Hotelli-, ravintola-ja catering-alan perustutkinto - Koulutuskeskus Brahe

Räätälöityä koulutusta aloille, joilla työntekijöitä tarvitaan.

Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto

Ruokapalvelun osaamisala, KOKKI
Asiakaspalvelun osaamisala, TARJOILIJA

Alan työkuva

Työtehtävät ovat ruoanvalmistus-, tarjoilu- ja asiakaspalvelutehtäviä. Alalla toimiminen vaatii joustavuutta, innostusta, hyviä käden taitoja sekä halua tulla toimeen erilaisten asiakkaiden kanssa. Hyvät työllistymis- ja etenemismahdollisuudet sekä kansainvälisyys ovat alalle luontaista. Työpaikkoja ovat kahvilat, erilaiset ravintolat, liikenneasemat, matkustajalaivat, pikaruoka-, juhlapalvelu- ja matkailuyritykset sekä suurtalousalan toimipaikat.

Kenelle

Opinnot ovat työpainotteisia. Opiskelu tapahtuu aidoissa ja nykyaikaisissa työympäristöissä, kuten koulun kahvila-ravintola Meritähdessä sekä opiskelijaravintolassa. Opintoja voi suorittaa yksilöllisesti ja joustavasti. Koulutukseen sisältyvän työssäoppimisen voit suorittaa alan työpaikoilla joko Suomessa tai ulkomailla. Voit hakeutua opintoihin ympäri vuoden jatkuvassa haussa. Koulutamme sekä nuoria että aikuisia. Saat yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluun ja yliopistoon. Lisäksi sinulla on mahdollisuus suorittaa kaksoistutkinto yhteistyössä lukion kanssa.

Tutkinnon rakenne

Tutkintojen rakenne

Kaikki perustutkinnot ovat laajuudeltaan 180 osaamispistettä:
• Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp
• Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
• Vapaasti valittavat 10 osp

Valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet löytyvät täältä Ammatillisten perustutkintojen e-perusteet
Ammatilliseen perustutkintoon kuuluu teoriaopintoja, yhteisten aineiden opiskelua sekä käytännön harjoittelua koulun opetustiloissa sekä työelämässä. Ammatillista osaamistasi harjaannutetaan monipuolisissa käytännön työtehtävissä asiakastöissä. Ammatillisen opintojen ohella voi suorittaa myös ylioppilastutkinnon.

Jatkokoulutus

Tutkinnon suorittamisen jälkeen voit hakeutua työelämään tai jatko-opiskelemaan. Perustutkinnon suoritettuasi sinulla on yleinen jatko-opintokelpoisuus. Voit siis hakea opiskelemaan ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. Lisäksi voit kehittää osaamistasi työn ohessa esimerkiksi ammatillisen lisäkoulutuksen avulla.

Kansainvälisyys

Voit suorittaa osan työssäoppimisestasi ulkomailla. Saat kansainvälistä työkokemusta omalta alaltasi, parannat kielitaitoasi, opit elämään erilaisessa ympäristössä sekä tutustut vieraisiin kulttuureihin ja uusiin ihmisiin. Työnantajat arvostavat kansainvälistä työkokemusta ja taitoja työskennellä erilaisissa kulttuureissa.

Tiedustelut

Mari Krook
Koulutusalavastaava
mari.krook@raahenedu.fi
puh. 0400 916 263

 

Ilmoittaudu hygieniaosaamistestiin tai alkoholipassiin tästä.