Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto - Koulutuskeskus Brahe
Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On YoutubeVisit Us On Linkedin

Esimies- tai johtotehtävissä toimiville työyhteisön ja osaamisen kehittämiseen

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto antaa uusia näkökulmia johtamiseen ja työyhteisön kehittämiseen

Kohderyhmänä ovat erilaisissa toimintaympäristöissä kuten julkishallinnon tai yksityisen sektorin päivittäisjohtamisen tehtävissä toimivat henkilöt; esimerkiksi työryhmän, tiimin, osaston tai vastaavan lähiesimiehet tai työryhmän vetäjät.  Erikoisammattitutkinto sopii myös uusille esimiehille. Valmennuksessa voit vahvistaa osaamista esimiehenä tai johtajana. Saat uusia ajatuksia ja toimintamalleja työyhteisön kehittämiseen ja tavoitteelliseen johtamiseen.

Tutkintokoulutus toteutetaan joustavasti verkko-opintoina. Opiskele silloin kun sinulle sopii ja hyödynnä koulutuksen rinnalla mentoripäiviä  kehittämisen tukena ja ajatusten tuulettajana. Kannustamme, verkotamme ja haastamme sinua ajattelemaan toimintamalleja uudella tavalla.  Koulutuksen aikana opit ohjaamaan ja suunnittelemaan tiimisi työskentelyä ja kehityt johtajana. Saat tietoa esimiehen vastuista ja velvollisuuksista ja ajatuksia oman johtajuuden kehittämiseen. Paneudumme yhdessä myös henkilöstö- ja muutosjohtamiseen, asiakaspalvelun johtamiseen, talouden johtamiseen sekä digitaalisuuden ja viestinnän merkitykseen. Johtajuuden kehittymistä tukevat Minä esimiehenä Extended DISC® esimiestyylianalyysi sekä mentorointi/ sparraus asiantuntijoiden kanssa.

Maatiloille on lisäksi suunnattu oma Maatilan Toimitusjohtaja-valmennus!  Monipuolisen asiantuntijajoukon vetämä valmennuskokonaisuus tähtää johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkintoon.

 

Johtamisen ja yritysjohtamisen osaamisalan suorittanut osaa johtaa, suunnitella ja kehittää yrityksen tai vastuualueensa toimintaa. Hän osaa kehittää toimintaansa ja osaamistaan johtajana tai yrityksen omistajana. Hän osaa johtaa yrityksen tai vastuualueen henkilöstöä, taloutta ja kehittää toiminnan tuloksellisuutta.Johtamisen ja yritysjohtamisen osaamisalan suorittanut hallitsee myös valitsemiensa tutkinnon osien erityisalueiden tiedot ja taidot. Valinnaisten tutkinnon osien osaaminen voi liittyä strategiatyön johtamiseen, projektin johtamiseen, työyhteisön kehittämisen johtamiseen, henkilöstön ja osaamisen johtamiseen, asiakkuuksien johtamiseen, talouden johtamiseen tai tuotanto- ja palveluprosessien johtamiseen.

Pakollinen tutkinnon osa
Johtajana toimiminen

Valinnaiset tutkinnon osat
Strategiatyön johtaminen
Projektin johtaminen
Työyhteisön kehittämisen johtaminen
Henkilöstön ja osaamisen johtaminen
Asiakkuuksien johtaminen
Talouden johtaminen
Tuotanto- tai palveluprosessien johtaminen

Valinnaisista osista valitaan kaksi.
Tutkinto tuottaa kelpoisuuden korkeakouluopintoihin.

Kenelle

Erikoisammattitutkinto soveltuu johtamistehtävissä toimiville, myös uusille esimiehille sekä operatiivisessa vastuutehtävässä aloittaneille päälliköille ja asiantuntijoille toimialasta riippumatta. Ohjelma sisältää erilaisia käytännönläheisiä kehittämismoduuleja, joista voit valita itsellesi sopivat ja suorittaa ne verkko-opintoina. Voit osallistua koulutukseen mistä vain, tarvitset vain nettiyhteyden ja kuulokemikrofonin. Valmennusten nauhoitteet ja tehtäväkirjat ovat käytössäsi 24/7. Lisäksi saat käyttöösi alustan, josta voit ladata kehittämistä varten mallipohjia.

Koulutuksen kesto ja suorittaminen tapahtuu henkilökohtaisen osaamisen kehittämisuunnitelman eli HOKS:n mukaan. Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksella. Oppisopimus voidaan tehdä myös yrittäjälle.

Lisäksi kehittymistäsi tukevat Minä esimiehenä Extended DISC® esimiestyylianalyysi sekä mentorointi/ sparraus asiantuntijoiden kanssa.

Hakeutuminen https://raahenedu.inschool.fi/

Lisätiedot

Koulutuksen hinta
Opiskelijamaksu on 300€. Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksella. Työllisyysrahasto myöntää ammattitutkintostipendin henkilölle, joka on suorittanut ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon. Tarkista ehdot https://www.tyollisyysrahasto.fi/

Tiedustelut:
Eveliina Noponen
työelämävastaavaa
Puh. 040 663 8815
eveliina.noponen@raahenedu.fi

Maatiloille suunnattu toimitusjohtajavalmennus
Tiedustelut:
Esa Lehto
Puh. 040 135 7135
esa.lehto@raahenedu.fi