Kaksoistutkinnot - Koulutuskeskus Brahe

Kaksoistutkinnossa suoritat samanaikaisesti

ylioppilastutkinnon ja ammatillisen perustutkinnon

 

Kysy lisää kaksoistutkinnoista!
Ryhmäohjaaja Sanna Jylhä
sanna.jylha@raahenedu.fi

Mitä voin opiskella?

Kaksoistutkinnossa suoritat yhtä aikaa ammatillisen tutkinnon ja ylioppilastutkinnon. Lukiossa opiskeltavia aineita ovat äidinkieli, matematiikka (lyhyt), englanti, terveystieto ja ainereaali (yhteiskuntaoppi, maantieto, psykologia, uskonto tai filosofia)

Syksyllä 2018 aloittavat kaksoistutkinto-opiskelijat
Syksyllä 2018 opintonsa aloittavat kaksoistutkinto-opiskelijat opiskelevat vaihtojaksojärjestelmässä siten, että jaksot 2 ja 4 opiskellaan lukiossa, joko Raahessa tai oman lähilukion mukaan joko Siikajoella tai Pyhäjoella. Jaksoissa 3 ja 5 opiskellaan digiluokassa eli etäopintoina yksi kurssi kussakin jaksossa. Kaksoistutkinnon aloittaville järjestetään preppauskurssit matematiikassa ja englannissa 1. jakson aikana.

Elokuun lopussa järjestetään lukioilla KT-kurssivalintatilaisuus, jossa lukion opot ovat ohjaamassa valintoihin.

Sisäänpääsyraja kaksoistutkinto-opintoihin on peruskoulun päättötodistuksessa vähintään arvosana 7 matematiikassa, englannissa ja äidinkielessä.

Suoritetut opinnot hyväksiluetaan ammatillisten opintojen yhteisiin aineisiin. Sähköisen ylioppilastutkinnon vuoksi opiskelijat tarvitsevat kannettavan tietokoneen.

Hakeminen

Kaksoistutkinto-opiskelijaksi voit ilmoittautua jo hakuvaiheessa mutta viimeistään heti koulun alettua elokuussa kaksoistutkintolaisten ryhmänohjaaja Sanna Jylhälle. Tuolloin opiskelijan tulee myös ilmoittaa meneekö opiskelemaan lukio-opintonsa Raahen lukioon vai omaan lähilukioon Pyhäjoen lukioon tai Siikajoen lukioon.

Kaksoistutkinnon suorittamisesta tiedotetaan lyhyesti jo ensimmäisinä koulupäivinä kaikille aloittaville opiskelijoille Wilma-tiedotteella ja -viestillä.

Jos olet jo suorittanut osan lukio-opinnoista, voit aloittaa niiden suorittamisen kaksoistutkintolaisena myös myöhemmässä vaiheessa opintoja. Myös tässä tilanteessa on hyvä olla mahdollisimman varhaisessa vaiheessa yhteydessä kaksoistutkintolaisten ryhmänohjaajaan, jotta voidaan suunnitella tarkemmin oma polkusi kaksoistutkinto-opiskelijana.

Vuonna 2017 aloittaneet opiskelijat

Vuonna 2017 tai aiemmin aloittaneet kaksoistutkinto-opiskelijat 
Opiskelijat suorittavat äidinkielen, matematiikan ja englannin lukio-opinnot Raahen lukiolla. Neljännen kirjoitettavan aineen opiskelijat opiskelevat etälukiossa. Lukio-opetus Raahen lukiolla on keskitetty pääasiassa aamu- ja iltapäivään (klo 8–10 ja klo 14–16).

Ammatillisten oppilaitosten opiskelijat opiskelevat omana ryhmänään lukiokursseja seuraavissa oppiaineissa: äidinkieli, englanti ja lyhyt matematiikka. Kaksoistutkinto-opiskelijalla on kaksi lukiokurssia jokaisessa jaksossa, kurssissa 3 oppituntia/vko. Yksi oppitunti on 75 minuuttia. Lukiokursseja suoritetaan yhteensä 24 kurssin verran. Suoritetut opinnot hyväksiluetaan ammatillisten opintojen yhteisiin aineisiin.

Lukujärjestys on laadittu siten, että kaksoistutkinto voidaan suorittaa kolmessa vuodessa eli samassa ajassa ja yhtä aikaa kuin ammatillinen tutkintokin. Lukion ja ammatillisten aineiden tuntien päällekkäisyyttä ei voi kokonaan välttää, mikä vaatii opiskelijalta omatoimisuutta ja oma-aloitteisuutta sekä kykyä ja motivaatiota opiskella asioita myös itsenäisesti.

Lisätiedot

Ryhmänohjaaja
Sanna Jylhä
sanna.jylha@raahenedu.fi

 

Tarkempia tietoja laitteistovaatimuksista löytyy esimerkiksi tästä YTL: ohjeistuksesta:
https://www.ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/Ohjeet/Digabi/ytl_paatelaiteohje_2017_fi.pdf