Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, Insinööri (AMK)

Hakuaika 18.3.–1.4.2020

Opiskele insinööriksi Raahessa

Raahessa toteutetaan Kajaanin ammattikorkeakoulun järjestämänä rakennusinsinöörin tutkintoon tähtäävän koulutus. Koulutus on nelivuotinen ja toteutetaan monimuotototeutuksena, jolloin tutkinto on mahdollista myös suorittaa työn ohessa opiskellen. Koulutuksen suorittanut ammattilainen pystyy toimimaan monipuolisissa rakennusalan tehtävissä joko itsenäisenä yrittäjänä tai toisen palveluksessa mm. kiinteistöjen kunnossapitoon, kiinteistönhoitoon sekä rakennuttamiseen liittyvissä johto-, suunnittelu- tai kehitystehtävissä.

Kaikille yhteisissä opinnoissa on laajoja kokonaisuuksia mm. korjausrakentamisesta, rakennustuotannosta, talonrakentamisesta ja rakennetekniikasta. Suuntautumisvaihtoehtoja ovat: tuotantotekniikka, isännöinti, puurakentaminen ja yrittäjyys. Näistä toteutetaan käytännössä kaksi sen mukaan miten ryhmän mielenkiinto jakautuu vaihtoehtojen kesken. Harjoittelujaksolla, vapaasti valittavissa opinnoissa ja päättötyössä on mahdollista kartuttaa osaamista henkilökohtaisesti kiinnostavalla aihealueella.

Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna siten, että lähiopetusta on vähemmän kuin normaalissa päiväopetuksessa ja opiskelijan omatoimista työmäärää on lisätty. Suuri osa opetuksesta järjestetään internetin välityksellä siten, että opettaja on Kajaanissa ja opiskelijat Raahessa. Ainoastaan eräät laboratoriossa opiskeltavat ja rakennusalan ATK-ohjelmia hyödyntävät opintojaksot toteutetaan Kajaanissa sekä osittain Raahessa.

Oppitunnit ovat pääsääntöisesti neljänä arki-iltana viikossa maanantaista torstaihin. Fyysisenä opiskelupaikkana Raahessa on Raahen ammattiopisto, mutta tietoverkon kautta toteutettavia oppitunteja voi seurata myös omalta koneelta muualta. Oppituntien sähköiset tallenteet on myös katsottavissa jälkikäteen. Osa opinnoista on pakollista lähiopetusta ja läsnäoloa vaativia intensiivijaksoja, jotka järjestetään perjantaisin ja lauantaisin, sekä Raahessa että Kajaanissa erikseen ilmoitettavien päivien mukaan. Niillä viikoilla, jolloin on lähiopetusta Kajaanissa, vähennetään arki-iltoina tapahtuvaa opetusta.

Koulutus pyritään suorittamaan siten, että rakennus- ja kiinteistöalalla jo työskentelevät voisivat mahdollisuuksien mukaan hyödyntää opinnoissaan työtehtäviään. Esimerkiksi harjoittelu (30 op) on mahdollista suorittaa päivisin omalle työnantajalle. Tavoitteena tällöin on, että työtehtävissä voitaisiin soveltaa opiskelussa hankittuja taitoja ja saada aiempaa enemmän vastuuta.

Rakennus- tai kiinteistöalalla työskentely ei ole edellytys koulutukseen osallistumiselle. Ne opiskelijat, jotka eivät työskentele alalla, voivat suorittaa opintoja normaalisti ryhmän mukana. Harjoitteluvaiheeseen tultaessa heidän on kuitenkin hankittava harjoittelupaikka alan yrityksestä. Myös päättötyö tehdään rakennus- tai kiinteistöalan yritykseen.

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan Insinööri (AMK) -koulutus

Opintojen laajuus: 240 op, noin 4 vuotta
Tutkintonimike: Insinööri (AMK)
Aloituspaikat: 30
Monimuotokoulutuksena: iltaopetus, viikonloppuopetus, päiväopetus, etäopetus, lähiopetus
Hakeminen: kevään toinen yhteishaku 18.3-1.4.2020

Tutustu KAMK:n sivuilla tästä

Pohjakoulutus ja opiskelijavalinta

Pohjakoulutusvaatimuksena on ammattikorkeakoulujen yleinen hakukelpoisuus. Koulutukseen haetaan internetissä osoitteessa www.opintopolku.fi

AMK-valintakoe on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe. Valintakokeeseen ilmoittaudutaan hakuaikana Opintopolku.fi -palvelussa yhteishaun hakulomakkeella. AMK-valintakoe järjestetään kevään 2020 yhteishaussa aikavälillä 1. – 5.6.2020. Kaikki viisi valintakoepäivää eivät välttämättä ole käytössä kaikissa ammattikorkeakouluissa. Valintakoekutsuja ei lähetetä. Hakija tuo mukanaan kannettavan tietokoneen, jolla hän tekee AMK-valintakokeen. Hakija tekee AMK-valintakokeen yhdellä suorituskerralla riippumatta siitä, kuinka monta osiota hänen valintakokeeseensa sisältyy. Katso Ammattikorkeakouluun.fi-sivustolta ohjeet ja lisätiedot.

Valintakokeeseen valmentava kurssi
Kajaanin ammattikorkeakoulussa järjestetään tekniikan alan valintakoeosioon valmentavan kurssin 18.3. – 20.5.2020. Opetusta voi seurata myös etänä. Kurssin kesto on noin 30 tuntia ja se on osallistujille ilmainen. Kurssista saa 1 opintopisteen KAMKin vapaasti valittaviin opintoihin. Ilmoittautumisohjeet ja lisätietoja täällä.

Lisätiedot

Lisätietoja hakemisesta:
hakijapalvelut@kamk.fi
p. 044 7101 648, 044 7101 229
www.ammattikorkeakouluun.fi
www.opintopolku.fi
www.kamk.fi

Koulutuspäällikkö
rakennus- ja yhdyskuntatekniikka
Jari Kähkönen
044 710 1303
jari.kahkonen@kamk.fi

Koulutuskeskus Brahe
Jaana Ritola
050 325 6413
jaana.ritola@raahenedu.fi

 
kamk
brahe
raahe
kauppakamari
 

KAMK X RAAHE on Kajaanin ammattikorkeakoulun ja Raahen yhteistyö, jolla mahdollistetaan insinööri- ja tradenomitutkintojen suorittaminen Raahessa. Koulutukset tukevat Raahen toisen asteen koulutusmahdollisuuksia ja tähtäävät siihen, että Raahessa riittää jatkossakin tulevaisuuden tekijöitä.

YHTEYSTIEDOT

Insinööriopinnot
Jari Kähkönen
puh. 044 710 1303
jari.kahkonen@kamk.fi

Tradenomiopinnot
Tanja Korhonen
puh. 044 710 1009
tanja.korhonen@kamk.fi