Laboratorioalan perustutkinto - Koulutuskeskus Brahe
Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On YoutubeVisit Us On Linkedin

Laboratorioalan perustutkinto

laborantti

Laboratorioalalla työtehtävät liittyvät laadunvalvontaan, tuotantoprosessien seurantaan, tutkimukseen ja tuotekehitykseen.

Laboratorioissa tehdään luonnontieteellistä perustutkimusta, kehitetään tuotteita ja tuotantomenetelmiä ja seurataan teollisuuden tuotteiden, elintarvikkeiden ja ympäristön laatua, puhtautta ja turvallisuutta. Tulevaisuudessa laitetekniikan ja analyysien kehittyminen sekä kansainvälistyminen korostavat alan työntekijöiden ammatillista osaamista ja kielitaitoa.

Opinnoissa tehdään laboratorion perustöitä ja käytetään erilaisia laitteita, kuten pH-mittareita. Laboranttiopiskelijat valmistavat uusia aineita synteesien avulla sekä tutkivat näytteitä mikrobiologisten ja biokemiallisten kokeiden avulla. Laborantti voi työssään esim. tutkia ympäristönäytteitä tai varmistaa tuotteiden laatua.

Opiskelijoiden kokemuksia

Mari
Puolitoista vuotta opiskeluja takana ja todella kivaa on ollut. Jo heti ensimmäisinä päivinä pääsin opettelemaan laboratorion perustöitä. Keväällä opiskelimme laite-analytiikkaa ja mikrobiologiaa. Laboratoriossa on todella hyvä yhteishenki ja yhteistyön tunnelma. Opettajat ovat rentoja ja kivoja. Tunneilta oppii paljon uutta ja usein huomaakin oppivansa ”vahingossa” töiden ohessa monia työelämässä tärkeitä tietoja ja taitoja.

Mika
Koulunkäynti alkoi mieluisasti ihan oikeilla labratöillä ja käytännöllä. Teoriaa käytiin silloin, kun sitä tarvittiin, jolloin sen pystyi yhdistämään ja sisäistämään paremmin. Koulutöiden teko onnistui mallikkaasti, vaikka samalla meille tehtiin ihan uusia laboratoriotiloja. Ryhmähenki rakennettiin ryhmäytystunneilla heti kättelyssä niin, että kaikki tuli toimeen keskenään eikä kenenkään tarvinnut jäädä yksin miettimään. Puolessa vuodessa meille oli muodostunut niin tiivis tunnelma, että lomilla oli jo tulla ikävä näitä hienoja ihmisiä, opettajia ja opiskelutovereita.

Erja
Opiskelu on hyvin paljon käytäntöä ja erilaisten töiden tekemistä, jossa oppiikin parhaiten ja pääsee heti alusta lähtien töiden makuun. Töiden lomassa tutustuukin hyvin luokkakavereihin ja yhteishenki onkin hyvä ja kannustava. Pian uudistuvat luokkatilamme tuovat lisää työskentelymukavuutta. Yhteisiä kursseja suoritettaessa tutustuu myös kakkoskurssilaisiin. Kemian osastolla onkin kaikkien kesken ME henki.

Marjo
Jo ensimmäisellä viikolla pääsimme tekemään laboratoriotöitä, joissa pääsimme kokeilemaan kaikenlaisia laboratoriovälineitä. Eivätkä työt ole edes kovin vaikeita; vaikeimman laskun opimme jo ensimmäisenä kuukautena. Eikä sekään ollut mahdoton. Ryhmäni sisällä muodostui lähes heti ystävällinen ryhmähenki ja vanhempien opiskelijoiden kanssa pääsimme tekemään töitä. Opettajat ovat ammattitaitoisia, ystävällisiä ja saavat vaikeimmatkin asiat tuntumaan helpolta. En ole missään välissä katunut tälle alalle lähtemistä vaan pikemminkin kadun sitä, että en hoksannut aikaisemmin.

Tutkinnon sisältö

Kaikki perustutkinnot ovat laajuudeltaan 180 osaamispistettä:

Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp

  • Laboratorion perustyöt
  • Orgaaninen ja kromatografinen analytiikka
  • Bioanalytiikka
  • Mittaukset ja laiteanalytiikka
  • Valinnaiset tutkinnon osat 30 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

  • matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
  • viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
  • yhteiskunta- ja työosaaminen

Valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet löytyvät täältä Ammatillisten perustutkintojen e-perusteet
Ammatilliseen perustutkintoon kuuluu teoriaopintoja, yhteisten aineiden opiskelua sekä käytännön harjoittelua koulun opetustiloissa sekä työelämässä. Ammatillista osaamistasi harjaannutetaan monipuolisissa käytännön työtehtävissä asiakastöissä. Ammatillisen opintojen ohella voi suorittaa myös ylioppilastutkinnon.

Jatkokoulutus
Tutkinnon suorittamisen jälkeen voit hakeutua työelämään tai jatko-opiskelemaan. Perustutkinnon suoritettuasi sinulla on yleinen jatko-opintokelpoisuus. Voit siis hakea opiskelemaan ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. Lisäksi voit kehittää osaamistasi työn ohessa esimerkiksi ammatillisen lisäkoulutuksen avulla.

Kansainvälisyys
Voit suorittaa osan työssäoppimisestasi ulkomailla. Saat kansainvälistä työkokemusta omalta alaltasi, parannat kielitaitoasi, opit elämään erilaisessa ympäristössä sekä tutustut vieraisiin kulttuureihin ja uusiin ihmisiin. Työnantajat arvostavat kansainvälistä työkokemusta ja taitoja työskennellä erilaisissa kulttuureissa.

Tiedustelut

Kristiina Kauro
Koulutusalavastaava
puh. 050 576 6653
kristiina.kauro@raahenedu.fi