Kortti- ja pätevöitymiskoulutukset - Koulutuskeskus Brahe

Räätälöityä koulutusta aloille, joilla työntekijöitä tarvitaan.

KORTTI-JA LYHYTKOULUTUKSET

Työturvallisuuskorttikoulutus   |   Tulityökorttikoulutus   |   Hygieniapassi   |   Vesityökortti   |  Ensiapu I
Hitsaajien pätevöitymiskoulutus, hitsausluokat

Myös työvoimakoulutuksena, haku oma-asiointi palvelun kautta!

HAE tästä koulutukseen!

Lisätiedot
Niina Hiitola
puh. 044 439 4333
niina.hiitola@raahenedu.fi

Työturvallisuuskorttikoulutus

Työturvallisuuskorttikoulutus antaa perustiedot työympäristön vaaroista ja työsuojelusta yhteisellä työpaikalla. Koulutuksen hyväksytystä suorittamisesta myönnetään viisi vuotta voimassa oleva, henkilökohtainen työturvallisuuskortti. Työturvallisuuskorttikoulutuksen sisältö on Työturvallisuuskeskuksen määrittelemä ja valvoma. Koulutus on kahdeksan tunnin mittainen ja sisältää seuraavat osa-alueet:

 • Turvallisuus yhteisellä työpaikalla
 • Toimijat ja vastuut
 • Työpaikan työsuojeluorganisaatiot ja toimijat
 • Riskienhallinta
 • Perehdyttäminen työn vaaratekijöihin
 • Onnettomuustilanteissa toimiminen
 • Tentti

Kustannukset
120 € (sis. alv)

Haku
Hae koulutukseen Wilman kautta osoitteessa: https://raahenedu.inschool.fi

Mikä haet työvoimapoliittiseen koulutukseen, hae koulutukseen täyttämällä TE-palveluiden sähköinen hakulomake tai TE-toimistosta saatava hakulomake. Sähköiseen hakulomakkeeseen pääset koulutusilmoituksen kohdasta ”Hae tähän koulutukseen” ja kirjautumalla TE-toimiston sähköiseen Oma asiointi –palveluun. Palveluun kirjaudutaan henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla tai sirullisella henkilökortilla.

Täytäthän hakemuksesi huolellisesti, erityisesti kohdan ”Tarkemmat perustelut”, sillä koulutukseen valitaan hakemuksen perusteella. Voit seurata hakemuksesi tilannetta Oma asiointi –palvelussa. Koulutukseen hakeneille lähetetään valintatiedot postitse ellei koulutusilmoituksessa toisin mainita.

Tulityökorttikoulutus

Tulityökorttikoulutuksessa opit ennaltaehkäisemään tulityöonnettomuuksia, hallitset keskeisen ohjaavan lainsäädännön ja ohjeistuksen sekä eri osapuolten vastuut. Ymmärrät myös tulityön ennakkosuunnittelun ja tulityöluvan merkityksen sekä osaat tehdä työn turvallisesti. Ennen vuotta 2016 suoritettu koulutus on voimassa kortissa mainitun ajan ja oikeuttaa tekemään vain kortin mukaisia tulitöitä: tulitöiden turvallisuustutkinto oikeuttaa tekemään vain tulitöitä, ja katto- ja vedeneristysalan tulitöiden turvallisuustutkinto vain katto- ja vedeneristysalan tulitöitä. Tulityökurssi on työpäivän mittainen (8 tuntia) ja se sisältää kuusi oppituntia teoriaa, suojaus- ja alkusammutusharjoitukset sekä kokeen. Koulutukseen kuuluvat seuraavat aihealueet:

 • Tulityöt turvallisesti
 • Vastuut ja velvollisuudet
 • Tulityöriskit eri toimintaympäristöissä
 • Turvatoimet eri toimintaympäristöissä ja suojausharjoitus
 • Toiminta onnettomuustilanteessa
 • Alkusammutusharjoitus
 • Koe, kysymysten käsittely ja kurssin päättäminen

Kustannukset
120 € (sis. alv)

Seuraavat koulutukset
14.11.2018
5.12.2018
8.1.2019
6.2.2019
13.3.2019
10.4.2019
8.5.2019
5.6.2019

Haku
Hae koulutukseenWilman kautta osoitteessa: https://raahenedu.inschool.fi

Mikä haet työvoimapoliittiseen koulutukseen, hae koulutukseen täyttämällä TE-palveluiden sähköinen hakulomake tai TE-toimistosta saatava hakulomake. Sähköiseen hakulomakkeeseen pääset koulutusilmoituksen kohdasta ”Hae tähän koulutukseen” ja kirjautumalla TE-toimiston sähköiseen Oma asiointi –palveluun. Palveluun kirjaudutaan henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla tai sirullisella henkilökortilla.

Täytäthän hakemuksesi huolellisesti, erityisesti kohdan ”Tarkemmat perustelut”, sillä koulutukseen valitaan hakemuksen perusteella. Voit seurata hakemuksesi tilannetta Oma asiointi –palvelussa. Koulutukseen hakeneille lähetetään valintatiedot postitse ellei koulutusilmoituksessa toisin mainita.

Hitsaajien pätevöitymiskoulutus, hitsausluokat

Hitsaajan pätevöitymiskoulutuksissa tavoitteena on suorittaa hitsausluokkia (lukumäärä opiskelijan tarpeen mukaisesti) eri menetelmillä voimassa olevan eurostandardin mukaan.

Pääsyvaatimukset

Hitsaajan pätevöitymiskoulutus on tarkoitettu henkilöille, joilla on hitsaus- ja levyalan ammatillinen koulutus tai riittävä alan työkokemus ja joiden työllistymismahdollisuuksia TE-toimisto arvioi koulutuksen edistävän.

Opiskelu

Opiskelun max. pituus on 10 päivää

Lisätietoja
Markku Kaivola
puh. 040 353 2201
markku.kaivola@raahenedu.fi

Vesityökortti

Vesityökortin näyttötutkintojärjestelmä on vastaava kuin elintarvikkeiden käsittelyssä vaadittava hygieniapassi. Vesityökortin suoritusvelvoite perustuu terveydensuojelulain muutokseen 285/2006, joka tuli voimaan 1.5.2006. Talousvettä toimittavassa laitoksessa ja uimahalleissa, kylpylöissä ja vastaavissa työskentelevien, veden laatuun vaikuttavia toimenpiteitä suorittavien henkilöiden tulee osoittaa osaamisensa tulevaisuudessa osaamistodistuksella. Myös vesijohtoverkostoja rakentavien yritysten henkilökunnan tulisi osoittaa osaamisensa talousveden käsittelyssä.

Toiminnanharjoittajan on vastattava siitä, että kohteessa työskentelevällä henkilöllä on riittävät perustiedot:

• veden mikrobiologiasta ja vesikemiasta
• veden puhdistustekniikasta ja käyttötarkkailusta
• veden laatuun liittyvästä lainsäädännöstä
• henkilökohtaisesta hygieniasta

Talousvesi
Talousvesihygieenisessä osaamistestissä voi suorittaa sekä vesilaitos- että vesijohtoverkostot – testit. Yli 50 henkilön tarpeisiin tai yli kymmenen kuutiometriä talousvettä päivässä toimittavassa laitoksessa työskentelevällä, talousveden laatuun vaikuttavia toimenpiteitä tekevällä henkilöllä, on oltava Valviran antama todistus eli vesityökortti laitosteknisestä ja talousvesihygieenisestä osaamisesta. Suositeltavaa on, että myös soveltamisalaa pienempien laitosten talousveden laatuun vaikuttavia toimenpiteitä tekevät henkilöt suorittaisivat osaamistestin. Soveltamisalaan kuuluu koko vesihuoltolaitos vedenottamoineen, vedenkäsittelylaitoksineen ja verkostoineen. Vesityökorttikoe on käytännössä kirjallinen osaamistesti, jonka hyväksytysti läpäisseille myönnetään näyttökokeen pitäjän toimesta osaamistodistus. Osaamistodistus on voimassa 5 vuotta. Näyttökokeen pitäjät hyväksytään Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) toimesta.

Seuraavat koulutustilaisuudet:

3.10.2018

Lisätietoja
Marjut Autio
puh. 044 439 3465
marjut.autio@raahenedu.fi

Hygieniapassi

Hygieniapassikoulutuksessa perehdyt muun muassa ruokamyrkytysten ennaltaehkäisyyn, hygieenisiin työtapoihin ja omavalvontaan sekä elintarvikehygienian lainsäädäntöön. Suoritettuasi päivän koulutuksen ja testin hyväksytysti, saat hygieniapassin, joka on voimassa toistaiseksi. Voit myös osallistua testiin ilman koulutusta. Katso testipäivät koulutuskalenterista.

Hygieniapassikoulutuksen sisältö

 • Mikrobiologian perusteet ja ruokamyrkytykset
 • Hygieeniset työskentelytavat, henkilökohtainen hygienia ja elintarviketilojen siisteys ja puhtaanapito
 • Lainsäädäntö ja valvontaviranomaiset sekä omavalvonta

Tarvitset hygieniapassin, jos työskentelet elintarvikkeiden valmistustehtävissä, tai esim. kahvilassa, ravintolassa, suurkeittiöllä, pikaruokaravintolassa tai elintarvikemyymälälässä.  Koulutukset ja testit järjestetään Raahen ammattiopiston tiloissa. Kokoontuminen pääaulaan.

Ota testiin mukaan sininen kuulakärkikynä ja ehdottomasti virallinen henkilöllisyystodistus.

Hinta:

Testi pelkästään maksaa 30 €. Koulutus ja testi maksavat yhteensä 80 €.
Raahen koulutuskuntayhtymän opiskelijoille kustannus on 30 € (sis. tarvittaessa koulutuksen)
Mikäli korttikoulutus sisältyy pakollisena osana tutkinnon perusteisiin, maksaa kortti 10 €.
Testi maksetaan opintotoimistoon osaamistodistuksen noudon yhteydessä, noin 2-3 vko. kuluttua testistä.
Saat siitä ilmoituksen teksti- tai sähköpostiviestinä.

Koulutus-ja tenttipäivät:

18.10.2018 testi klo 16:00
22.11.2018 koulutus 8:00 – 15:00. Testi klo 15:00.  Kokoontuminen pääaulaan.
12.12.2018 testi klo 15:00. Kokoontuminen pääaulaan.

Ilmoittautuminen syksyn koulutuksiin tästä https://raahenedu.inschool.fi/
Koulutus pidetään, mikäli osalllistujia on vähintään 5 hlöä.

Hygieniapassi https://www.evira.fi/elintarvikkeet/hygieniapassi 
ja sivustolta valitaan ”Tietoa elintarvikehygieniasta”.

Purtavaa puhtaasti, http://www03.edu.fi/oppimateriaalit/purtavaapuhtaasti/

Lisätietoja 
Juha Orava
Puh. 040 056 1855
juha.orava@raahenedu.fi

Alkoholiosaamistodistus

Yhdellä anniskeluluvalla saa jatkossa anniskella kaikkia alkoholijuomia. Erillisiä A-, B- tai C-lupia ei enää ole 1.3.2018 lukien. Uuden lain mukaan jokaisessa työvuorossa pitää olla täysi-ikäinen vastuuhenkilö. Hänelle ei enää aseteta erityisiä pätevyysvaatimuksia vaan alkoholilain osaamistodistus (ns. Anniskelupassi) riittää. Alkoholia voi ravintolassa anniskella vuorovastaavan valvonnassa 16 vuotta täyttänyt henkilö.

Koulutuksen sisältö

 • Alkoholijuomien anniskelua koskevat säännökset
 • Anniskeluluvan myöntämisen edellytykset
 • Anniskelualue, aukioloajat ja anniskeluajat
 • Alkoholijuomien annoskoot ja mitat
 • Vastaava hoitaja ja muu henkilökunta
 • Alkoholijuomien mainonta ja hinnoittelu
 • Alkoholikirjanpito ja raportointivelvollisuus
 • Anniskelun omavalvonta
 • Viranomaisvalvonta ja sanktiot

Kokeeseen voi osallistua myös ilman koulutukseen osallistumista. Koulutukset ja testit järjestetään Raahen ammattiopiston tiloissa. Kokoontuminen pääaulaan.

Ota testiin mukaan sininen kuulakärkikynä ja ehdottomasti virallinen henkilöllisyystodistus.

Hinta:

Testi pelkästään maksaa 30 €. Koulutus ja testi maksavat yhteensä 80 €.
Raahen koulutuskuntayhtymän opiskelijoille kustannus on 30 € (sis. tarvittaessa koulutuksen)
Mikäli korttikoulutus sisältyy pakollisena osana tutkinnon perusteisiin, maksaa kortti 10 €.
Testi maksetaan opintotoimistoon osaamistodistuksen noudon yhteydessä, noin 2-3 vko. kuluttua testistä.
Saat siitä ilmoituksen teksti- tai sähköpostiviestinä.

Koulutus-ja tenttipäivät:

27.9.2018 koulutus ja testi
29.11.2018 testi klo 15:00. Kokoontuminen pääaulaan.

Ilmoittautuminen syksyn koulutuksiin tästä https://raahenedu.inschool.fi/
Koulutus pidetään, mikäli osalllistujia on vähintään 5 hlöä.

Tässä hyödyllisiä linkkejä itseopiskeluun ”Kossupassi” https://www.valvira.fi/-/alkoholiasiat-ravintolassa
ja sivulta valitaan alkoholiasiat ravintolassa.

Lisätietoja
Juha Orava
Puh. 040 056 1855
juha.orava@raahenedu.fi

Ensiapu I

EA 1-kurssin suorittanut hallitsee ensiavun antamisen perusteet kurssin sisällön mukaisissa aiheissa. EA 1-kurssin pituus on 16 h ja koulutukset pidetään Raahen ammattiopistolla.

EA 1 sisältö:

 • Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
 • Hätäensiavun perusteet
  • Tajuttomalle annettava ensiapu
  • Peruselvytys
  • Vierasesine hengitysteissä
  • Verenkierron häiriötila (sokki)
 • Haavat
 • Tavallisimmat sairauskohtaukset
 • Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat
 • Nivelvammat ja murtumat
 • Myrkytykset

Ensiapukurssin EA 1 -todistus on voimassa kolme vuotta.

Tulossa pian lisätietoa seuraavista koulutuksista

Lisätietoja
Sanna Holappa
puh. 050 576 6624
sanna.holappa@raahenedu.fi