Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka - Koulutuskeskus Brahe

Se on paljon muuta!

Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka

Laboratorioalan perustutkinto, laborantti

Alan työnkuva

Opinnoissa tehdään laboratorion perustöitä ja käytetään erilaisia laitteita, kuten pH-mittareita. Laboranttiopiskelijat valmistavat uusia aineita synteesien avulla sekä tutkivat näytteitä mikrobiologisten ja biokemiallisten kokeiden avulla. Laborantti voi työssään esim. tutkia ympäristönäytteitä tai varmistaa tuotteiden laatua.

Tutkinnon sisältö

Kaikki perustutkinnot ovat laajuudeltaan 180 osaamispistettä:
• Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp
• Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
• Vapaasti valittavat 10 osp

Valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet löytyvät täältä Ammatillisten perustutkintojen e-perusteet
Koulutuskeskus Brahen opetussuunnitelman yhteinen osa

Ammatilliseen perustutkintoon kuuluu teoriaopintoja, yhteisten aineiden opiskelua sekä käytännön harjoittelua koulun opetustiloissa sekä työelämässä. Ammatillista osaamistasi harjaannutetaan monipuolisissa käytännön työtehtävissä asiakastöissä. Ammatillisen opintojen ohella voi suorittaa myös ylioppilastutkinnon.

Jatkokoulutus

Tutkinnon suorittamisen jälkeen voit hakeutua työelämään tai jatko-opiskelemaan. Perustutkinnon suoritettuasi sinulla on yleinen jatko-opintokelpoisuus. Voit siis hakea opiskelemaan ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. Lisäksi voit kehittää osaamistasi työn ohessa esimerkiksi ammatillisen lisäkoulutuksen avulla.

Kansainvälisyys

Voit suorittaa osan työssäoppimisestasi ulkomailla. Saat kansainvälistä työkokemusta omalta alaltasi, parannat kielitaitoasi, opit elämään erilaisessa ympäristössä sekä tutustut vieraisiin kulttuureihin ja uusiin ihmisiin. Työnantajat arvostavat kansainvälistä työkokemusta ja taitoja työskennellä erilaisissa kulttuureissa.

Tiedustelut

Kristiina Penttilä
Koulutusalavastaava
puh. 050 576 6653
kristiina.penttila@raahenedu.fi

Opiskelijoiden kokemuksia

Ensimmäiset puoli vuotta opiskelua on takana. Tunneilla ollaan enimmäkseen tehty labratöitä. Teoriaakin on, mutta pääsääntöisesti käytännön töitä. Työt voidaan tehdä yksin tai pareittain, ja apua voi kysyä milloin vain, keneltä tahansa. Luokassa vallitsee hyvä tiivis henkinen ilmapiiri. Käytännön töissä ollaan aloitettu ihan perusasioista kuten välineiden nimistä ja niiden käyttötarkoituksesta ja labran turvallisuudesta. Vähitellen ollaan sitten alettu käyttämään ja ymmärtämään näitä asioita jo paremmin ja ne ovatkin mukana jokapäiväisessä työskentelyssä. Välillä koulupäivät voivat olla tosi pitkiä. Koulua saattaa olla melkein joka päivä 8-16, mutta onneksi aika kuluu yllättävän nopeasti hyvässä seurassa.

Mari
Puolitoista vuotta opiskeluja takana ja todella kivaa on ollut. Jo heti ensimmäisinä päivinä pääsin opettelemaan laboratorion perustöitä. Keväällä opiskelimme laite-analytiikkaa ja mikrobiologiaa. Laboratoriossa on todella hyvä yhteishenki ja yhteistyön tunnelma. Opettajat ovat rentoja ja kivoja. Tunneilta oppii paljon uutta ja usein huomaakin oppivansa ”vahingossa” töiden ohessa monia työelämässä tärkeitä tietoja ja taitoja.

Mika
Koulunkäynti alkoi mieluisasti ihan oikeilla labratöillä ja käytännöllä. Teoriaa käytiin silloin, kun sitä tarvittiin, jolloin sen pystyi yhdistämään ja sisäistämään paremmin. Koulutöiden teko onnistui mallikkaasti, vaikka samalla meille tehtiin ihan uusia laboratoriotiloja. Ryhmähenki rakennettiin ryhmäytystunneilla heti kättelyssä niin, että kaikki tuli toimeen keskenään eikä kenenkään tarvinnut jäädä yksin miettimään. Puolessa vuodessa meille oli muodostunut niin tiivis tunnelma, että lomilla oli jo tulla ikävä näitä hienoja ihmisiä, opettajia ja opiskelutovereita.

Erja
Opiskelu on hyvin paljon käytäntöä ja erilaisten töiden tekemistä, jossa oppiikin parhaiten ja pääsee heti alusta lähtien töiden makuun. Töiden lomassa tutustuukin hyvin luokkakavereihin ja yhteishenki onkin hyvä ja kannustava. Pian uudistuvat luokkatilamme tuovat lisää työskentelymukavuutta. Yhteisiä kursseja suoritettaessa tutustuu myös kakkoskurssilaisiin. Kemian osastolla onkin kaikkien kesken ME henki.

Marjo
Jo ensimmäisellä viikolla pääsimme tekemään laboratoriotöitä, joissa pääsimme kokeilemaan kaikenlaisia laboratoriovälineitä. Eivätkä työt ole edes kovin vaikeita; vaikeimman laskun opimme jo ensimmäisenä kuukautena. Eikä sekään ollut mahdoton. Ryhmäni sisällä muodostui lähes heti ystävällinen ryhmähenki ja vanhempien opiskelijoiden kanssa pääsimme tekemään töitä. Opettajat ovat ammattitaitoisia, ystävällisiä ja saavat vaikeimmatkin asiat tuntumaan helpolta. En ole missään välissä katunut tälle alalle lähtemistä vaan pikemminkin kadun sitä, että en hoksannut aikaisemmin.