Kortti- ja pätevöitymiskoulutukset - Koulutuskeskus Brahe

Räätälöityä koulutusta aloille, joilla työntekijöitä tarvitaan.

KORTTI-JA PÄTEVYYSKOULUTUKSET

Työturvallisuuskorttikoulutus   |   Tulityökorttikoulutus   |   Hygieniapassi   |   Vesityökortti   |  Kasvinsuojelututkinto   |   Ensiapu I   |   Hitsaajien pätevöitymiskoulutus, hitsausluokat

 

Työturvallisuuskorttikoulutus

Työturvallisuuskorttikoulutus antaa perustiedot työympäristön vaaroista ja työsuojelusta yhteisellä työpaikalla. Koulutuksen hyväksytystä suorittamisesta myönnetään viisi vuotta voimassa oleva, henkilökohtainen työturvallisuuskortti. Työturvallisuuskorttikoulutuksen sisältö on Työturvallisuuskeskuksen määrittelemä ja valvoma. Koulutus on kahdeksan tunnin mittainen ja sisältää seuraavat osa-alueet:

 • Turvallisuus yhteisellä työpaikalla
 • Toimijat ja vastuut
 • Työpaikan työsuojeluorganisaatiot ja toimijat
 • Riskienhallinta
 • Perehdyttäminen työn vaaratekijöihin
 • Onnettomuustilanteissa toimiminen
 • Tentti

Kustannukset
120 € (sis. alv)

Seuraavat työturvallisuuskorttikoulutukset

12.9.2019
10.10.2019
14.11.2019
10.12.2019
9.1.2020
13.2.2020
12.3.2020
9.4.2020
14.5.2020
4.6.2020

Haku
Hae koulutukseen Wilman kautta osoitteessa: https://raahenedu.inschool.fi/browsecourses

Mikä haet työvoimapoliittiseen koulutukseen, hae koulutukseen täyttämällä TE-palveluiden sähköinen hakulomake tai TE-toimistosta saatava hakulomake. Sähköiseen hakulomakkeeseen pääset koulutusilmoituksen kohdasta ”Hae tähän koulutukseen” ja kirjautumalla TE-toimiston sähköiseen Oma asiointi –palveluun. Palveluun kirjaudutaan henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla tai sirullisella henkilökortilla.

Täytäthän hakemuksesi huolellisesti, erityisesti kohdan ”Tarkemmat perustelut”, sillä koulutukseen valitaan hakemuksen perusteella. Voit seurata hakemuksesi tilannetta Oma asiointi –palvelussa. Koulutukseen hakeneille lähetetään valintatiedot postitse ellei koulutusilmoituksessa toisin mainita.

Tulityökorttikoulutus

Tulityökorttikoulutuksessa opit ennaltaehkäisemään tulityöonnettomuuksia, hallitset keskeisen ohjaavan lainsäädännön ja ohjeistuksen sekä eri osapuolten vastuut. Ymmärrät myös tulityön ennakkosuunnittelun ja tulityöluvan merkityksen sekä osaat tehdä työn turvallisesti. Ennen vuotta 2016 suoritettu koulutus on voimassa kortissa mainitun ajan ja oikeuttaa tekemään vain kortin mukaisia tulitöitä: tulitöiden turvallisuustutkinto oikeuttaa tekemään vain tulitöitä, ja katto- ja vedeneristysalan tulitöiden turvallisuustutkinto vain katto- ja vedeneristysalan tulitöitä. Tulityökurssi on työpäivän mittainen (8 tuntia) ja se sisältää kuusi oppituntia teoriaa, suojaus- ja alkusammutusharjoitukset sekä kokeen. Koulutukseen kuuluvat seuraavat aihealueet:

 • Tulityöt turvallisesti
 • Vastuut ja velvollisuudet
 • Tulityöriskit eri toimintaympäristöissä
 • Turvatoimet eri toimintaympäristöissä ja suojausharjoitus
 • Toiminta onnettomuustilanteessa
 • Alkusammutusharjoitus
 • Koe, kysymysten käsittely ja kurssin päättäminen

Kustannukset
120 € (sis. alv)

Seuraavat koulutukset

17.10.2019
21.11.2019
16.1.2020
20.2.2020
19.3.2020
16.4.2020
21.5.2020

Haku
Hae koulutukseenWilman kautta osoitteessa: https://raahenedu.inschool.fi

Mikä haet työvoimapoliittiseen koulutukseen, hae koulutukseen täyttämällä TE-palveluiden sähköinen hakulomake tai TE-toimistosta saatava hakulomake. Sähköiseen hakulomakkeeseen pääset koulutusilmoituksen kohdasta ”Hae tähän koulutukseen” ja kirjautumalla TE-toimiston sähköiseen Oma asiointi –palveluun. Palveluun kirjaudutaan henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla tai sirullisella henkilökortilla.

Täytäthän hakemuksesi huolellisesti, erityisesti kohdan ”Tarkemmat perustelut”, sillä koulutukseen valitaan hakemuksen perusteella. Voit seurata hakemuksesi tilannetta Oma asiointi –palvelussa. Koulutukseen hakeneille lähetetään valintatiedot postitse ellei koulutusilmoituksessa toisin mainita.

Kasvinsuojelututkinto

Kasvinsuojelututkinnolla varmistetaan, että kasvinsuojeluaineiden ammattimainen käyttö on turvallista.

Tarvitset kasvinsuojelututkinnon, jos

 • käytät kasvinsuojeluaineita ammatissasi
 • ostat ammattikäyttöön hyväksyttyjä kasvinsuojeluaineita
 • myyt ammattikäyttöön hyväksyttyjä kasvinsuojeluaineita. Kaupassa on oltava vähintään yksi kasvinsuojelututkinnon suorittanut myyjä.

Tukes suosittelee, että suoritat kasvinsuojelututkinnon, jos

 • teet ruiskutuspäätöksiä tai
 • olet kasvinsuojeluneuvoja.

Kasvinsuojelututkintoja järjestävät Tukesin hyväksymät henkilöt. Kasvinsuojelututkinnon suoritat tenttimällä.  Tutkinto on maksullinen. Tutkintoa varten voit opiskella itsenäisesti esimerkiksi verkkomateriaalin avulla (päivitetty versio tulossa v. 2019 alussa), tai voit käydä noin päivän kestävän kasvinsuojelukoulutuksen.  Koulutuksia ja tutkintotilaisuuksia järjestetään usein yhdessä, jolloin voit saman päivän aikana käydä koulutuksen ja lopuksi tehdä tentin.

Kasvinsuojelututkinto sisältää seuraavat aiheet:

 • kasvinsuojeluun liittyvä lainsäädäntö
 • riskien tunnistaminen ja hallinta
 • kasvinsuojeluaineiden turvallinen käsittely
 • integroitu kasvinsuojelu
 • ruiskujen turvallinen käyttö
 • kasvinsuojeluaineiden käyttökirjanpito
 • laittomiin ja väärennettyihin kasvinsuojeluaineisiin liittyvät riskit.

Kasvinsuojelututkinto on henkilökohtainen ja se on voimassa 5 vuotta. Tutkinnon järjestäjä antaa tutkinnon läpäisseelle henkilölle todistuksen.

Seuraavat koulutustilaisuudet:

15.4.2020 Ruukin maaseutuopistolla.

Lisätietoja
Esa Lehto
puh. 040 135 7135
esa.lehto@raahenedu.fi

Vesityökortti

Vesityökortin näyttötutkintojärjestelmä on vastaava kuin elintarvikkeiden käsittelyssä vaadittava hygieniapassi. Vesityökortin suoritusvelvoite perustuu terveydensuojelulain muutokseen 285/2006, joka tuli voimaan 1.5.2006. Talousvettä toimittavassa laitoksessa ja uimahalleissa, kylpylöissä ja vastaavissa työskentelevien, veden laatuun vaikuttavia toimenpiteitä suorittavien henkilöiden tulee osoittaa osaamisensa tulevaisuudessa osaamistodistuksella. Myös vesijohtoverkostoja rakentavien yritysten henkilökunnan tulisi osoittaa osaamisensa talousveden käsittelyssä.

Toiminnanharjoittajan on vastattava siitä, että kohteessa työskentelevällä henkilöllä on riittävät perustiedot:

• veden mikrobiologiasta ja vesikemiasta
• veden puhdistustekniikasta ja käyttötarkkailusta
• veden laatuun liittyvästä lainsäädännöstä
• henkilökohtaisesta hygieniasta

Talousvesi
Talousvesihygieenisessä osaamistestissä voi suorittaa sekä vesilaitos- että vesijohtoverkostot – testit. Yli 50 henkilön tarpeisiin tai yli kymmenen kuutiometriä talousvettä päivässä toimittavassa laitoksessa työskentelevällä, talousveden laatuun vaikuttavia toimenpiteitä tekevällä henkilöllä, on oltava Valviran antama todistus eli vesityökortti laitosteknisestä ja talousvesihygieenisestä osaamisesta. Suositeltavaa on, että myös soveltamisalaa pienempien laitosten talousveden laatuun vaikuttavia toimenpiteitä tekevät henkilöt suorittaisivat osaamistestin. Soveltamisalaan kuuluu koko vesihuoltolaitos vedenottamoineen, vedenkäsittelylaitoksineen ja verkostoineen. Vesityökorttikoe on käytännössä kirjallinen osaamistesti, jonka hyväksytysti läpäisseille myönnetään näyttökokeen pitäjän toimesta osaamistodistus. Osaamistodistus on voimassa 5 vuotta. Näyttökokeen pitäjät hyväksytään Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) toimesta.

Seuraavat koulutustilaisuudet:

23.9.2019
3.4.2020

Hinta:
140 €+alv sisältää koulutuksen ja tentin.

Lisätietoja
Marjut Autio
puh. 044 439 3465
marjut.autio@raahenedu.fi

Hygieniapassi

Hygieniapassikoulutuksessa perehdyt muun muassa ruokamyrkytysten ennaltaehkäisyyn, hygieenisiin työtapoihin ja omavalvontaan sekä elintarvikehygienian lainsäädäntöön. Suoritettuasi päivän koulutuksen ja testin hyväksytysti, saat hygieniapassin, joka on voimassa toistaiseksi. Voit myös osallistua testiin ilman koulutusta. Katso testipäivät koulutuskalenterista.

Hygieniapassikoulutuksen sisältö

 • Mikrobiologian perusteet ja ruokamyrkytykset
 • Hygieeniset työskentelytavat, henkilökohtainen hygienia ja elintarviketilojen siisteys ja puhtaanapito
 • Lainsäädäntö ja valvontaviranomaiset sekä omavalvonta

Tarvitset hygieniapassin, jos työskentelet elintarvikkeiden valmistustehtävissä, tai esim. kahvilassa, ravintolassa, suurkeittiöllä, pikaruokaravintolassa tai elintarvikemyymälälässä.  Koulutukset ja testit järjestetään Raahen ammattiopiston tiloissa. Kokoontuminen pääaulaan.

Ota testiin mukaan sininen kuulakärkikynä ja ehdottomasti virallinen henkilöllisyystodistus.

Hinta:

Testi pelkästään maksaa 30 €. Koulutus ja testi maksavat yhteensä 80 €.
Raahen koulutuskuntayhtymän opiskelijoille kustannus on 30 € (sis. tarvittaessa koulutuksen)
Mikäli korttikoulutus sisältyy pakollisena osana tutkinnon perusteisiin, maksaa kortti 10 €.
Testi maksetaan opintotoimistoon osaamistodistuksen noudon yhteydessä, noin 2-3 vko. kuluttua testistä.
Saat siitä ilmoituksen teksti- tai sähköpostiviestinä.

Koulutus-ja tenttipäivät:

testi to 22.8.2019, klo 13-14, sitova ilmoittautuminen 15.8. mennessä
koulutus ja testi ma 23.9.2019, klo 9-15, sitova ilmoittautuminen 16.9. mennessä

Ilmoittautuminen koulutuksiin tästä https://raahenedu.inschool.fi/

Mikäli osallistujia on alle 5, koulutus perutaan, ilmoitamme siitä 2 vrk aiemmin sähköpostilla/tekstiviestillä.
Paikka: Raahen ammattiopisto, Tervahovinkatu 2, auditorio.

Itseopiskelumateriaalia:
https://www.ruokavirasto.fi/henkiloasiakkaat/hygieniapassi/opiskelukoulutus-ennen-hygieniapassitestia/tietoa-elintarvikehygieniasta/

Purtavaa puhtaasti, http://www03.edu.fi/oppimateriaalit/purtavaapuhtaasti/

Lisätietoja 
Mari Krook
Puh. 040 091 6263
mari.krook@raahenedu.fi

Alkoholiosaamistodistus

Yhdellä anniskeluluvalla saa jatkossa anniskella kaikkia alkoholijuomia. Erillisiä A-, B- tai C-lupia ei enää ole 1.3.2018 lukien. Uuden lain mukaan jokaisessa työvuorossa pitää olla täysi-ikäinen vastuuhenkilö. Hänelle ei enää aseteta erityisiä pätevyysvaatimuksia vaan alkoholilain osaamistodistus (ns. Anniskelupassi) riittää. Alkoholia voi ravintolassa anniskella vuorovastaavan valvonnassa 16 vuotta täyttänyt henkilö.

Koulutuksen sisältö

 • Alkoholijuomien anniskelua koskevat säännökset
 • Anniskeluluvan myöntämisen edellytykset
 • Anniskelualue, aukioloajat ja anniskeluajat
 • Alkoholijuomien annoskoot ja mitat
 • Vastaava hoitaja ja muu henkilökunta
 • Alkoholijuomien mainonta ja hinnoittelu
 • Alkoholikirjanpito ja raportointivelvollisuus
 • Anniskelun omavalvonta
 • Viranomaisvalvonta ja sanktiot

Kokeeseen voi osallistua myös ilman koulutukseen osallistumista. Koulutukset ja testit järjestetään Raahen ammattiopiston tiloissa. Kokoontuminen pääaulaan.

Ota testiin mukaan sininen kuulakärkikynä ja ehdottomasti virallinen henkilöllisyystodistus.

Hinta:

Testi pelkästään maksaa 30 €. Koulutus ja testi maksavat yhteensä 80 €.
Raahen koulutuskuntayhtymän opiskelijoille kustannus on 30 € (sis. tarvittaessa koulutuksen)
Mikäli korttikoulutus sisältyy pakollisena osana tutkinnon perusteisiin, maksaa kortti 10 €.
Testi maksetaan opintotoimistoon osaamistodistuksen noudon yhteydessä, noin 2-3 vko. kuluttua testistä.
Saat siitä ilmoituksen teksti- tai sähköpostiviestinä.

Koulutus-ja tenttipäivät:

Alkoholipassitesti 6.9. klo 12:00  (kokoontuminen pääaulaan) sitova ilmoittautuminen 4.9. mennessä

Alkoholipassikoulutus ja testi 1.11. klo 9:00-14:00 (koulutus) ja 14:00-15:00 (testi) sitova ilmoittautuminen 30.10. mennessä.

Ilmoittautuminen koulutuksiin tästä https://raahenedu.inschool.fi/
Koulutus pidetään, mikäli osalllistujia on vähintään 5 hlöä.

Tässä hyödyllisiä linkkejä itseopiskeluun “Kossupassi” https://www.valvira.fi/-/alkoholiasiat-ravintolassa
ja sivulta valitaan alkoholiasiat ravintolassa.

Lisätietoja
Laura Rantapirkola
Puh. 040 091 6042
laura.rantapirkola@raahenedu.fi

Hitsaajien pätevöitymiskoulutus, hitsausluokat

Hitsaajan pätevöitymiskoulutuksissa tavoitteena on suorittaa hitsausluokkia (lukumäärä opiskelijan tarpeen mukaisesti) eri menetelmillä voimassa olevan eurostandardin mukaan.

Pääsyvaatimukset

Hitsaajan pätevöitymiskoulutus on tarkoitettu henkilöille, joilla on hitsaus- ja levyalan ammatillinen koulutus tai riittävä alan työkokemus ja joiden työllistymismahdollisuuksia TE-toimisto arvioi koulutuksen edistävän.

Opiskelu

Opiskelun max. pituus on 10 päivää

Lisätietoja
Markku Kaivola
puh. 040 353 2201
markku.kaivola@raahenedu.fi

Ensiapu I

EA 1-kurssin suorittanut hallitsee ensiavun antamisen perusteet kurssin sisällön mukaisissa aiheissa. EA 1-kurssin pituus on 16 h ja koulutukset pidetään Raahen ammattiopistolla.

EA 1 sisältö:

 • Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
 • Hätäensiavun perusteet
  • Tajuttomalle annettava ensiapu
  • Peruselvytys
  • Vierasesine hengitysteissä
  • Verenkierron häiriötila (sokki)
 • Haavat
 • Tavallisimmat sairauskohtaukset
 • Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat
 • Nivelvammat ja murtumat
 • Myrkytykset

Ensiapukurssin EA 1 -todistus on voimassa kolme vuotta.

Tulossa pian lisätietoa seuraavista koulutuksista

Lisätietoja
Sanna Holappa
puh. 050 576 6624
sanna.holappa@raahenedu.fi

Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On YoutubeVisit Us On Linkedin