Kaksoistutkinnot - Koulutuskeskus Brahe

Kaksoistutkinnossa suoritat samanaikaisesti

ylioppilastutkinnon ja ammatillisen perustutkinnon

Kaksoistutkinnossa suoritat yhtä aikaa ammatillisen perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon. Aloittavat opiskelijat suorittavat lukio-opintonsa uudessa parannetussa järjestelmässä vaihtojaksoittain niin, että opetusta on kahdessa jaksossa pelkästään lukiolla. Lisäksi suoritetaan itsenäisesti muutama kurssi Digiluokan kautta etäopintoina. Opiskelija voi itse valita, missä lähiseudun lukiossa lukio-opintonsa suorittaa: Pyhäjoen, Raahen ja Siikajoen lukiot ovat mukana yhteistyössä.

Kaksoistutkinto-opiskelijat opiskelevat yhteensä vähintään 24 lukiokurssia pääasiassa seuraavissa oppiaineissa: äidinkieli, englanti, lyhyt matematiikka ja terveystieto tai joku muu reaaliaine. Suoritetut opinnot hyväksiluetaan ammatillisten opintojen yhteisiin aineisiin. Opinnoissa menestyminen edellyttää opiskelijalta oma-aloitteisuutta sekä kykyä ja motivaatiota opiskella myös itsenäisesti asioita.

Sisäänpääsyraja kaksoistutkinto-opintoihin on peruskoulun päättötodistuksessa vähintään arvosana 7 matematiikassa, englannissa ja äidinkielessä.

Suoritetut opinnot hyväksiluetaan ammatillisten opintojen yhteisiin aineisiin. Sähköisen ylioppilastutkinnon vuoksi opiskelijat tarvitsevat kannettavan tietokoneen.

Kaksoistutkinto-opiskelijaksi voit ilmoittautua jo hakuvaiheessa mutta viimeistään heti koulun alettua elokuussa kaksoistutkintolaisten ryhmänohjaaja Saara Holapalle. Tuolloin opiskelijan tulee myös ilmoittaa meneekö opiskelemaan lukio-opintonsa Raahen lukioon vai omaan lähilukioon Pyhäjoen lukioon tai Siikajoen lukioon.

Kaksoistutkinnon suorittamisesta tiedotetaan lyhyesti jo ensimmäisinä koulupäivinä kaikille aloittaville opiskelijoille Wilma-tiedotteella ja -viestillä.

Jos olet jo suorittanut osan lukio-opinnoista, voit aloittaa niiden suorittamisen kaksoistutkintolaisena myös myöhemmässä vaiheessa opintoja. Myös tässä tilanteessa on hyvä olla mahdollisimman varhaisessa vaiheessa yhteydessä kaksoistutkintolaisten ryhmänohjaajaan, jotta voidaan suunnitella tarkemmin oma polkusi kaksoistutkinto-opiskelijana.

Vuonna 2017 aloittaneet opiskelijat

Vuonna 2017 tai aiemmin aloittaneet kaksoistutkinto-opiskelijat 
Opiskelijat suorittavat äidinkielen, matematiikan ja englannin lukio-opinnot Raahen lukiolla. Neljännen kirjoitettavan aineen opiskelijat opiskelevat etälukiossa. Lukio-opetus Raahen lukiolla on keskitetty pääasiassa aamu- ja iltapäivään (klo 8–10 ja klo 14–16).

Ammatillisten oppilaitosten opiskelijat opiskelevat omana ryhmänään lukiokursseja seuraavissa oppiaineissa: äidinkieli, englanti ja lyhyt matematiikka. Kaksoistutkinto-opiskelijalla on kaksi lukiokurssia jokaisessa jaksossa, kurssissa 3 oppituntia/vko. Yksi oppitunti on 75 minuuttia. Lukiokursseja suoritetaan yhteensä 24 kurssin verran. Suoritetut opinnot hyväksiluetaan ammatillisten opintojen yhteisiin aineisiin.

Lukujärjestys on laadittu siten, että kaksoistutkinto voidaan suorittaa kolmessa vuodessa eli samassa ajassa ja yhtä aikaa kuin ammatillinen tutkintokin. Lukion ja ammatillisten aineiden tuntien päällekkäisyyttä ei voi kokonaan välttää, mikä vaatii opiskelijalta omatoimisuutta ja oma-aloitteisuutta sekä kykyä ja motivaatiota opiskella asioita myös itsenäisesti.

Lisätiedot

Ryhmänohjaaja
Saara Holappa
saara.holappa@raahenedu.fi

Tarkempia tietoja laitteistovaatimuksista löytyy esimerkiksi tästä YTL: ohjeistuksesta:
https://www.ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/Ohjeet/Digabi/ytl_paatelaiteohje_2017_fi.pdf

Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On YoutubeVisit Us On Linkedin