiinteistönhoitoon, kotityöpalveluihin, laitoshuoltoon, tekniseen kiinteistönhoitoon tai toimitilahuoltoon tutkintonimikkeen mukaisesti.

Pääsyvaatimuksena on että, opiskelija on kiinnostunut puhtaus- ja kiinteistöalan tehtävistä, soveltuu alalle ja on sitoutunut opiskelemaan. Hakijalta edellytetään mielellään alan työkokemusta ja /tai koulutusta, sekä hyvää terveydentilaa ja työkuntoa. Koulutukseen on jatkuva haku ja opiskelija voi opiskella joustavasti huomioiden elämäntilanteensa.

Toimitilahuollon osalta valmistava koulutus toteutetaan iltaopiskeluna 2x4h/viikko, lähiopetustunnit ovat maanantaisin ja tiistaisin. Etäopintoja viikoittain on 13 h. Koulutuksen hinta on 100 €. Mikäli opiskelija keskeyttää opintonsa, opiskelijamaksuja ei palauteta.

Tutkinnon sisältö

Tutkinto (150 osp) muodostuu:

 • yhdestä pakollisesta tutkinnon osasta
 • yhdestä/kahdesta osaamisalan valinnaisesta tutkinnon osasta ja
 • valinnaisista tutkinnon osista

Valinnaisten tutkinnon osien mukaisesti tutkinnon suorittanut henkilö osaa suunnitella ja toteuttaa puhtauspalveluja erilaisissa asiakaskohteissa, joita ovat mm. elintarviketeollisuuslaitokset, erityiskohteet, hotelli- ja majoitustilat, kauppakeskukset ja myymälätilat, oppilaitokset ja päiväkodit, puhdastilat, rakennussiivous, teollisuuslaitokset tai terveydenhuoltotilat.

Lisäksi tutkinnon suorittanut henkilön voi valinnaisilla tutkinnon osilla suunnata ammatillista osaamistaan avustamiseen ja huolenpitoon, avustamis- ja asiointipalvelujen tuottamiseen, huonekasvien huoltamiseen, kiinteistöautomaation säätöön ja ohjaukseen, kodin ruokapalveluihin, perussiivouspalveluihin, piha- ja ulkoalueiden hoitamiseen, tekstiilien huoltamiseen, työhön opastamiseen, työpaikkaohjaajana toimimiseen, uima-allasjärjestelmien huoltoon ja ylläpitoon, ulkoalueiden hoitokoneiden käyttöön ja huoltoon sekä ympäristönhuoltopalveluihin.

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon suorittanut henkilö toimii henkilökohtaisen avustamisen, kiinteistönhoidon, kotityöpalvelujen, laitoshuollon, teknisen kiinteistönhoidon tai toimitilahuollon tehtävissä puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan asiakaskohteissa.

Tutkinnon pakolliset osat 15 osp

 • Pakollinen tutkinnon osa on asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen.

Osaamisalan valinnaiset osat (toimitilahuolto): 45-90 osp

 • Laitoshygieniapalvelut
 • Ylläpitosiivouspalvelut

Osaamisalan valinnaiset osat (kiinteistöhoito): 45-90 osp

 • LVI-järjestelmien käyttö ja ylläpito
 • Kiinteistön toimintakunnon ylläpito

Muut valinnaiset osat 45-90 osp

Tutkintokoulutus toteutetaan monimuotoisin menetelmin oppilaitosympäristössä ja työpaikoilla. Opiskelu henkilökohtaistetaan laatimalla jokaiselle opiskelijalle henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma HOKS. Osaaminen osoitetaan käytännön työtehtävissä, osallistumalla työpaikoilla päivärytmin mukaisiin työtehtäviin. Näytöt toteutetaan yhteistyössä työelämän kanssa.

Tiedustelut

Toimitilahuolto
Elsa Luoto
Opettaja
Puh. 044 439 4343
elsa.luoto@raahenedu.fi

Kiinteistönhoito
Jari Suorsa
Opettaja
Puh. 044 439 4341
jari.suorsa@raahenedu.fi