Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto - Koulutuskeskus Brahe
Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On YoutubeVisit Us On Linkedin

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan
ohjauksen ammattitutkinto

Alan työnkuva

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinnon suorittaja toimii erilaisissa kasvatus-, opetus- ja sosiaalialan ympäristöissä tukien, ohjaten ja avustaen lapsia, nuoria ja aikuisia. Pääasiallisia toimintaympäristöjä ovat koulut ja oppilaitokset sekä niiden yhteydessä toimivat aamu- ja iltapäivätoiminta tai muu vapaa-aikatoiminta. Erityisen tuen tarpeet asettavat tutkinnon suorittajan ammattitaitovaatimuksiin omat haasteensa paitsi sisällöllisesti myös toimintaympäristöjen erilaisuuden, tehtävän ja roolin sekä ikä- ja kehitystason osalta pienistä lapsista aikuisiin erityiseen tuen tarvitsijoihin. Tutkinnon suorittaja työskentelee tutkinnon perusteiden mukaisesti noudattaen lisäksi koulutuksen järjestäjän toimintaa linjaavia strategioita, ohjeita, opetussuunnitelmia ja muita määräyksiä.

Oppilaiden tai opiskelijoiden kanssa työskennellessään tutkinnon suorittaja toimii tavoitteellisesti ja johdonmukaisesti opettajan ohjeiden mukaisesti ja yhdessä sovituilla tavoilla. Aamu- ja iltapäivä-toiminnan ohjauksessa tutkinnon suorittaja toimii omalla vastuualueellaan itsenäisesti oman vastuualueensa mukaisesti esimiehen tai palvelunostajan kanssasovitulla tavalla. Ammattitaitovaatimuksissa yhdistyvät aiemmin erillisinä olleiden koulunkäyntiavustajan ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajan ammattitutkintojen ammattitaitovaatimukset uudenlaiseksi ammattitaitovaatimusten ja työelämälähtöisen toiminnan kokonaisuudeksi

Kenelle

Kohderyhmä
Henkilöt, jotka ovat kiinnostuneet alan työtehtävistä tai joilla on alan työkokemusta.

Tällä alalla on terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä.
Lisää tietoa ammatti- ja erikoisammattitutkintojen tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista
löytyy oheisesta linkistä:
http://www.oph.fi/download/139942_SoRaATeat_39_011_2011_B5.pdf

Toteutus
Opinnot sisältävät lähiopetusta, itsenäisiä oppimistehtäviä ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista.

Tutkinnon sisältö

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto muodostuu neljästä pakollisesta tutkinnon osasta. Lisäksi perusteisiin on sisällytetty valinnaisena tutkinnon osana Yrittäjyys. Tutkinto on valmis, kun kaikki pakolliset tutkinnon osat on suoritettu hyväksytysti.

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinnossa esiin tuleva ohjaustoiminta ei tarkoita opettajan tai opinto-ohjaajan antamaa ohjausta.

Pakolliset osat

3.1 Ammatissa toimiminen
3.2 Kasvun ja kehityksen tukeminen ja ohjaaminen
3.3 Oppimisen ja toiminnan tukeminen ja ohjaaminen
3.4 Erityistä tukea tarvitsevien ohjaaminen

Valinnainen osa

3.5 Yrittäjyys

Tällä hetkellä meillä ei ole tutkintoon valmistavaa koulutusta.