Insinöörikoulutus Raahessa - Koulutuskeskus Brahe

Räätälöityä koulutusta aloille, joilla työntekijöitä tarvitaan.

Metallilla ja raksalla menee nyt lujaa

#inssiraahe #opiskeleraahessa #studyinraahe

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna siten, että lähiopetusta on vähemmän kuin normaalissa päiväopetuksessa ja opiskelijan omatoimista työmäärää on lisätty. Suuri osa opetuksesta järjestetään internetin välityksellä.   Ainoastaan eräät laboratoriossa opiskeltavat ja ATK-ohjelmia hyödyntävät opintojaksot toteutetaan Kajaanissa sekä osittain Raahessa. Oppitunnit ovat pääsääntöisesti neljänä arki-iltana viikossa maanantaista torstaihin. Osa opinnoista on pakollista lähiopetusta ja läsnäoloa vaativia intensiivijaksoja, jotka järjestetään perjantaisin ja lauantaisin, sekä Raahessa että Kajaanissa erikseen ilmoitettavien päivien mukaan.

Koulutus pyritään suorittamaan siten, että alalla jo työskentelevät voisivat mahdollisuuksien mukaan hyödyntää opinnoissaan työtehtäviään. Ne opiskelijat, jotka eivät työskentele alalla, voivat suorittaa opintoja normaalisti ryhmän mukana. Harjoitteluvaiheeseen tultaessa heidän on kuitenkin hankittava harjoittelupaikka alan yrityksestä. Myös päättötyö tehdään yritykselle.

Raahen kaupunki, Koulutuskeskus Brahe sekä Kauppamari aloittivat yhdessä yrityskumppaneiden kanssa syksyllä 2016 selvitystyön Raahen seutukunnan osaajatarpeesta. Selvityksessä kerättiin tieto rakennus-, kone- ja metallialan koulutustarpeista, ennuste tulevien vuosien osaajatarpeesta sekä sitoutumisesta koulutukseen.

Selvityksen mukaan koulutuksen sijaintipaikkakunta Raahessa nähtiin merkityksellisenä sekä yritysten että henkilöstön sitoutumisen näkökulmasta ja monimuotokoulutuksen nähtiin tuovan joustavuutta, varsinkin työn ohessa suoritettavaan opiskeluun.

Ammattikorkeayhteistyö on käynnistetty tuloksellisesti yhdessä Kajaanin Ammattikorkeakoulun kanssa kouluttamalla rakennusalan osaajia. Nyt vuorossa ovat kone-ja metallialan osaajat, kun yhteistyö konetekniikan insinöörien koulutuksessa lähtee liikkeelle.

Tervetuloa opiskelemaan Raaheen!

Aikataulut

Konetekniikan insinöörikoulutus

Aloitusaika: 1.1.2019, Kajaani ja Raahe

Infopäivät 30.5. ja 22.8. klo 16.30
Koulutuskeskus Brahe
Raahen ammattiopiston auditorio
Tervahovinkatu 2, Raahe

Lisätiedot

Koulutuskeskus Brahe
Jaana Ritola
050 325 6413
jaana.ritola@raahenedu.fi

Koulutuspäällikkö
rakennus- ja yhdyskuntatekniikka
Jari Kähkönen
044 710 1303
jari.kahkonen@kamk.fi