Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan Insinööri (AMK) -koulutus - Koulutuskeskus Brahe
Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On YoutubeVisit Us On Linkedin

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan Insinööri (AMK) -koulutus

#inssiraahe #opiskeleraahessa #studyinraahe

Opiskele insinööriksi Raahessa

Raahessa toteutetaan Kajaanin ammattikorkeakoulun järjestämänä rakennusinsinöörin tutkintoon tähtäävän koulutus. Koulutus on nelivuotinen ja toteutetaan monimuotototeutuksena, jolloin tutkinto on mahdollista myös suorittaa työn ohessa opiskellen. Koulutuksen suorittanut ammattilainen pystyy toimimaan monipuolisissa rakennusalan tehtävissä joko itsenäisenä yrittäjänä tai toisen palveluksessa mm. kiinteistöjen kunnossapitoon, kiinteistönhoitoon sekä rakennuttamiseen liittyvissä johto-, suunnittelu- tai kehitystehtävissä.

Kaikille yhteisissä opinnoissa on laajoja kokonaisuuksia mm. korjausrakentamisesta, rakennustuotannosta, talonrakentamisesta ja rakennetekniikasta. Suuntautumisvaihtoehtoja ovat: tuotantotekniikka, isännöinti, puurakentaminen ja yrittäjyys. Näistä toteutetaan käytännössä kaksi sen mukaan miten ryhmän mielenkiinto jakautuu vaihtoehtojen kesken. Harjoittelujaksolla, vapaasti valittavissa opinnoissa ja päättötyössä on mahdollista kartuttaa osaamista henkilökohtaisesti kiinnostavalla aihealueella.

Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna siten, että lähiopetusta on vähemmän kuin normaalissa päiväopetuksessa ja opiskelijan omatoimista työmäärää on lisätty. Suuri osa opetuksesta järjestetään internetin välityksellä siten, että opettaja on Kajaanissa ja opiskelijat Raahessa. Ainoastaan eräät laboratoriossa opiskeltavat ja rakennusalan ATK-ohjelmia hyödyntävät opintojaksot toteutetaan Kajaanissa sekä osittain Raahessa.

Oppitunnit ovat pääsääntöisesti neljänä arki-iltana viikossa maanantaista torstaihin. Fyysisenä opiskelupaikkana Raahessa on Raahen ammattiopisto, mutta tietoverkon kautta toteutettavia oppitunteja voi seurata myös omalta koneelta muualta. Oppituntien sähköiset tallenteet on myös katsottavissa jälkikäteen. Osa opinnoista on pakollista lähiopetusta ja läsnäoloa vaativia intensiivijaksoja, jotka järjestetään perjantaisin ja lauantaisin, sekä Raahessa että Kajaanissa erikseen ilmoitettavien päivien mukaan. Niillä viikoilla, jolloin on lähiopetusta Kajaanissa, vähennetään arki-iltoina tapahtuvaa opetusta.

Koulutus pyritään suorittamaan siten, että rakennus- ja kiinteistöalalla jo työskentelevät voisivat mahdollisuuksien mukaan hyödyntää opinnoissaan työtehtäviään. Esimerkiksi harjoittelu (30 op) on mahdollista suorittaa päivisin omalle työnantajalle. Tavoitteena tällöin on, että työtehtävissä voitaisiin soveltaa opiskelussa hankittuja taitoja ja saada aiempaa enemmän vastuuta.

Rakennus- tai kiinteistöalalla työskentely ei ole edellytys koulutukseen osallistumiselle. Ne opiskelijat, jotka eivät työskentele alalla, voivat suorittaa opintoja normaalisti ryhmän mukana. Harjoitteluvaiheeseen tultaessa heidän on kuitenkin hankittava harjoittelupaikka alan yrityksestä. Myös päättötyö tehdään rakennus- tai kiinteistöalan yritykseen.

Lisätietoja AMK-koulutusten valintakokeista

 Valintakoe Raahe ja Kajaani
(tarkempi paikka ja aika ilmoitetaan myöhemmin)

Tekniikan alan valintakokeen ennakkoaineisto on luettavissa kaksi viikkoa ennen valintakoetta:
http://teliennakko.metropolia.fi/

Tekniikan ja liikenteen alan valtakunnalliseen valintakokeeseen osallistuvat kaikki hakijat ilman erillistä kutsua. Saadakseen valintakoetuloksen hakijan tulee osallistua tekniikan valtakunnalliseen valintakokeeseen hakulomakkeessa ilmoittamassaan ylimmässä valtakunnallista koetta käyttävässä tekniikan alan hakukohteessa.

Valintakoe on kirjallinen koe. Tekniikan alalla on valtakunnallinen valintakoe, jolla mitataan opiskeluvalmiuksia ja soveltuvuutta teknilliselle alalle, matematiikan ja fysiikan/kemian perusosaamista sekä loogista päättelykykyä. Hakija voi valita joko suomen- tai ruotsinkieliset tehtävät.

Valintakokeessa on saavutettava vähintään 10 pistettä (max. 40 pistettä) voidakseen tulla valituksi. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan.

Ota mukaasi valintakokeeseen:

  • valokuvallinen henkilöllisyystodistus
  • kirjoitusvälineet (kynä ja kumi)
  • viivotin, harppi ja kulma-astelevy.

Taulukkokirjojen, sanakirjojen, älykellojen, laskimen ja matkapuhelimen käyttö on kielletty valintakokeen aikana. Matkapuhelimet on suljettava valintakokeen ajaksi.

Pohjakoulutus ja opiskelijavalinta

Pohjakoulutusvaatimuksena on ammattikorkeakoulujen yleinen hakukelpoisuus. Koulutukseen haetaan internetissä osoitteessa www.opintopolku.fi

Koulutukseen on valintakoe (tekniikan valtakunnallinen valintakoe), joka järjestetään Kajaanissa ja Raahessa 3.11.2017. Kokeen voi myös suorittaa joko Kajaanissa tai Raahessa, ellei ylin hakutoive ole jossain muussa ammattikorkeakoulussa kuin Kajaanissa. Opiskelijavalinta tehdään valintakoepisteiden perusteella. Valintakoekutsuja ei lähetetä.

Opintojen laajuus: 240 op, noin 4 vuotta
Tutkintonimike: Insinööri (AMK)
Aloituspaikat: –
Aloitusaika: –

Lisätiedot

Koulutuspäällikkö
rakennus- ja yhdyskuntatekniikka
Jari Kähkönen
044 710 1303
jari.kahkonen@kamk.fi

Koulutuskeskus Brahe
Jaana Ritola
050 325 6413
jaana.ritola@raahenedu.fi

Raahe-opisto järjestää Varmuutta ja valmennusta valintakokeisiin! – valmennuskurssin
Torstaisin (tiistaisin) klo 17.30-20.00 Raahen lukiolla
Luokka 156, os. Merikatu 1

Ilmoittautumiset
https://opistopalvelut.fi/raahe tai
puh. 040 135 6779, 040 135 6780
Kurssin nro: 410103