Konetekniikka, Insinööri (AMK)

Hakuaika 18.3.–1.4.2020

Opiskele konetekniikan insinööriksi Raahessa

Nuorille avautuu uusi opiskelumahdollisuus, sillä syksyllä starttaa konetekniikan insinöörien ja tradenomien päiväopetus Raahessa!

Konetekniikan insinöörikoulus toteutetaan Raahessa Kajaanin ammattikorkeakoulun järjestämänä. Koulutuksen käyneen ammattilaisen tulevaisuuden näkymät ovat hyvät työmarkkinoilla. Monipuolinen ja laaja-alainen koulutus antaa eväät teollisuudessa tuotannon asiantuntijatehtävissä työskentelyyn mm. tuotantoinsinöörinä, kehitysinsinöörinä, laatuinsinöörinä ja osastoinsinöörinä. Kun työkokemusta karttuu, voi edetä esimerkiksi linjapäälliköksi, valmistuspäälliköksi, laatupäälliköksi, projektipäälliköksi tai tuotantopäälliköksi.

Koulutuksessa saa perustiedot matemaattisissa aineissa, tietotekniikassa sekä elektroniikassa. Opiskelija voi suuntautua robotiikkaan, koneensuunnitteluun, kunnossapitoon ja tuotannon johtamiseen. Tänä päivänä tuotannollisen yritystoiminnan osaaminen on tärkeää ja sitä vahvistetaan sekä kieliopinnoilla, että yritystoiminnan opinnoilla.

Koulutus luo pohjan tuotannon suunnittelu-, organisointi-, käyttö-, huolto-, laatu- ja materiaalihallinnon tehtäviin. Koulutus on käytännönläheistä ja opiskelija perehtyy tuotantoprosessien hallintaan alusta aina tuotteen valmistumiseen saakka. Opintoihin kuuluu paljon laboratorioharjoituksia ja käytännön projekteja, joissa opiskelijat tekevät yhteistyötä alueen yritysten kanssa.

Suuntautuminen

Opiskelija voi valita suuntautumisen koneensuunnitteluun, kunnossapitoon, tuotannon johtamiseen tai robotiikkaan

KONEENSUUNNITTELU

Koneensuunnittelussa käsitellään tuotesuunnittelua sekä sen taloudellisia näkökohtia. Tuotekehityksen asema teollisessa toiminnassa selvitetään ja tuotekehitysprojektin eri vaiheet tulevat tutuiksi. Opinnoissa perehdytään myös koneenosissa esiintyviin värähtelyilmiöihin, niiden analysointiin ja hallintaan. Elementtimenetelmän ja fem-laskennan sovellusohjelmien avulla tutkitaan tuotteiden kestävyyttä.

KUNNOSSAPITO

Kunnossapidossa syvennytään erikoistekniikoihin laitteistojen ja rakenteiden toiminnan varmistamiseksi sekä mahdollisimman pitkän käyttöiän saavuttamiseksi. Opiskelija perehtyy myös vikojen ja kunnonvalvonnan diagnostiikkaan. Opinnoissa tutustutaan myös energiantuotantoon ja hyväksikäyttöön sekä energian säästöön. Suuntautumisvaihtoehdossa opiskellaan myös teollisuusputkistojen suunnittelua ja mitoitusta.

TUOTANNON JOHTAMINEN

Opiskelija ymmärtää yrityksen toimintaan ja tuotteisiin liittyvän strategian sekä tuotantoprosessien vaiheet ja tutustuu eri toiminnanohjausmenetelmiin sekä oppii hyödyntämään niiden periaatteita johtamisen ja taloudellisuuden näkökulmasta. Suuntautumisvaihtoehdoosa opitaan prosessiajattelun ja prosessijohtamisen periaatteet sekä tuotteistamisen ja tuotannollistamisen merkitys menestyvässä liiketoiminnassa.

ROBOTIIKKA

Opiskelija saa yleiskuvan erilaisten teollisuusrobottien mahdollisuuksista tuotannossa ja syventyy erilaisten robottien ohjelmointiin teollisuuden sovelluksissa. Opiskelija tutustuu integroidun tuotannon käsitteisiin ja toimintoihin. Opiskelija perehtyy lisäksi automaatiossa käytettävien kenttäväylien tekniikkaan ja osaa käyttää väylien konfigurointityökaluja ja diagnostiikkaa.

Insinööri (AMK), konetekniikan päiväopetus

Tutustu KAMK:n sivuilla tästä

Opintojen laajuus: 240 op, noin 4 vuotta
Tutkintonimike: Insinööri (AMK)
Aloituspaikat: 20
Aloitusaika: syksy 2020

Tutustu tutkintovaihtoehtojen sisältöihin KAMK:in sivuilla ja hae yhteishaussa 18.3.-1.4.2020 Raaheen!

Päiväopetus: Insinööri (AMK), konetekniikka – koneensuunnittelu, kunnossapito, tuotannon johtaminen ja robotiikka

Pohjakoulutus ja opiskelijavalinta

Pohjakoulutusvaatimuksena on ammattikorkeakoulujen yleinen hakukelpoisuus. Koulutukseen haetaan internetissä osoitteessa www.opintopolku.fi

AMK-valintakoe on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe. Valintakokeeseen ilmoittaudutaan hakuaikana Opintopolku.fi -palvelussa yhteishaun hakulomakkeella. AMK-valintakoe järjestetään kevään 2020 yhteishaussa aikavälillä 1. – 5.6.2020. Kaikki viisi valintakoepäivää eivät välttämättä ole käytössä kaikissa ammattikorkeakouluissa. Valintakoekutsuja ei lähetetä. Hakija tuo mukanaan kannettavan tietokoneen, jolla hän tekee AMK-valintakokeen. Hakija tekee AMK-valintakokeen yhdellä suorituskerralla riippumatta siitä, kuinka monta osiota hänen valintakokeeseensa sisältyy. Katso Ammattikorkeakouluun.fi-sivustolta ohjeet ja lisätiedot.

Valintakokeeseen valmentava kurssi
Kajaanin ammattikorkeakoulussa järjestetään tekniikan alan valintakoeosioon valmentavan kurssin 18.3. – 20.5.2020. Opetusta voi seurata myös etänä. Kurssin kesto on noin 30 tuntia ja se on osallistujille ilmainen. Kurssista saa 1 opintopisteen KAMKin vapaasti valittaviin opintoihin. Ilmoittautumisohjeet ja lisätietoja täällä.

Lisätiedot

Lisätietoja hakemisesta:

hakijapalvelut@kamk.fi
p. 044 7101 648, 044 7101 229
www.ammattikorkeakouluun.fi
www.opintopolku.fi
www.kamk.fi

Kajaanin ammattikorkeakoulu
Jari Kähkönen
044 710 1303
jari.kahkonen@kamk.fi

Koulutuskeskus Brahe
Jaana Ritola
050 325 6413
jaana.ritola@raahenedu.fi

 
kamk
brahe
raahe
kauppakamari
 

KAMK X RAAHE on Kajaanin ammattikorkeakoulun ja Raahen yhteistyö, jolla mahdollistetaan insinööri- ja tradenomitutkintojen suorittaminen Raahessa. Koulutukset tukevat Raahen toisen asteen koulutusmahdollisuuksia ja tähtäävät siihen, että Raahessa riittää jatkossakin tulevaisuuden tekijöitä.

YHTEYSTIEDOT

Insinööriopinnot
Jari Kähkönen
puh. 044 710 1303
jari.kahkonen@kamk.fi

Tradenomiopinnot
Tanja Korhonen
puh. 044 710 1009
tanja.korhonen@kamk.fi