Kone-ja tuotantotekniikan perustutkinto - Koulutuskeskus Brahe

Räätälöityä koulutusta aloille, joilla työntekijöitä tarvitaan.

Kone-ja tuotantotekniikan perustutkinto

Tuotantotekniikan osaamisala
Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto
tuotantotekniikan osaamisala, koneistaja tai levyseppähitsaaja
asennuksen ja automaation osaamisala, asentaja

Työnkuva

Metallialan ammattilaisia tarvitaan monilla erilaisilla teollisuuden aloilla tuotteiden valmistajina, erilaisten koneiden ja laitteiden asentajina ja kunnossapitohenkilöstönä.

Kolmivuotisen peruskoulupohjaisen kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnon voi suorittaa kahdella osaamisalalla ja kolmella suuntautumisvaihtoehdolla. Valittavana on tuotantotekniikan osaamisala  josta valmistut levyseppähitsaajaksi tai koneistajaksi. Asennuksen ja automaation osaamisalalta valmistut asentajaksi. Voit jatkaa opintoja ammattikorkeakouluissa tai yliopistoissa. Tutkinnon suorittaneet voivat hakeutua opintojen jälkeen myös erilaisiin ammatillisiin lisäkoulutuksiin.

Kone- ja metallialalta sinullekin haastavaa ja mielenkiintoista työtä!

Kenelle

Tutkinnon kohderyhmänä ovat metallialan ammattia uutena ammattina tai ilman alan aikaisempaa koulutusta opiskelevat.  Henkilö, jolla on laaja ja monipuolinen ammatillinen osaaminen, voi osoittaa ammattitaitonsa näytöissä osallistumatta koulutukseen. Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto on mahdollista suorittaa kahdella osaamisalalla ja kolmella  suuntautumisvaihtoehdolla: Tuotantotekniikan osaamisala (Levyseppähitsaaja, Koneistaja) tai Asennuksen ja automaation osaamisala (Asentaja).

Kone- ja metalliala on voimakkaasti kansainvälistyvä ja tuotteista suurin osa menee ulkomaan vientiin. Alan opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa osa työssäoppimisjaksostaan ulkomailla. Metallialan opiskelijoita on ollut työssäoppimassa Maltalla, Saksassa, Unkarissa ja Sloveniassa.

Tutkinnon sisältö

Kaikki perustutkinnot ovat laajuudeltaan 180 osaamispistettä:

• Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp
• Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
• Vapaasti valittavat 10 osp

Valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet löytyvät täältä Ammatillisten perustutkintojen e-perusteet
Ammatilliseen perustutkintoon kuuluu teoriaopintoja, yhteisten aineiden opiskelua sekä käytännön harjoittelua koulun opetustiloissa sekä työelämässä. Ammatillista osaamistasi harjaannutetaan monipuolisissa käytännön työtehtävissä asiakastöissä. Ammatillisen opintojen ohella voi suorittaa myös ylioppilastutkinnon.

 

Pakolliset tutkinnon osat | 45 osp
Valmistustyöt, 30 osp
Asennus- ja automaatiotyöt, 15 osp

Tuotantotekniikan osaamisala | 30-60 osp
Pakollinen tutkinnon osa, Koneistaja
Koneistus, 30 osp
Pakollinen tutkinnon osa, Levyseppähitsaaja
Hitsaus- ja levytyöt, 30 osp

Asennuksen ja automaation osaamisala | 30-60 osp
Pakollinen tutkinnon osa, asentaja
Koneasennus, 30 osp

Valinnaiset tutkinnon osat, kaikki osaamisalat | 30-60 osp
11 eri kone- ja metallialan opintokokonaisuutta 15 – 30 osp

Vapaasti valinnaiset opinnot 10 osp

Lisäksi kaikille yhteisiä opintoja:

  • matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
  • viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
  • yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen

Opinnot arvioidaan osaamisperusteisesti, eteneminen voi olla myös nopeampaa! Opinnot ovat työpainotteisia, teemme paljon harjoitustöitä ja asiakastöitä teollisuudesta tutulla kalustolla!

Jatkokoulutus

Tutkinnon suorittamisen jälkeen voit hakeutua työelämään tai jatko-opiskelemaan. Perustutkinnon suoritettuasi sinulla on yleinen jatko-opintokelpoisuus. Voit siis hakea opiskelemaan ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. Lisäksi voit kehittää osaamistasi työn ohessa esimerkiksi ammatillisen lisäkoulutuksen avulla.

Kansainvälisyys

Voit suorittaa osan työssäoppimisestasi ulkomailla. Saat kansainvälistä työkokemusta omalta alaltasi, parannat kielitaitoasi, opit elämään erilaisessa ympäristössä sekä tutustut vieraisiin kulttuureihin ja uusiin ihmisiin. Työnantajat arvostavat kansainvälistä työkokemusta ja taitoja työskennellä erilaisissa kulttuureissa.

Tiedustelut

Markku Kaivola
Koulutusalavastaava
Puh. 040 353 2201
markku.kaivola@raahenedu.fi

Kone- ja metalliosaston toimintaan järjestetään haluttaessa tutustumisaika!